Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Cách kê khai thuế hóa đơn chiết khấu thương mại

cach-ke-khai-thue-hoa-don-chiet-khau-thuong-mai

cach-ke-khai-thue-hoa-don-chiet-khau-thuong-mai

Khi bán hàng có chiết khấu thương mại. Bạn sẽ viết hóa đơn và kê khai thuế hóa đơn chiết khấu thương mại như thế nào? Có những trường hợp chiết khấu thương mại nào xảy ra và cách kê khai cho từng trường hợp thế nào. Chúng ta cùng xem nhé:

Xem >>> Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại

Căn cứ: Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Trường hợp 1: Kê khai thuế hóa đơn chiết khấu thương mại khi giá bán là giá đã trừ chiết khấu

Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Ví dụ: Học Viện Kế Toán Việt Nam có chương trình: bán 1 bộ điều hoà LG trị giá 10tr/bộ (chưa gồm thuế GTGT 10%) được chiết khấu thương mại ngay 10% (1.000.000đ)

Giá bán đã chiết khấu là: 10.000.000 – 1.000.000 = 9.000.000đ

=> Kê khai thuế GTGT hóa đơn chiết khấu thương mại trường hợp này như sau:

Trường hợp 2: Chiết khấu thương mại xuất cùng hóa đơn bán hàng

Chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Ví dụ: Công ty Huy Phương ký hợp đồng số 023/HT: mua đủ 10 bộ điều hòa LG giá 10 tr/bộ (VAT 10%) thì được hưởng chiết khấu 10% (1tr/bộ). Trong tháng 6/2016 có các nghiệp vụ sau:

– Ngày 12/06/2016: Hóa đơn GTGT bán ra số 0000xxx. Bán hàng cho Công ty Huy Phương 6 bộ điều hòa LG. Kế toán xuất hóa đơn là giá chưa chiết khấu (10tr/bộ) do chưa mua đủ số lượng để được hưởng.

=> Giá bán: 6 bộ x 10.000.000đ = 60.000.000đ => Kế toán bên mua và bên bán kê khai thuế giá trị gia tăng cho HĐ0000xxx bình thường trên các chỉ tiêu tương ứng

– Ngày 21/06/2016: HĐ0000zzz – Công ty Cổ Huy Phương mua tiếp 4 bộ (đủ 10 bộ). Công ty sẽ được chiết khấu 10% trên tổng số hàng mua.

=> Tổng số tiền chiết khấu là: 1.000.000 x 10 = 10.000.000đ.

Tổng tiền hàng trên hóa đơn này = 4 bộ x 10 trđ/bộ – 10 trđ (chiết khấu) = 30 trđ

=> Kê khai thuế GTGT cho hóa đơn chiết khấu này như sau:

Trường hợp 3: Chiết khấu thương mại lập trên hóa đơn riêng

Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số, nhưng số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì phải lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Trường hợp này người bán giảm doanh thu, thuế đầu ra. Người mua giảm trị giá hàng mua, giảm thuế đầu vào.

Ví dụ: Ngày 22/06/2016 Học Viện Kế Toán Việt Nam xuất hoá đơn số 0000909 về việc chiết khấu thương mại cho Cổ phần tư vấn và xây dựng Huy Phương (cụ thể là xuất 1 hoá đơn điều chỉnh giảm cho các hoá đơn số 0000906 ngày 02/06/2016 và hóa đơn 0000907 ngày 03/06/2016

=> Cách Kê khai thuế GTGT cho hóa đơn chiết khấu này như sau:

Vậy là các bạn đã tìm hiểu xong về cách kê khai thuế hóa đơn chiết khấu thương mại rồi nhé. Ở bài viết tới Học Viện Kế Toán Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn cách hạch toán đối với hóa đơn chiết khấu thương mại này.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Học Viện Kế Toán Việt Nam trong suốt thời gian quá. Chúc các bạn thành công nhé!

Xem thêm về chiết khấu thương mại:

Exit mobile version