Hướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

0

Để thực hiện hướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ và lấy được số liệu cho từng bút toán trên Excel thì bạn có thể dùng hàm SUMIF.

Dưới đây là hướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ theo tháng đối với phần kết chuyển từ 511 đến 811. Phần kết chuyển từ 821 trở đi được thực hiện theo quý (vì thuế TNDN tạm nộp theo quý, tuy nhiên doanh nghiệp cũng có thể thực hiện kết chuyển theo tháng)

1/ Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có)
Nợ TK 511/ Có TK 5211, 5212, 5213 (Số liệu = Sumif Nợ TK 5211, 5212, 5213)
2/ Kết chuyển doanh thu thuần, doanh thu tài chính, thu khác trong kỳ
a/ Kết chuyển doanh thu thuần
Nợ TK 511/ Có TK 911 = Sumif Có TK 511 – Sumif Nợ TK 511
b/ Kết chuyển doanh thu tài chính
Nợ TK 515/ Có TK 911 = Sumif Có TK 515 – Sumif Nợ TK 515
c/ Kết chuyển thu nhập khác
Nợ TK 711/ Có TK 911 = Sumif Có TK 711 – Sumif Nợ TK 711
Công thức trên được giải thích như sau: Bạn lấy tổng số phát sinh bên Có TK 511 – (trừ) tổng số phát sinh bên Nợ TK 511, vì TK 511 có thể phát sinh bên Nợ đối với các trường hợp kết chuyển giảm trừ doanh thu (nói cách khác Doanh thu thuần = DT – Giảm trừ DT)

3/ Kết chuyển giá vốn và các chi phí trong kỳ
a/ Kết chuyển giá vốn hàng bán
Nợ TK 911/ Có TK 632 = Sumif Nợ TK 632 – Sumif Có TK 632
b/ Kết chuyển chi phí tài chính
Nợ TK 911/ Có TK 635 = Sumif Nợ TK 635 – Sumif Có TK 635
c/ Kết chuyển chi phí bán hàng
Nợ TK 911/ Có TK 641 (hoặc 6421) = Sumif Nợ TK 641 (6421) – Sumif Có TK 641 (6421)
d/ Kết chuyển chi phí quản lý
Nợ TK 911/ Có TK 642 (hoặc 6422) = Sumif Nợ TK 642 (6422) – Sumif Có TK 642 (6422)
e/ Kết chuyển chi phí khác
Nợ TK 911/ Có TK 811 = Sumif Nợ TK 811 – Sumif Có TK 811

4/ Tạm tính thuế TNDN phải nộp theo quý (Nếu quý đó có lãi)
Bút toán này thực hiện vào thời điểm cuối mỗi quý, nếu sau khi bù trừ lãi (lỗ) của quý và trừ đi số lỗ quý trước (nếu có) mà thấy quý đó có lãi thì mới phải tính thuế TNDN.
Bước 1: Tính lãi (lỗ) của quý
= Sumif Có TK 911 – Sumif Nợ TK 911 (dữ liệu cả quý)
Bước 2: Tính thu nhập tính thuế: Nếu kết quả bước 1 dương (lãi trước thuế TNDN) thì được trừ đi số lỗ quý trước (nếu có) và thực hiện bóc tách các khoản chi phí không hợp lệ trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Nợ TK 821/ Có TK 3334 = Thu nhập tính thuế (nhân) x % thuế suất thuế TNDN.

5/ Kết chuyển chi phí thuế TNDN trong kỳ (nếu có)
Nợ TK 911/ Có TK 821 = Sumif Nợ TK 821

6/ Kết chuyển lãi (lỗ) trong kỳ
+ Nếu bên Có TK 911 (DT) lớn hơn bên Nợ TK 911 (CP) tức có LÃI
Nợ TK 911/ Có TK 4212 = Sumif Có TK 911 – Sumif Nợ TK 911
+ Nếu bên Có TK 911 (DT) nhỏ hơn bên Nợ TK 911 (CP) tức bị LỖ
Nợ TK 4212/ Có TK 911 = Sumif Nợ TK 911 – Sumif Có TK 911
(Lưu ý: Nếu trường hợp lỗ thì không có bước 4 và 5, từ bước 3 xuống bước 6 luôn)

7/ Khấu trừ thuế giá trị gia tăng (với doanh nghiệp áp dụng VAT khấu trừ)
Nợ TK 3331/ Có TK 133 = Số tiền nhỏ nhất của 1 trong 2 tài khoản 133 hoặc 3331
Mục đích: để xác định kỳ này phải nộp hay được khấu trừ VAT. Số tiền ghi vào nghiệp vụ này là số tiền nhỏ nhất của 1 trong 2 tài khoản thuế GTGT đầu vào hoặc thuế GTGT đầu ra.

+ Nếu PS Có TK 3331 – PS Nợ TK 3331 > Dư Nợ đầu kỳ TK 133 + PS Nợ TK 133 – PS Có TK 133
=> TK 133 nhỏ hơn, tức được khấu trừ hết đầu vào. Do vậy số tiền ghi vào bút toán là số tiền của TK 133. Số còn lại giữa Đầu ra – (trừ) Đầu vào là số dư Có TK 3331 và do vậy kỳ này DN phải nộp thuế.

+ Nếu Nếu PS Có TK 3331 – PS Nợ TK 3331 < Dư Nợ đầu kỳ TK 133 + PS Nợ TK 133 – PS Có TK 133
=> TK 3331 nhỏ hơn, tức được khấu trừ hết đầu ra. Do vậy số tiền ghi vào bút toán là số tiền của TK 3331. Số còn lại giữa Đầu vào – Đầu ra là số dư Nợ TK 133. Số dư này DN được chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp.
(Lưu ý PS Nợ TK 3331 không bao gồm số tiền thuế GTGT nộp của kỳ trước (nếu có))

Trên đây là hướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ theo thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC. Không có sự khác biệt về bản chất đối với hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ giữa hai thông tư. Mà chỉ có khác nhau về một số tài khoản kế toán.

Để nắm được cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ trên Excel một cách chính xác và cụ thể, cũng như biết sử dụng hàm SUMIF để tổng hợp số liệu. Bạn có thể tham khảo các khóa huấn luyện kế toán thực tế tại Học Viện Kế Toán Việt Nam để được trải nghiệm nhé.

Hoặc xem ngay Video hướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ dưới đây

BẠN NÊN XEM:
Hướng dẫn bút toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng
Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán
Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299