Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Các trường hợp phải lập hóa đơn mới nhất theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Các trường hợp phải lập hóa đơn mới nhất được quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP. Theo đó khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua bao gồm cả các trường hợp:

Ngoài ra trong quá trình hoạt động kinh doanh còn phát sinh thêm một số trường hợp sau:

1. Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ

Với hóa đơn này thì doanh nghiệp bạn bán cái gì thì bạn xuất cái đó và ghi chép như bình thường. Tính ra giá trị và các tiêu thức bình thường.

2. Với hóa đơn khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

Các trường hợp phải lập hóa đơn

3. Với hóa đơn hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ, vay, cho vay, mượn, cho mượn và hoàn trả hàng vay, mượn

Giá tính thuế là giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm phát sinh các trường hợp trên.

4. Với hóa đơn các trường hợp khác

5. Hóa đơn chiết khấu thương mại

Trên đây là quy định về các trường hợp phải lập hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ. Các bạn nắm để áp dụng cho doanh nghiệp của mình nhé. Chúc may mắn và thành công!

Xem thêm về hóa đơn

Exit mobile version