Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm có được tính là chi phí được trừ?

0

Nhiều câu hỏi về chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm được đặt ra trong bối cảnh mà cả cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm siết chặt quản lý doanh nghiệp.

Nhiều bạn kế toán cho rằng chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm vẫn là chi phí hợp lý và được trừ, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng nếu không đóng bảo hiểm thì chi phí tiền lương sẽ không được tính vào chi phí được từ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý xác định “Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm” có được tính là chi phí được trừ?

Căn cứ Điều 4, Khoản 2.6, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)

“2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

=> Như vậy: Trong những quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì không có quy định nào nói về việc chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm bắt buộc là chi phí không được trừ.

Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm

Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm

Để đưa chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp vào chi phí hợp lý thì cần:

 • Hợp đồng lao động (nếu là quan hệ lao động và sử dụng lao động)
 • Hợp đồng khoán việc, Biên bản hoàn thành công việc, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng cộng tác viên… (nếu không phải là quan hệ lao động và sử dụng lao động)
 • Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp (hoặc thoả ước lao động tập thể …)
 • Quyết đinh tăng lương (trong trường hợp tăng lương)
 • Hồ sơ cá nhân từng lao động
 • Bảng chấm công hàng tháng
 • Bảng thanh toán tiền lương, tiền công…
 • Biên bản xác định khối lượng công việc hoàn thành (với những hợp đồng không phải hợp đồng lao động)
 • Chứng từ thanh toán tiền lương (phiếu chi hoặc báo nợ của ngân hàng)

>>> Tham khảo bài viết về Hồ sơ tiền lương trong doanh nghiệp

=> Lưu ý: Điều quan trọng nhất là phải thực tế phát sinh, liên quan đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả phải có chữ ký đầy đủ của các nhân viên.

Ngoài ra, liên quan đến chi phí tiền lương thì hàng năm cần phải có:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, quý (nếu có phát sinh thu nhập chịu thuế)
 • Tờ khai Quyết toán thuế TNCN cuối năm
 • Các chứng từ nộp thuế TNCN (nếu có)

(Tùy thuộc vào đăc thù từng loại hình doanh nghiệp mà còn có những hồ sơ hợp lệ khác)

Vậy Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm vẫn được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Bạn chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện liên quan đến pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp là được.

Về phía bảo hiểm, khi doanh nghiệp bạn không tham gia bảo hiểm thì sao?

Nếu doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho nhân viên thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về bảo hiểm. Bị truy thu bảo hiểm và phạt chậm nộp khi cơ quan bảo hiểm phát hiện ra doanh nghiệp không đóng bảo hiểm theo quy định tại Luật bảo hiểm. Thậm trí là xử lý hình sự…

Phối hợp liên ngành giữa cơ quan thuế và bảo hiểm:

Hiện nay cơ quan thuế liên kết với cơ quan bảo hiểm để truy thu tiền trốn bảo hiểm của các doanh nghiệp không đóng bảo hiểm. Nếu cơ quan thuế vào kiểm tra thấy doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm cho nhân viên thì cơ quan thuế có thể sẽ gửi công văn sang cơ quan bảo hiểm để cơ quan bảo hiểm vào xử lý phạt vi phạm và truy thu bảo hiểm đối với doanh nghiệp có hành vi gian lận về bảo hiểm

Văn bản tham khảo liên ngành:

+ Tổng cục thuế có công văn số 3884/TCT-CS ngày 18/11/2013 hướng dẫn về chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm xã hội khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo công văn trên thì các chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng thực chi cho người lao động, có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và không thuộc các khoản chi phí tiền lương không được tính vào chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế TNDN, thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định về đóng bảo hiểm xã hội thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

+ Nếu doanh nghiệp đầy đủ hồ sơ thì chi phí tiền lương không tham gia bảo hiểm vẫn được tính vào chi phí hợp lý cơ quan thuế có quyền gửi văn bản chuyển hồ sơ doanh nghiệp sang cơ quan Bảo hiểm khi nhận thấy doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm luật Bảo Hiểm.

+ Sự kết hợp giữa cơ quan thuế và BHXH được quy định tại Quy chế phối hợp công tác số Công tác 5423/QCPH-BHXH-TCTngày 31/12/2014.

Trên đây là một số chia sẻ  về chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm nhưng vẫn được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bài viết!

Xem thêm về chi phí thuế TNDN:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99