Các trường hợp phải lập hóa đơn mới nhất theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

0

Các trường hợp phải lập hóa đơn mới nhất được quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP. Theo đó khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua bao gồm cả các trường hợp:

 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu;
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa)

Ngoài ra trong quá trình hoạt động kinh doanh còn phát sinh thêm một số trường hợp sau:

 • Hóa đơn Trả lại hàng hóa cho người bán
 • Hóa đơn Điều chỉnh cho hóa đơn bị sai sót
 • Hóa đơn Thay thế cho hóa đơn bị sai sót

1. Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ

Với hóa đơn này thì doanh nghiệp bạn bán cái gì thì bạn xuất cái đó và ghi chép như bình thường. Tính ra giá trị và các tiêu thức bình thường.

2. Với hóa đơn khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

 • Ghi giá tính thuế bằng 0: Nếu có đầy đủ thủ tục về xúc tiến thương mại đăng ký với Sở hoặc Bộ Công Thương
 • Ghi giá như giá bán bình thường: Nếu không đăng ký thủ tục nêu trên.
Các trường hợp phải lập hóa đơn

Các trường hợp phải lập hóa đơn

3. Với hóa đơn hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ, vay, cho vay, mượn, cho mượn và hoàn trả hàng vay, mượn

Giá tính thuế là giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm phát sinh các trường hợp trên.

4. Với hóa đơn các trường hợp khác

 • Hóa đơn trả lại hàng cho người bán: Mua giá nào xuất trả lại giá đó
 • Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn bị sai sót: Điều chỉnh gì thì lập nội dung đó, nội dung không phải điều chỉnh thì gạch chéo (/). Điều chỉnh tăng ghi dương, điều chỉnh giảm ghi âm (-)
 • Hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị sai: Lập lại với toàn bộ nội dung đúng

5. Hóa đơn chiết khấu thương mại

 • Chiết khấu thương mại cùng hóa đơn bán hàng: Giá tính thuế là giá sau chiết khấu
 • Chiết khấu thương mại xuất hóa đơn riêng: Chỉ ghi tổng tiền chiết khấu theo kỳ chiết khấu quy định

Trên đây là quy định về các trường hợp phải lập hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ. Các bạn nắm để áp dụng cho doanh nghiệp của mình nhé. Chúc may mắn và thành công!

Xem thêm về hóa đơnAbout Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99