Cách tính lệ phí môn bài mới nhất

0

Cách tính lệ phí môn bài mới nhất được hướng dẫn tại nghị định số 139/2016/NĐ-CP, ban hành ngày 04/10/2016 và thông tư 302/2016/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2016.

Từ ngày 01/01/2017 không còn gọi là thuế môn bài nữa mà chuyển sang là lệ phí môn bài. Vậy cách tính lệ phí môn bài mới nhất như thế nào? Bạn hãy cùng tham khảo:

Căn cứ điều 4, nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về thuế môn bài thì:

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Cách tính lệ phí môn bài mới nhất với tổ chức kinh doanh

Cách tính lệ phí môn bài mới nhất với tổ chức kinh doanh

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Như vậy so với cách tính thuế môn bài trước đây là dựa theo 4 bậc vốn điều lệ thì nay chỉ còn 3 bậc.

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

Cách tính lệ phí môn bài mới nhất với cá nhân, hộ gia đình

Cách tính lệ phí môn bài mới nhất với cá nhân, hộ gia đình

Như vậy so với trước đây cách tính thuế môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình có 6 bậc thu nhập và được căn cứ vào thu nhập hàng tháng, thì nay theo cách tính mới chỉ còn 4 bậc và căn cứ vào doanh thu hàng năm.

3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Như vậy về cách tính lệ phí môn bài mới nhất đối với doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp ra kinh doanh trở lại thì không có nhiều thay đổi so với quy định cũ.

4. Tổ chức quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

5. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình quy định tại khoản 2 Điều này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Trên đây là cách tính lệ phí môn bài mới nhất kể từ ngày 01/01/2017 được quy định tại nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016.

Xem thêm về môn bài:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99