Quyết định 959/QĐ-BHXH – hướng dẫn chế độ bảo hiểm xã hội từ 2016

0

Ngày 09 tháng 09 năm 2015 bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quyết định 959/QĐ-BHXH hướng dẫn về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Dưới đây là toàn văn quyết định 959/QĐ-BHXH, bạn tải về và tham khảo nhé

Quyết định 959/QĐ-BHXH – hướng dẫn chế độ bảo hiểm xã hội từ 2016

Quyết định 959/QĐ-BHXH – hướng dẫn chế độ bảo hiểm xã hội từ 2016

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 959/QĐ-BHXH                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                      Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2015, thay thế Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Bãi bỏ Điều 1 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các văn bản quy định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định này đều hết hiệu lực.
Điều 3. Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Sổ – Thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải về >>> Quyết định 959/QĐ-BHXH

Quyết định 959/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2015 thay thế Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011

BẠN NÊN XEM:
Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2016
Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2018

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299