Chi phí xét nghiệm covid 19 có tính thuế thu nhập cá nhân không?

0

Trong bài viết trước vaa.com.vn đã chia sẻ với các bạn về việc “Chi phí xét nghiệm covid 19 có được tính vào chi phí được trừ không?” Rất tốt là chúng ta được tính vào chi phí được trừ. Nhưng hôm nay lại có thêm câu hỏi về khoản covid này. Đó là:

Chi phí xét nghiệm covid 19 có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Tức là những người nhận được lợi ích từ việc xét nghiệm covid 19 này thì có phải cộng khoản lợi ích này vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của họ không?

Chi phí xét nghiệm covid 19 có tính thuế thu nhập cá nhân

Chi phí xét nghiệm covid 19 có tính thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ theo quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân thì:

Nếu khoản chi ghi rõ tên cá nhân hưởng thì khoản chi này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; nếu khoản chi không ghi rõ tên cá nhân hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

  • Như vậy rất rõ ràng rằng. Nếu doanh nghiệp bạn chi cho riêng một người nào đó đi xét nghiệm covid 19 (từ giấy đề nghị, đến biên lai lệ phí, hóa đơn chứng từ… đều mang tên cá nhân đó). Họ mang về và được doanh nghiệp bạn chi trả lại. Thì khoản này kế toán thuế cần phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người đó.
  • Ngược lại nếu doanh nghiệp bạn tổ chức xét nghiệm tập trung cho toàn bộ nhân viên hoặc một bộ phận nào đó. Hóa đơn, chứng từ, biên lai…. đều mang tên công ty bạn. Thì lúc này những cá nhân nhận được khoản lợi ích xét nghiệm này sẽ không phải tính thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý: Toàn bộ chi phí xét nghiệm vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo như phân tích của bài viết: Chi phí xét nghiệm covid 19 có được tính vào chi phí được trừ không?

Chúc các bạn làm tốt và chống dịch hiệu quả nhé!

Xem thêm về Covid 19:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99