Chi phí hàng biếu tặng – những điểm mới nhất cần biết

0

Rất nhiều bạn kế toán gửi tin nhắn, email đến Học Viện Kế Toán Việt Nam với chung một câu hỏi Chi phí hàng biếu tặng có được tính vào chi phí được trừ? Nhất là trong những dịp như Trung thu, lễ tết…Nhân đây Học Viện Kế Toán Việt Nam sẽ gửi tới các bạn bài viết “Những điểm mới nhất về chi phí hàng biếu tặng”. Mời các bạn cùng đón đọc:

1/ Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với chi phí hàng biếu tặng

Tại khoản 5 điều 14 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:
“Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”
=> Vậy hàng hóa dùng để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2/ Có phải xuất hóa đơn cho chi phí hàng biếu tặng

Căn cứ khoản 7, điều 3, thông tư 26/2015/TT-BTC
“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”
=> Vậy hàng hóa dùng để biếu tặng sẽ phải lập hóa đơn.
+ Có phải xé hóa đơn cho khách hàng không? Nếu xé hóa đơn giao cho khách hàng thì “lộ mất giá trị” biếu tặng. Do vậy doanh nghiệp sẽ không xé hóa đơn giao cho khách hàng (trừ khi ngoại lệ). Nhưng nếu không xé ra và “cất” đi, thì bạn sẽ bị phạt theo điểm d, khoản 3, điều 11 thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014, mức phạt từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ – “Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê
+ Vậy làm thế nào để cho hài hòa…
– Nếu giá trị quà tặng dưới 200.000đ
Căn cứ khoản 1, điều 18, thông tư 39/2014/TT-BTC – Quy định về Hóa đơn
Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn
“1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn;
2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ…
3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.”
– Nếu giá trị quà tặng trên 200.000đ
Căn cứ điểm b, khoản 2, điều 16, thông tư 39/2014/TT-BTC – Quy định về Hóa đơn
“Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.”
>>> Đến đây các bạn đã tìm ra giải pháp cho mình rồi chứ…?

3/ Cách lập hóa đơn đối với hàng biếu tặng
Căn cứ khoản 9, điều 3, thông tư 26/2015/TT-BTC – sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:
“Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”
Bạn xem bài viết này nhé: Cách viết hóa đơn một số trường hợp đặc thù

4/ Ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu tặng
Tại khoản 3 điều 7 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:
“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”
=> Vậy hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ phải ghi nhận giá tính thuế GTGT theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm phát sinh.

5/ Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN đối với chi phí hàng biếu tặng

a/ Biếu tặng khách hàng: Căn cứ khoản 4, điều 1, luật số 71/2014/QH13
“- Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9 luật số 32/2013/QH13, ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNDN số 14/2008/QH12. “
Theo đó, kể từ ngày 01/01/2015 bãi bỏ mức khống chế 15% tổng số chi được trừ đối với các khoản chi liên quan đến chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.
b/ Biếu tặng cán bộ công nhân viên: Điểm 2.30, khoản 2, điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về những khoản chi không được trừ.
“Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”
=> Vậy chi phí hàng hóa biếu tặng sẽ là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN mà không bị khống chế mức chi nữa. Còn nếu hàng biếu tặng cho nhân viên thì bị khống chế theo quy định trên.

6/ Ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với chi phí hàng biếu tặng

Căn cứ mục 5 công văn số 2785/TCT-CS (Giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN). Về việc xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC
“5.1. Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng quy định tại điểm 3b Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC”.
(Trước đây Thông tư 123/2012/TT-BTC có quy định: Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng đựơc xác định theo giá bán của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm cho biếu tặng.)
=> Vậy hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ không phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN.

Kết luận, Đối với chi phí hàng biếu tặng:
1/ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
2/ Phải xuất hóa đơn đối với hàng hóa dùng để biếu tặng.
3/ Hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.
4/ Phải ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu tặng theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường.
5/ Chi phí hàng biếu tặng là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN (Không bị khống chế nếu là biếu tặng khách hàng, bị khống chế nếu biếu tặng cho nhân viên).
6/ Không phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng.

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299