Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Chiết khấu thương mại có phải đăng ký với sở công thương?

Chiết khấu thương mại có phải đăng ký với Sở công thương không? Tại sao lại có câu hỏi này, bởi theo quy định về xúc tiến thương mại thì các hình thức khuyến mại phải được đăng ký với Sở công thương, Bộ công thương. Trong đó có hình thức:

Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)

>> Trong khi chiết khấu thương mại là một hình thức bán hàng mà giá bán sau chiết khấu sẽ thấp hơn giá bán trước đó. Vậy hình thức chiết khấu này có phải là “khuyến mại bằng hình thức giảm giá”, có phải đăng ký với Sở công thương hay không?

1. Để trả lời câu hỏi trên chúng ta cần biết có những loại chiết khấu nào?

a. Chiết khấu thương mại:

Được thực hiện ở khâu bán hàng. Là một hình thức mà người bán sẽ giảm giá bán cho người mua, khi người mua hàng đạt đến một giới hạn nào đó về số lượng hàng hóa hoặc doanh số hàng hóa trong một thời gian nhất định theo hợp đồng đã ký. Chiết khấu thương mại được giảm trên giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Ví dụ:

– Tổng số lượng mua hàng đạt đến 1.000 sản phẩm trong thời gian từ ngày…… đến ngày…… thì được giảm 2% đơn giá bán/1 sản phẩm, hoặc

– Tổng doanh số đạt đến ngưỡng 1 tỷ đồng trong thời gian từ ngày…… đến ngày……. thì được giảm 2% đơn giá bán/1 sản phẩm.

b. Chiết khấu thanh toán:

Được thực hiện ở khâu thanh toán, khi người mua thanh toán tiền hàng trước hạn cho người bán theo quy định của hợp đồng. Chiết khấu thanh toán được giảm trên giá thanh toán (giá có thuế GTGT).

Ví dụ: Nếu thanh toán trước ngày dd/mm/yyyy thì được hưởng chiết khấu 3% trên tổng giá trị thanh toán.

>> Theo 2 trường hợp trên thì chỉ có chiết khấu thương mại là chúng ta băn khoăn về việc đăng ký với Sở công thương. Còn chiết khấu thanh toán thì không. Bởi chiết khấu thương mại là chiết khấu trên giá bán ở khâu bán hàng, còn chiết khấu thanh toán là chiết khấu ở khâu thanh toán và tính trên tổng giá trị thanh toán.

Chiết khấu thương mại có phải đăng ký với sở công thương?

2. Chiết khấu thương mại có phải đăng ký với Sở công thương không?

Thật ra thì vaa.com.vn cũng chỉ có được câu trả lời rõ ràng khi tham khảo công văn hướng dẫn thôi, còn đọc nghị định về xúc tiến thương mại thì không ai trả lời được các bạn ạ. Cụ thể có thể hiểu như sau:

+ Nếu giữa bên bán và bên mua có hợp đồng quy định cụ thể (chính sách bán hàng) về:
– Số lượng hàng hóa, vật tư… người mua cần tích lũy được (có thể mua nhiều lần)
– Hoặc Doanh số mua hàng cần đạt được (có thể mua nhiều lần)
– Trong khoảng thời gian cụ thể
– Và các điều kiện khác tùy vào quy định của bên bán (nếu có)…

>> Thì đây là một dạng tập quán thương mại bình thường theo quy định của luật dân sự và không chịu sự điều chỉnh của pháp luật thương mại. Do đó, chiết khấu thương mại không đồng nhất với “khuyến mại bằng hình thức giảm giá”.

+ Còn nếu bên bán hàng có thực hiện chiết khấu mà không đảm bảo các điều kiện như trên (kiểu mình thích thì mình chiết khấu thôi 🙂 ) thì thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về xúc tiến thương mại và phải đăng ký với Sở công thương.

+ Số tiền chiết khấu này phải được thể hiện trên hóa đơn. Có thể ghi tiền chiết khấu vào với hóa đơn bán hàng của lần tiếp theo hoặc xuất hóa đơn chiết khấu khi đã kết thúc chương trình khuyến mại của doanh nghiệp.

3. Trích dẫn văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền

Trích trả lời của Sở công thương Tp Hồ Chí Minh về việc chiết khấu thương mại có phải đăng ký với Sở công thương.

Chiết khấu thương mại được quy định trong các Hợp đồng mua bán hàng hóa theo tập quán thương mại thì thường được hiểu là thỏa thuận về giá thực bán với điều kiện cụ thể về số lượng, trị giá, điều kiện giao hàng của mỗi hợp đồng, thể hiện cam kết của các bên theo quy định của pháp luật về dân sự.Chiết khấu thương mại là một dạng tập quán thương mại, không được quy định chính thức theo quy định của pháp luật thương mại. Do đó, chiết khấu thương mại không đồng nhất với khuyến mại bằng hình thức giảm giá tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính Phủ.”

Ok nhé các bạn. Câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Hy vọng các bạn không còn thắc mắc gì về việc chiết khấu thương mại có phải đăng ký với Sở công thương hay không nữa. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm quy định về xúc tiến thương mại:

Exit mobile version