HOT – 5 vấn đề NÓNG với hàng biếu tặng

0

Hàng biếu tặng là vấn đề rất nhạy cảm đối với kế toán. Làm thế nào để hợp thức được những chi phí về hàng biếu tặng này. Nhất là khi Việt Nam là một nước có rất nhiều các ngày lễ tết, các ngày kỷ niệm. Ngoài những ngày kỷ niệm của đất nước, còn là các ngày kỷ niệm của doanh nghiệp. Việc phát sinh chi phí hàng biếu tặng là rất phổ biến.

Trong bài viết này Học Viện Kế Toán Việt Nam sẽ giúp bạn trả lời 5 câu hỏi về hàng biếu tặng:

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để biếu, tặng có được khấu trừ thuế GTGT?
2. Có phải ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng?
3. Khi đi biếu, tặng cho khách hàng, có cần phải xuất hóa đơn?
4. Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?
5. Có phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng?
Học Viện Kế Toán Việt Nam sẽ đưa ra cơ sở pháp lý cho các câu hỏi trên để các bạn tham khảo nhé.

Thứ nhất: Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng dùng để biếu, tặng:
Tại khoản 5 điều 14 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

=> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Thứ hai: Ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng:
Tại khoản 3 điều 7 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại  thời điểm phát sinh các hoạt động này.

=> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ phải ghi nhận giá tính thuế theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm phát sinh.

Thứ ba: Có cần phải xuất hóa đơn đối với hàng biếu tặng

Tại điểm b khoản 1 điều 16 của thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
=> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ phải lập hóa đơn.

Thứ tư: Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN đối với hàng biếu tặng:

Tại điểm 2.21 khoản 2 điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi quyết toán thuế TNDN: “Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.
=> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, nhưng bị khống chế ở mức 15% tổng chi phí được trừ.

Thứ năm: Có phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng biếu tặng:

Tại điều 5 của thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Không quy định doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa đi biếu, tặng (Thông tư 123/2012/TT-BTC có quy định)
=> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ không phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN.

Kết luận:
–    Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để biếu, tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT.
–    Phải ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường.
–    Khi đi biếu, tặng cho khách hàng, phải xuất hóa đơn đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng.
–    Được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN nhưng bị khống chế 15% tổng chi phí được trừ đối với hàng hóa đi biếu, tặng.
–    Không phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng biếu tặng.

Phân tích:
–    Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để biếu, tặng được khấu trừ, thuế GTGT đầu ra của hàng hóa dùng để biếu, tặng phải ghi nhận => Số thuế đầu vào bằng với số thuế đầu ra => Doanh nghiệp không phải nộp thuế, cũng không được khấu trừ thuế trong trường hợp này (Đầu ra và đầu vào bù trừ hết với nhau).
–    Khi đi biếu tặng hàng hóa, theo chế độ kế toán thì ghi nhận doanh thu, và hạch toán vào tài khoản 512: Doanh thu bán hàng nội bộ. Nhưng theo hướng dẫn tại điều 5 của Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về doanh thu, đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ không phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN => Có sự khác biệt giữa GHI NHẬN DOANH THU của kế toán và GHI NHẬN DOANH THU tính thuế TNDN => Xử lý như thế nào trong  trường hợp này? Học Viện Kế Toán Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý chi tiết trong bài viết lần sau, các bạn đón đọc nhé!

Bạn nên đọc: 
Chi phí thưởng các ngày lễ, tết có được tính vào chi phí được trừ?
Quy định về Tiền thưởng tết

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299