Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Chi hộ tiền điện, nước cho bên đi thuê, bên cho thuê có phải xuất hóa đơn không?

Chi hộ tiền điện nước cho bên đi thuê, bên cho thuê có phải xuất hóa đơn không? Nói chung nếu lần đầu gặp tình huống này thì ai cũng thắc mắc như vậy cả. Một điều dễ thấy là bên cho thuê không phải là bên bán điện nước. Nhưng lại là bên thu khoản tiền này của bên đi thuê.

Hoạt động thuê phát sinh tiền điện, nước này có thể đến như thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng, mặt bằng…

Khi chi hộ tiền điện nước cho bên đi thuê thì bên chi hộ có thể là cá nhân, tổ chức không sử dụng hóa đơn hoặc có sử dụng hóa đơn. Trong bài viết này chúng ta đề cập đến trường hợp bên cho thuê là có sử dụng hóa đơn.

Tình huống thực tế

– Bên cho thuê ký hợp đồng điện, nước với nhà cung cấp điện nước. 

– Hàng kỳ nhà cung cấp điện, nước xuất hóa đơn gửi bên cho thuê (hóa đơn điện, nước mang tên bên cho thuê).

– Bên cho thuê định kỳ thu tiền từ tài sản cho thuê còn thu thêm cả tiền điện, nước đúng bằng số tiền mà nhà cung cấp điện nước đã xuất hóa đơn cho bên cho thuê.

(Tức theo hợp đồng cho thuê thì giá trị hợp đồng cho thuê chỉ là giá trị cho thuê tài sản. Còn tiền điện, nước, bên đi thuê dùng bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Bên cho thuê sẽ trả thay khoản này cho nhà cung cấp điện nước và thu lại của bên đi thuê sau).

– Bên cho thuê tài sản có sử dụng hóa đơn và không phải là đơn vị kinh doanh điện, nước.

– Hỏi: bên cho thuê khi thu lại tiền điện nước có phải xuất hóa đơn gửi bên đi thuê không? Nếu phải xuất hóa đơn thì có phải kê khai tính thuế không?

Chi hộ tiền điện nước cho bên đi thuê, bên cho thuê có phải xuất hóa đơn

1. Có phải xuất hóa đơn chi hộ tiền điện nước?

Vì hóa đơn điện, nước mang tên bên cho thuê nhưng tiền điện nước lại do bên đi thuê chịu. Nếu đưa hóa đơn điện, nước này cho bên đi thuê thì bên đi thuê không được tính chi phí, không được khấu trừ VAT vì đơn giản hóa đơn không mang tên bên đi thuê.

Do đó để bên đi thuê có chứng từ hạch toán hợp pháp thì bên cho thuê thực hiện xuất hóa đơn lại cho bên đi thuê:

2. Có phải kê khai, nộp thuế không?

Vì hóa đơn mà nhà cung cấp điện, nước xuất mang tên bên cho thuê. Sau đó bên cho thuê xuất lại cho bên đi thuê với thông tin bên bán là bên cho thuê, bên mua là bên đi thuê. Nên trường hợp này bên cho thuê thực hiện kê khai thuế bình thường.

Note: Khác với trường hợp thu, chi hộ mà hóa đơn chi hộ lại mang tên bên đi thuê. Ví dụ: Nhà cung cấp điện, nước xuất hóa đơn cho bên đi thuê (hóa đơn mang tên bên đi thuê), nhưng bên cho thuê lại chi hộ khoản tiền này cho bên đi thuê. Thì trường hợp này bên cho thuê không phải kê khai, tính thuế GTGT cũng như thuế TNDN của hoạt động thu, chi hộ này. 

Kết luận: khi hóa đơn điện, nước mang tên bên cho thuê và bên cho thuê thu, chi hộ khoản này thì:

Xem thêm về hoạt động cho thuê tài sản:

Exit mobile version