Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế mới nhất từ 01/07/2013

0

Mức phạt chậm nộp thuế mới nhất được hướng dẫn tại công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013 và thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
Theo đó nếu người nộp thuế nộp chậm tiền thuế thì bị tính phạt chậm nộp. Cụ thể mức phạt chậm nộp thuế như sau:

a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2013 thì mức phạt chậm nộp thuế được tính như sau:

0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thứ 90 (chín mươi);
0,07% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày chậm nộp thứ 91 (chín mươi mốt) trở đi.

Ví dụ 1: Người nộp thuế A nợ thuế GTGT 100 triệu đồng, có hạn nộp là ngày 22/7/2013 (do ngày 20/7/2013 là ngày nghỉ). Người nộp thuế nộp 100 triệu đồng vào ngày 31/10/2013, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 23/7/2013 đến ngày 31/10/2013. Mức phạt chậm nộp thuế của người nộp thuế A được tính như sau:
Từ ngày 23/7/2013 đến 20/10/2013 số ngày chậm nộp là 90 ngày:
100 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.
Từ ngày 21/10/2013 đến ngày 31/10/2013 số ngày chậm nộp là 11 ngày:
100 triệu x 0,07% x  11 ngày =  0,77  triệu đồng.
Tổng số tiền phạt chậm nộp là: 4,5 triệu đồng + 0,7 triệu đồng = 5,27 triệu đồng

Mức phạt chậm nộp thuế

Mức phạt chậm nộp thuế

b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2013 nhưng sau ngày 01/7/2013 vẫn chưa nộp thì mức phạt chậm nộp thuế như sau:

Trước ngày 01/7/2013 tính phạt chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế (tức 0,05%/ngày), từ ngày 01/7/2013 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (tức 90 ngày đầu là 0,05%/ngày, từ ngày 91 trở đi 0,07%/ngày).

Ví dụ 2: Người nộp thuế B nợ 100 triệu đồng tiền thuế TNDN thuộc tờ khai quyết toán thuế năm 2012, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 01/4/2013 (do ngày 31/3/2013 là ngày nghỉ). Ngày 04/10/2013 người nộp thuế nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 02/4/2013 đến ngày 04/10/2013.
+ Trước ngày 01/7/2013 mức phạt chậm nộp thuế được tính như sau:
Từ ngày 02/4/2013 đến ngày 30/6/2013, số ngày chậm nộp là 90 ngày:
100 triệu x 0,05%  x  90 ngày = 4,5 triệu đồng.
Từ ngày 01/7/2013 trở đi tiền chậm nộp được tính như sau: số ngày chậm nộp là 96 ngày, cụ thể:
Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 28/9/2013, số ngày chậm nộp là 90 ngày:
100 triệu  x  0,05%  x  90 ngày  =  4,5 triệu đồng;
Từ ngày 29/9/2013 đến ngày 04/10/2013, số ngày chậm nộp là 06 ngày:
100 triệu  x  0,07%  x  06 ngày  =  0,42 triệu đồng.
Tổng số tiền phạt chậm nộp là: 4,5 triệu đồng + 4,5 triệu đồng + 0,42 triệu đồng = 9,42 triệu đồng.

c) Số ngày chậm nộp tiền thuế

(bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ 3: Người nộp thuế C nợ thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là ngày 20/08/2013. Ngày 26/08/2013, người nộp thuế nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 06 ngày, được tính từ ngày 21/08/2013 đến ngày 26/08/2013.

Ví dụ 4: Người nộp thuế D được cơ quan thuế quyết định gia hạn nộp thuế đối với khoản thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là ngày 20/05/2014, thời gian gia hạn từ này 21/05/2014 đến ngày 20/11/2014. Ngày 25/11/2014, người nộp thuế nộp 50 triệu vào ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 05 ngày từ 21/05/2014 đến 25/05/2014.

BẠN CẦN XEM: Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế mới nhất từ 01/07/2016

HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ
Chúc bạn thành công!

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299