Cách kê khai thuế hóa đơn trả lại hàng mua cho người bán

0

Bạn mua hàng rồi, nhập kho rồi, nhưng vì một lý do nào đó khiến Doanh nghiệp bạn phải trả lại hàng mua cho nhà cung cấp. Liên quan đến trường hợp này, ngoài việc hạch toán kế toán, bạn phải biết cách kê khai thuế hóa đơn trả lại hàng mua cho nhà cung cấp khi kê khai thuế giá trị gia tăng.

Khi trả lại hàng phải có hóa đơn

  • 2 bên mua và bán lập biên bản xác nhận sự việc
  • Bên mua phải xuất hóa đơn để trả lại hàng này cho người bán (trên hóa đơn ghi rõ trả lại hàng theo hóa đơn mua vào số… ngày….)

>>> Xem cách viết hóa đơn một số trường hợp đặc thù

Kê khai thuế hóa đơn trả lại hàng cho người bán

Kê khai thuế hóa đơn trả lại hàng cho người bán

Hạch toán và kê khai thuế đối với bên mua (bên trả lại hàng)

Nợ TK 331/ Có TK  152, 153, 156, 211… ; Có TK 1331

Khi kê khai thuế giá trị gia tăng bạn trừ số thuế đầu vào được giảm này vào chỉ tiêu 24 – Thuế giá trị gia tăng mua vào và chỉ tiêu 25 – Thuế giá trị gia tăng mua vào được khấu trừ. Như vậy nó sẽ làm giảm tổng đầu vào của bạn đó.

Hạch toán và kê khai thuế đối với bên bán (bên nhận lại hàng)

  • Hạch toán giảm giá vốn: Nợ TK 152, 153, 156, … / Có TK 632
  • Đồng thời giảm doanh thu Nợ TK 5111 hoặc 521; Nợ TK 33311 / Có TK 131; 111; 112
  • (5111 với doanh nghiệp nhỏ, vừa; 521 với doanh nghiệp lớn)

Khi kê khai thuế giá trị gia tăng bạn trừ vào chỉ tiêu bán ra tương ứng với từng loại thuế suất. Như vậy sẽ làm giảm tổng thuế đầu ra.

Trên đây là hướng dẫn hạch toán và kê khai thuế hóa đơn trả lại hàng đối với cả bên mua và bên bán. Chúc các bạn làm tốt nhé!

BÀI VIẾT BẠN NÊN XEM:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99