Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Các trường hợp không phải thông báo chương trình khuyến mại

Trường hợp không phải thông báo khuyến mại với sở công thương là những trường hợp nào, được quy định ra sao? Về pháp luật thuế có hướng dẫn cụ thể nào cho việc đăng ký khuyến mại hay không? Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Nhưng trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về các trường hợp phải thông báo chương trình với sở công thương đã.

Theo quy định, khi thương nhân muốn thực hiện các chương trình khuyến mại thì phải thông báo chương trình khuyến mại với sở công thương nơi tổ chức khuyến mại.

Các chương trình khuyến mại cần phải thông báo sở công thương gồm:

Trường hợp không phải thông báo khuyến mại lên sở công thương

Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ về các trường hợp không phải thông báo khuyến mại với sở công thương

Theo đó khi thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại nêu trên mà:

a) Có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

b) Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

>>> Thì thương nhân không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại.

Về pháp luật thuế, hoạt động khuyến mại có quy định như sau:

+ Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0);

+ Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn điện tử.

Như vậy câu hỏi đặt ra, nếu tổng giá trị giải thưởng, quà tặng của chương trình khuyến mại dưới 100 triệu đồng. Thuộc trường hợp không phải đăng ký khuyến mại với sở công thương. Thì thương nhân có được áp dụng giá tính thuế cho hàng khuyến mại là 0đ hay không?

+ Căn cứ các quy định nêu trên về pháp luật xúc tiến thương mại thì trường hợp này thương nhân vẫn được áp dụng giá tính thuế 0đ. Vì khi tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100trđ thì không phải đăng ký. Chứ có phải là bắt buộc đăng ký mà thương nhân không đăng ký đâu.

+ Thêm nữa, khi thực hiện khuyến mại thì phải xuất hóa đơn đối với hàng khuyến mại nhé.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm về hàng khuyến mại, biếu tặng:

Exit mobile version