Các phương pháp tính giá xuất kho bình quân gia quyền

0

Phương pháp tính giá xuất kho bình quân là 1 trong 3 phương pháp đang áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC (hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp). Trong phương pháp xuất kho bình quân có 2 phương pháp nhỏ:

  • Phương pháp tính giá bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ (cuối kỳ tính 1 lần)
  • Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân liên hoàn, bình quân di động)

Theo phương pháp tính giá bình quân gia quyền thì tổng trị giá xuất kho hàng hoá được tính theo đơn giá bình quân (bình quân cả kỳ dự trữ, bình quân sau mỗi lần nhập) như sau:

Giá thực tế nguyên vật liệu, hàng hoá xuất dùng = Số lượng xuất dùng x Đơn giá bình quân

1/ Phương pháp tính giá xuất kho bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ

Cách tính này thích hợp với những đơn vị có ít số lần nhập, xuất. Giá cả của các lần nhập tương đối ổn định không có sự thay đối nhiều. Căn cứ vào giá thực tế nhập, tồn đầu kỳ để kế toán xác định đơn giá bình quân của một sản phẩm, hàng hoá.

Phương pháp tính giá xuất kho bình quân

Công thức tính đơn giá bình quân cuối kỳ

Ví dụ: Công ty A có tồn kho đầu kỳ là 100 chiếc Canon LBP 2900 là 2.000.000

Trong kỳ phát sinh các nghiệp vụ như sau:

  • Ngày 01/12/2016 nhập mua 100 chiếc với đơn giá 2.200.000 chưa bao gồm thuế VAT 10%
  • Ngày 10/12/2016 xuất bán 100 chiếc Canon LBP 2900
  • Ngày 16/12/2016 nhập mua 100 chiếc Canon LBP 2900 đơn giá 2.100.000 chưa bao gồm thuế VAT 10%

Đơn giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ như sau (ĐVT: 1000đ)

Cách tính giá xuất kho bình quân cả kỳ dữ trữ

Cách tính giá xuất kho bình quân cả kỳ dữ trữ

=> Đơn giá xuất kho bình quân cho mỗi lần xuất là 2.100.000đ

=> Giá trị xuất kho ngày 10/12 là: 100 x 2.100.000 = 210.000.000đ

2/ Phương pháp tính giá xuất kho bình quân sau mỗi lần nhập

Đối với phương pháp này, sau mỗi lần nhập kho thì kế toán phải tiến hành tính toán lại giá xuất kho.

+ Ưu điểm: Phương pháp này khắc phục được nhược điểm của hai phương pháp trên, vừa chính xác, vừa cập nhập được thường xuyên liên tục. Bởi tính chính xác của nó nên thường được sử dụng để tính giá xuất kho ngoại tệ.

+ Nhược điểm của phương pháp này là tốn nhiều công sức, tính toán nhiều lần

Phương pháp tính giá xuất kho bình quân sau mỗi lần nhập

Phương pháp tính giá bình quân sau mỗi lần nhập

Ví dụ:

  • Ngày 01/01/N tồn 1.000 USD tỷ giá 20.000đ/USD
  • Ngày 03/01/N nhập kho 1.000 USD tỷ giá 20.200đ/USD
  • Ngày 04/01/N xuất kho 1.000 USD
  • Ngày 05/01/N nhập kho 1.000 USD tỷ giá 20.300đ/USD

Bạn thực hiện tính tỷ giá xuất quỹ ngoại tệ như sau:

+ Ngày 03/01/N nhập kho 1.000 USD tỷ giá 20.200đ/USD

Tỷ giá xuất quỹ tại ngày 03/01/N = (1.000 x 20.000 + 1.000 x 20.200)/(1000+1000)=20.100đ

+ Ngày 04/01/N xuất kho 1.000 USD theo tỷ giá 20.100đ

=> Tồn cuối ngày 04/01/N = 1.000 USD x 20.100đ

+ Ngày 05/01/N nhập quỹ 1.000 USD tỷ giá 20.300đ/USD

Tỷ giá xuất quỹ tại ngày 05/01/N = (1.000 x 20.100 + 1.000 x 20.300)/(1000+1000)=20.200đ

Tóm lại, với phương pháp tính giá xuất kho bình quân này thì cứ sau mỗi lần nhập kế toán sẽ phải tính lại giá.

Xem thêm về phương pháp tính giáAbout Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99