Cấp chứng từ khấu trừ thuế khi trả lương Net như thế nào?

0

Cấp chứng từ khấu trừ thuế khi trả lương Net như thế nào? Căn cứ pháp lý và cách ghi chép trên chứng từ khấu trừ thuế như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Chứng từ khấu trừ thuế là gì?

Chứng từ khấu trừ thuế là biên lai thể hiện thu nhập trước thuế, tiền thuế và thu nhập sau thuế thu nhập cá nhân của từng người nhận thu nhập.

Mục đích của chứng từ khấu trừ thuế là để cá nhân có thu nhập thực hiện tự quyết toán thuế cho chính mình (nếu thuộc đối tượng phải tự quyết toán).

Trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức trả thu nhập

Căn cứ điểm a, khoản 2, điều 25, thông tư 111/2013/TT-BTC về Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

2. Chứng từ khấu trừ

a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

Như vậy:

  • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho những cá nhân người lao động có yêu cầu.
  • Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì tổ chức trả thu nhập không phải cấp chứng từ khấu trừ thuế.
Cấp chứng từ thuế theo lương Net

Cấp chứng từ thuế theo lương Net

Ghi chứng từ khấu trừ thuế khi trả lương Net như thế nào?

Căn cứ công văn số 8774/CT-TTHT, ngày 16/10/2014 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ theo các quy định nêu trên:

Trường hợp trong năm 2011 Công ty chi trả thu nhập cho cá nhân là cộng tác viên (không ký hợp đồng lao động) không gồm thuế TNCN (lương NET), Công ty chịu trách nhiệm trả thay người lao động tiền thuế TNCN, nếu cá nhân có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì khi cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân Công ty ghi rõ “khoản thuế TNCN tổ chức trả thu nhập đã nộp thay”.

Trường hợp trong năm 2012 Công ty chi trả thu nhập cho người lao động (ký hợp đồng lao động dài hạn) không gồm thuế TNCN (lương NET), Công ty chịu trách nhiệm trả thay người lao động tiền thuế TNCN, bảo hiểm xã hội bắt buộc và Công ty không quyết toán thuế thay người lao động, nếu cá nhân có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì khi cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân Công ty ghi rõ “khoản thuế TNCN tổ chức trả thu nhập đã nộp thay”.

Như vậy, mấu chốt là trên chứng từ khấu trừ thuế phải có dòng “khoản thuế TNCN tổ chức trả thu nhập đã nộp thay

Trên đây là hướng dẫn về việc lập chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi trả lương Net. Bạn còn vướng mắc gì, vui lòng để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúc bạn thành công!

Xem thêm về thuế thu nhập cá nhân:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99