Cách lập hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị định 92/2021/NĐ-CP

0

Cách lập hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị định 92/2021/NĐ-CP như thế nào? Cách viết hóa đơn giảm thuế giá trị gia tăng này áp dụng trong thời gian nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây:

Căn cứ Điều 3, nghị định 92/2021/NĐ-CP, hướng dẫn 406/NQ-UBTVQH15 về việc hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch Covid 19. Theo đó:

1. Thời gian lập hóa đơn giảm thuế GTGT

Từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021

2. Hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng trong thời gian trên

Chi tiết xem tại khoản 1, điều 3, nghị định 92/2021/NĐ-CP

3. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1, điều 3, nghị định 92/2021/NĐ-CP.

b) Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1, điều 3, nghị định 92/2021/NĐ-CP.

4. Cách lập hóa đơn giảm thuế GTGT

a) Đối với doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Cách lập hóa đơn giảm thuế GTGT phương pháp khấu trừ

Cách lập hóa đơn giảm thuế GTGT phương pháp khấu trừ

b) Đối với doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.

Ví dụ: Bán hàng hóa C và D có số liệu như phía dưới, tỷ lệ chịu thuế GTGT trên doanh thu với lĩnh vực phân phối hàng hóa là 1%.

Khi đó số thuế GTGT được giảm là: 400.000.000 x 1% x 30% = 1.200.000đ

Cộng tiền hàng hóa dịch vụ sau thuế là: 400.000.000 – 1.200.000 = 398.800.000đ

Cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT PP trực tiếp

Cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT PP trực tiếp

Note: Với đoạn ghi chú của cách viết hóa đơn giảm thuế giá trị gia tăng phương pháp trực tiếp thì tùy từng nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử mà họ sẽ thiết kế đoạn ghi chú ở khu vực nào trên hóa đơn.

Trên đây là hướng dẫn về việc lập hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị định 92/2021/NĐ-CP. Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng đặt câu hỏi hoặc liên hệ để cùng chia sẻ. Chúc bạn làm tốt nhé!

Xem thêm về hóa đơn:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99