Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Chi phí hàng biếu tặng – những điểm mới nhất cần biết

Chi phí hàng biếu tặng

Chi phí hàng biếu tặng

Rất nhiều bạn kế toán gửi tin nhắn, email đến vaa.com.vn với chung một câu hỏi Chi phí hàng biếu tặng có được tính vào chi phí được trừ? Nhất là trong những dịp như Trung thu, lễ tết…Nhân đây chúng tôi sẽ gửi tới các bạn những điểm lưu ý mới nhất về chi phí hàng biếu tặng. Mời các bạn cùng đón đọc:

1/ Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với chi phí hàng biếu tặng

Tại khoản 5 điều 14 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

=> Vậy hàng hóa dùng để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2/ Có phải xuất hóa đơn cho đối với hàng biếu, tặng

Căn cứ khoản 7, điều 3, thông tư 26/2015/TT-BTC

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

=> Vậy hàng hóa dùng để biếu tặng sẽ phải lập hóa đơn.

3/ Cách lập hóa đơn đối với hàng biếu tặng

Căn cứ khoản 9, điều 3, thông tư 26/2015/TT-BTC – sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

“Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

Note: Lập tiêu thức người mua hàng:

Căn cứ điểm d, khoản 3, điều 11 thông tư 10/2014/TT-BTC quy định mức phạt từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ đối với hành vi “Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê

Như vậy nếu bạn giao hóa đơn cho người được biếu, tặng thì bạn ghi tên bình thường. Nhưng nếu bạn sợ lộ giá trị biếu, tặng và bạn không muốn giao hóa đơn cho họ thì bạn ghi “Người mua không lấy hóa đơn”

Bạn xem bài viết này nhé: Cách viết hóa đơn một số trường hợp đặc thù

4/ Ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu tặng

Tại khoản 3 điều 7 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

=> Vậy hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ phải ghi nhận giá tính thuế GTGT theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm phát sinh.

Chi phí hàng biếu tặng

5/ Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN ?

a/ Biếu tặng khách hàng:

Căn cứ khoản 4, điều 1, luật số 71/2014/QH13

“- Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9 luật số 32/2013/QH13, ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNDN số 14/2008/QH12. “

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2015 bãi bỏ mức khống chế 15% tổng số chi được trừ đối với các khoản chi liên quan đến chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

b/ Biếu tặng cán bộ công nhân viên:

Căn cứ điểm 2.30, khoản 2, điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về những khoản chi không được trừ.

“Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

=> Vậy chi phí hàng hóa biếu tặng sẽ là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN mà không bị khống chế mức chi nữa. Còn nếu hàng biếu tặng cho nhân viên thì bị khống chế theo quy định trên.

6/ Ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với chi phí hàng biếu tặng

Căn cứ mục 5 công văn số 2785/TCT-CS (Giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN). Về việc xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC

“5.1. Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng quy định tại điểm 3b Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC”.

(Trước đây Thông tư 123/2012/TT-BTC có quy định: Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng đựơc xác định theo giá bán của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm cho biếu tặng.)

=> Vậy hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ không phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN.

Kết luận:

1/ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

2/ Phải xuất hóa đơn đối với hàng hóa dùng để biếu tặng.

3/ Hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

4/ Phải ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu tặng theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường.

5/ Chi phí hàng biếu tặng là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN (Không bị khống chế nếu là biếu tặng khách hàng, bị khống chế nếu biếu tặng cho nhân viên).

6/ Không phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng.

Xem thêm về hàng biếu tặng:

Exit mobile version