Các khoản chi cho Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên có được trừ?

0

Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên (loại hình do một cá nhân làm chủ) nếu có trả lương cho chính mình thì thu nhập đó có phải là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân không? Chi phí tiền lương và các khoản lợi ích khác ông nhận được từ chính Công ty ông có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không? Căn cứ pháp lý hướng dẫn ở đâu? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé:

1. Nếu Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên có nhận tiền lương?

1.1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ tiết d, điểm 2.6, khoản 2, Điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ công văn 5421/CT-TTHT ngày 16/2/2017 của Cục thuế TP Hà Nội thì:

Các khoản lợi ích khác mà Giám đốc Công ty TNHH MTV nhận được từ chính Công ty do ông làm chủ sở hữu sẽ KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT, KHÔNG được tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và KHÔNG tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của giám đốc.

Xem >>> Công văn 5421/CT-TTHT trên google.com nhé

=> Như vậy toàn bộ phần chi phí về lương, các khoản trích theo lương (nếu có) và các dịch vụ khác đã chi trả cho Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí không được trừ. Các dịch vụ khác nếu có thuế GTGT đầu vào thì không được khấu trừ.

(Nếu kế toán vẫn muốn hạch toán sổ sách thì hạch toán bình thường. Nhưng khi quyết toán thuế TNDN cuối năm kế toán phải bóc khoản chi phí tiền lương này ra tại chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.)

Các khoản chi cho Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên có được trừ

Các khoản chi cho Giám đốc Công ty TNHH MTV có được trừ?

1.2. Về thuế thu nhập cá nhân

+ Theo quy định của luật lao động thì “Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động…

+ Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân thì “Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động…

+ Căn cứ công văn 1404/TCT-TNCN ngày 14/04/2017 của Tổng cục thuế (bạn tìm kiếm công văn trên google nhé)

=> Như vậy khoản tiền của Giám đốc Công ty TNHH MTV nhận được do chính bản thân Giám đốc chi trả không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công và không chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

2. Thuế thu nhập cá nhân với phần thu nhập nhận được sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi rút lợi nhuận sau thuế TNDN thì đây là thu nhập từ đầu tư vốn

Căn cứ khoản 6, điều 11, thông tư 92/2015/TT-BTC

…Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.

=> Như vậy khi rút lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ra xài thì Giám đốc Công ty TNHH MTV không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Kết luận:

  • Tiền lương, các khoản trích theo lương, các chi phí khác đã chi trả cho Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên (do chính cá nhân giám đốc làm chủ) là chi phí không được trừ
  • Không tính thuế thu nhập cá nhân với khoản tiền lương, tiền công của Giám đốc Công ty TNHH MTV
  • Không tính thuế thu nhập cá nhân khi rút lợi nhuận sau thuế TNDN.
  • Giám đốc Cty TNHH MTV phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập khác không liên quan đến hoạt động của Công ty như: thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ thừa kế, quà tặng…
  • Nội dung hướng dẫn này cũng áp dụng cho Chủ doanh nghiệp tư nhân.

Xem thêm về thuế thu nhập cá nhân:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99