Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân lập khi nào?

0

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN lập khi nào? (Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân lập khi nào?)

  • Lập ngay khi khấu trừ thuế?
  • Lập vào cuối tháng?
  • Lập vào cuối quý?
  • Lập vào cuối năm?
  • Lập khi người có thu nhập yêu cầu?

Theo các bạn thì đáp án nào là đúng?

1. Căn cứ pháp lý về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ khoản 2, điều 25, thông tư 111/2013/TT-BTC

a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:

b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

b.2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN lập khi nào

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN lập khi nào

2. Vậy chứng từ khấu trừ thuế TNCN lập khi nào?

Theo quy định trên thì việc cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là không bắt buộc. Nó sẽ được cấp theo yêu cầu của người lao động.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN lập khi nào cũng linh hoạt tùy theo từng loại hợp đồng với người lao động:

  • Có thể cấp theo từng lần khấu trừ thuế
  • Hoặc dồn nhiều lần khấu trừ lại để cấp một chứng từ thuế, nhưng chỉ trong một năm tính thuế. Có thể là một tháng, hai tháng, một quý hay một năm lập một lần. Hoặc cũng có thể từ một ngày nào đó đến một ngày nào đó trong năm.
  • Đối với cá nhân ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì chỉ cấp một chứng từ khấu trừ thuế cho một năm tính thuế.

3. Cá nhân đã ủy quyền quyết toán thay cho DN nhưng sau đó thuộc trường hợp tự quyết toán thì?

Căn cứ công văn 883/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN thì:

“Tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty ….. đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà ….. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) ….. của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc và ghi nội dung nêu trên vào bản in chuyển đổi để cung cấp cho người nộp thuế.”

Trên đây là quy định về các trường hợp cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Chúc các bạn vận dụng tốt vào công việc của mình nhé.

Xem thêm về chứng từ khấu trừ thuế TNCN:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99