Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng – GTGT

0

Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế là nội dung mà các bạn kế toán mới ra trường, kế toán chưa có nhiều năm kinh nghiệm tìm kiếm khá nhiều trên Internet. Hầu hết các bạn chưa nắm được cách thức thực hiện như thế nào, hồ sơ ra sao, và khi nào thì phải kê khai bổ sung điều chỉnh thuế, và cũng có nhiều kế toán nghĩ rằng, kê khai bổ sung như vậy sẽ bị phạt.

Trong bài viết này, Học Viện Kế toán Việt Nam sẽ giúp bạn hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế khi gặp phải những sai sót.

Trường hợp 1: Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế khi phát hiện ra sai sót mà chưa hết hạn nộp tờ khai thuế

Khi các bạn đã nộp tờ khai, sau đó mới phát hiện ra tờ khai sai, nhưng vẫn trong thời hạn nộp tờ khai. Trường hợp này rất đơn giản, các bạn mở lại tờ khai thuế đó (cả tờ khai và phụ lục), tìm chỗ sai sửa lại hoặc bổ sung cho đúng và nộp lại bình thường. Cơ quan thuế sẽ nhận tờ khai cuối cùng trong hạn nộp tờ khai là tờ khai chính thức (nói khác đi, bạn sẽ được phép làm nhiều tờ khai lần đầu khi thời hạn nộp tờ khai chưa hết).

Trường hợp 2: Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế khi phát hiện sai sót mà đã hết hạn nộp tờ khai thuế

       Trong trường hợp 2 này, các bạn phân biệt ra thành 2 trường hợp nhỏ, đó là sai sót không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn, và sai sót làm ảnh hưởng tới số tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn.

Trường hợp 2.1: Sai sót nằm ngoài thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT nhưng không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn

       Các bạn có thể gặp phải những sai sót như: Sai doanh số bán ra, mua vào….Những sai sót này không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn (thường xảy ra với VAT khấu trừ).

Các bạn thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh thuế theo các bước sau:
+ Bước 1: Bạn đăng nhập HTKK => Thuế GTGT => Chọn loại tờ khai => Chọn kỳ lập tờ khai thuế có thông tin sai
+ Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai: Tờ khai bổ sung
+ Bước 3: Vào giao diện của tờ khai, tìm đến thông tin kê khai sai và sửa trực tiếp theo thông tin đúng (sai giá trị mua vào, bán ra).
+ Bước 4: Lưu kết quả đã sửa và tiến hành gửi lại tờ khai đã sửa cho Cơ quan thuế.

Hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh thuế gửi cơ quan thuế trong trường hợp này, bao gồm:
– Văn bản giải trình ghi rõ sai sót
– Tờ khai thuế đã được bổ sung điều chỉnh (01/GTGT)

Trường hợp này vì không làm thay đổi số thuế GTGT nên không phải làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS và không bị phạt trong trường hợp này.

Các bạn tham khảo mẫu văn bản giải trình sai sót:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v: Nộp tờ khai thuế GTGT điều chỉnh)

               Kính gửi:     Chi cục thuế….

Tên doanh nghiệp :  HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở        :  P.811 – Tầng 8 – Tòa nhà HH2 Bắc Hà – Tố Hữu – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội
Mã số thuế            :  0123456789
Giám Đốc             :  Nguyễn Lê Hoàng

Ngày ……. tháng …… năm ……, Học viện chúng tôi đã nộp tờ khai thuế GTGT tháng……. cho cơ quan thuế. Nhưng do sơ suất trong quá trình nhập liệu, chúng tôi đã nhập sai chỉ tiêu số………trên phụ lục…….. Thông tin nhập trên phụ lục là……….., thông tin đúng trên Hóa đơn là……. Dẫn đến sai số liệu trên tờ hai thuế 01/GTGT tại các chỉ tiêu: …………

Các sai sót trên không làm ảnh hưởng tới số thuế phải nộp và số thuế được khấu trừ. Vì vậy, Học Viện chúng tôi làm lại tờ khai thuế GTGT điều chỉnh tháng…….để nộp lại cho Cơ quan thuế.
Học Viện chúng tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các số liệu trong tờ khai thuế GTGT điều chỉnh tháng……..này.

Xin chân thành cám ơn!

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Trường hợp 2.2: Sai sót nằm ngoài thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT và làm ảnh hưởng tới số thuế phải nộp hay số thuế được khấu trừ.
Các bạn có thể gặp phải các sai sót trong trường hợp này như:
+ Kê khai thừa, hoặc thiếu hóa đơn đầu ra
+ Kê khai thừa hóa đơn đầu vào
+ Kê khai sai tiền thuế, thuế suất, doanh số bán chưa có thuế, giá trị HHDV mua vào chưa có thuế của hóa đơn đầu vào, và đầu ra, quên không chuyển số dư còn được khấu trừ kỳ trước…

Với sai sót trong trường hợp này – Học Viện hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT theo các bước sau:

+ Bước 1: Đăng nhập HTKK => Lựa chọn kỳ lập tờ khai thuế GTGT có thông tin sai sót (Tháng, hoặc quý)
+ Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai: Tờ khai bổ sung
+ Bước 3: Vào giao diện của tờ khai, tại Tờ khai điều chỉnh, các bạn sai ở chỉ tiêu nào sẽ điều chỉnh lại chỉ tiêu đó về số liệu đúng.
+ Bước 4: Click chọn Tổng hợp KHBS và chọn GHI để dữ liệu tự động cập nhật lên tờ khai 01/KHBS.
+ Bước 5: Xem kết quả tổng hợp tại tờ khai 01/KHBS và xử lý theo từng trường hợp, cụ thể như sau:

Kết quả kê khai bổ sung điều chỉnh thuế được tổng hợp tại tờ khai 01/KHBS, các bạn chỉ cần quan tâm đến Mã số chỉ tiêu 40 và 43, tại cột chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai. Giả định chỉ tiêu 40 = A, và chỉ tiêu 43 = B.

– Trường hợp 1: A > 0 => Làm tăng số thuế phải nộp của kỳ khai bổ sung
Xử lý trong trường hợp này như sau:
+ Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh và bản giải trình khai bổ sung 01/KHBS)
+ Nộp số tiền thuế chậm nộp (Số tiền thuế chậm nộp bằng số A trên giải trình khai bổ sung, điều chỉnh)
+ Nộp số tiền phạt chậm nộp (Phần mềm tự động tính ra số tiền phạt chậm nộp)

– Trường hợp 2: A < 0 => Làm giảm số thuế phải nộp của kỳ khai bổ sung
Xử lý trong trường hợp này như sau:
+ Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh và giải trình khai bổ sung, điều chỉnh)
+ Số tiền thuế nộp thừa (Số thuế nộp thừa bằng số A trên giải trình khai bổ sung, điều chỉnh) được theo dõi và bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế (Nếu đủ điều kiện hoàn thuế).
+ Trường hợp này không phải nộp phạt

– Trường hợp 3: B > 0 => Làm tăng số thuế VAT được khấu trừ của kỳ khai bổ sung
Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT và xử lý trong trường hợp này như sau:
+ Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh và giải trình khai bổ sung, điều chỉnh)
+ Số thuế VAT được khấu trừ thêm (Số B trên giải trình khai bổ sung, điều chỉnh) kê khai vào chỉ tiêu 38: “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ phát hiện (kỳ khai thuế thời điểm bạn phát hiện ra sai sót).
VD: 12/08/2014 bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 có sai sót và liên quan đến điều chỉnh vào 37 hoặc 38 thì bạn thực hiện các điều chỉnh đó vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của kỳ khai thuế tháng 7/2014 nếu chưa nộp tờ khai tháng 7 hoặc điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT tháng 8/2014).
+ Trường hợp này không phải nộp phạt

– Trường hợp 4: B < 0 => Làm giảm số thuế VAT được khấu trừ của kỳ khai bổ sung nhưng vẫn còn được khấu trừ
Xử lý trong trường hợp này như sau:
+ Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh và giải trình khai bổ sung, điều chỉnh)
+ Số thuế VAT không được khấu trừ (Số B trên giải trình khai bổ sung, điều chỉnh) kê khai vào chỉ tiêu 37: “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ phát hiện.
+ Trường hợp này không phải nộp phạt

– Trường hợp 5: A > 0 và đồng thời B < 0 (bạn không còn được khấu trừ nữa mà phát sinh phải nộp thuế GTGT).
Xử lý trong trường hợp này như sau:
+ Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh và giải trình khai bổ sung, điều chỉnh)
+ Nộp số VAT phát sinh tăng tại chỉ tiêu 40 (số A) + Nộp tiền phạt chậm nộp
+ Số VAT không còn được khấu trừ (số B) bạn điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ phát hiện.

– Trường hợp 6: A < 0 và đồng thời B > 0 (bạn không phải nộp thuế nữa mà chuyển sang được khấu trừ thuế).
Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT và xử lý trong trường hợp này như sau:
+ Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh (Bao gồm tờ khai điều chỉnh và giải trình khai bổ sung, điều chỉnh)
+ Số VAT nộp thừa ở chỉ tiêu 40 (số A) được bù trừ vào số phải nộp của kỳ sau hoặc hoàn thuế.
+ Điều chỉnh Số VAT được được khấu trừ thêm (số B) vào chỉ tiêu 38 “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ phát hiện.

Lưu ý: Kể từ ngày 01/01/2014, khi luật số 31/QH13 có hiệu lực, thì đối với hóa đơn đầu vào phát sinh từ ngày 01/01/2014 kê khai sót (quên chưa kê khai), sẽ được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuế phát hiện ra sai sót, không bị giới hạn thời gian kê khai, nhưng phải trước khi cơ quan thuế chưa có quyết định thanh – kiểm tra thuế tại công ty. (Không nhất thiết phải kê khai bổ sung điều chỉnh thuế)

Ví dụ: Học Viện Kế Toán Việt Nam có hóa đơn đầu vào mua ngày 10/01/2014 quên chưa kê khai vào kỳ tính thuế tháng 01/2014. Ngày 12/08/2014, Học Viện Kế Toán Việt Nam phát hiện hóa đơn bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung hóa đơn đó vào kỳ kê khai thuế GTGT tháng 07/2014. (Nếu tờ khai thuế tháng 7 chưa nộp và được kê khai trực tiếp vào phụ lục mua vào của kỳ kê khai thuế GTGT tháng 07/2014, không phải lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh thuế)

KẾT LUẬN: Trên đây là toàn bộ nội dung về hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng. Và các bạn luôn thực hiện nguyên tắc: “SAI ĐÂU SỬA ĐÓ”, cụ thể:
– Sai ở tháng nào (quý nào) thì quay lại đúng tháng (quý) đó kê khai bổ sung (Nếu kỳ khai thuế đó không tồn tại trong phần mềm, có thể do khách quan, chủ quan mà mất dữ liệu khai thuế trước đó, thì các bạn sẽ phải nhập lại số liệu vào HTKK bằng cách, tìm lại bản gốc của kỳ sai sót => Mở HTKK => chọn thuế GTGT => chọn kỳ sai sót => Tờ khai lần đầu (không chọn phụ lục) => nhập lại số liệu từ bản tờ khai gốc vào HTKK => ghi => đóng. Sau đó mới thực hiện được kê khai bổ sung điều chỉnh thuế)
– Sai ở chỉ tiêu nào thì sửa chỉ tiêu đó về số liệu đúng.
– Chỉ những sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế VAT được khấu trừ (Số B tại giải trình khai bổ sung, điều chỉnh có số liệu) mới điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, hoặc 38 tại tờ khai thuế GTGT của kỳ phát hiện (kỳ khai thuế thời điểm bạn phát hiện ra sai sót).
– Nhớ ghi cả phần lý do dẫn tới kê khai sai tại phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01/KHBS nữa nhé các bạn.

Mời bạn xem Video hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế:

Xem đầy đủ 8 trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế theo hướng dẫn của thông tư 156/2013/TT-BTC

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299