Bộ hồ sơ thuê tài sản của cá nhân đảm bảo chi phí được trừ

0

Hoạt động thuê tài sản của cá nhân như thuê nhà làm trụ sở, văn phòng, địa điểm kinh doanh và thuê các loại tài sản khác… là rất phổ biến. Vậy làm thế nào để toàn bộ chi phí thuê đó được tính vào chi phí được trừ. Rõ ràng bạn phải rất chặt chẽ về hồ sơ. Những điểm hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn yên tâm và chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ, chặt chẽ nhé:

Bộ hồ sơ thuê tài sản của cá nhân

Bộ hồ sơ thuê tài sản cá nhân

Căn cứ pháp lý về hồ sơ thuê tài sản cá nhân

Theo Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 4, thông tư 96/2015 – Sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

 – Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

Như vậy bộ hồ sơ để được tính chi phí được trừ gồm:

  • Hợp đồng thuê (không cần công chứng)
  • Chứng từ thanh toán tiền thuê (tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng đều được, vì hoạt động này không có hóa đơn. Quy định từ 20trđ trở lên phải thanh toán không tiền mặt chỉ áp dụng cho trường hợp mua hàng có hóa đơn)
  • Chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân (nếu hợp đồng phát sinh thuế cho thuê tài sản và doanh nghiệp nộp thay tiền thuế cho cá nhân có tài sản cho thuê). Tiền thuế nộp thay doanh nghiệp cũng được tính vào chi phí được trừ.
  • Hợp đồng cần có điều khoản: Tiền thuế của cá nhân do doanh nghiệp nộp thay.

Xem thêm về hoạt động cá nhân có tài sản cho thuê:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99