Chi phí xét nghiệm Covid 19 có được tính là chi phí được trừ?

0

Chi phí xét nghiệm Covid 19 có được trừ  khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Đây là băn khoăn của rất nhiều doanh nghiệp nằm trong vùng dịch. Có nhiều doanh nghiệp chủ động xét nghiệp Covid 19 cho nhân viên cũng như mua các vật dụng, thiết bị phòng dịch cho nhân viên như: Khẩu trang, nước sát khuẩn… Câu hỏi đặt ra là, với đại dịch mới này thì:

Chi phí xét nghiệm Covid 19 có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

  • Chi phí mua thiết bị, vật dụng phòng dịch như trên có được tính vào chi phí hợp lý (được trừ) khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?
  • Thậm trí có doanh nghiệp thực hiện cách lý tập trung tại nhà xưởng, cơ quan luôn, thì những chi phí này có được tính vào chi phí được trừ không?
Chi phí xét nghiệm Covid 19 có được tính là chi phí được trừ

Chi phí xét nghiệm Covid 19 có được trừ

Căn cứ điểm 2.30, khoản 2, điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính:
2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

… – Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại Điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại Điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp…”

Vậy là có câu trả lời rồi nha các bạn kế toán:

Chi phí xét nghiệm Covid 19 CÓ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nhưng các bạn lưu ý là có khống chế đối với tổng mức chi phúc lợi (chi trực tiếp cho người lao động) nhé. “Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp…”

=> Như vậy tổng mức chi phúc lợi trong đó có chi về hỗ trợ khám, xét nghiệm, vật dụng phòng dịch… sẽ không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực hiện là chi phí được trừ. Phần vượt quá 01 tháng lương bình quân thực hiện sẽ là chi phí không được trừ.

Như thế nào là lương thực hiện. Nôm na hiểu rằng lương thực hiện là lương thực trả tính đến trước thời điểm quyết toán thuế TNDN năm. Do vậy 01 tháng lương bình quân thực hiện là lấy Tổng lương thực trả chia ( / ) cho 12 tháng. (cụ thể hơn bạn có thể tham gia Khóa học Kế toán thuế chuyên sâu từ A-Z nhé)

Vâng, câu trả lời đã có. Các bạn nếu có các khoản chi trên thì yên tâm đưa vào chi phí được trừ nhé. Nhưng nhớ là tập hợp đầy đủ hồ sơ và các khoản chi này cần ghi rõ trong quy chế của doanh nghiệp.

Xin chào và hẹn gặp lại!

Xem thêm về Covid 19:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99