Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh?

0

Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh như thế nào? Trường hợp nào được cấp hóa đơn lẻ như vậy và loại hóa đơn lẻ được cấp là hóa đơn gì?

(Hóa đơn lẻ là thuật ngữ mà kế toán tự nói với nhau, chứ trong văn bản pháp luật không có cụm từ này. Văn bản luật nói rằng “hóa đơn theo từng lần phát sinh”.)

1. Loại hóa đơn lẻ được cấp

 • Hóa đơn bán hàng
 • Hóa đơn giá trị gia tăng

2. Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp

 • Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng;
 • Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 • Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp mà:
  • Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;
  • Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;
  • Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn;
Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh

Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh

3. CQT cấp hóa đơn lẻ là hóa đơn giá trị gia tăng trong các trường hợp

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ mà:
  • Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;
  • Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;
  • Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
 • Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

4. Thủ tục để được cấp hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh

 • Gửi đơn đề nghị (theo mẫu) đến cơ quan thuế
 • Chuẩn bị hợp đồng mua bán (nếu có), giấy tờ liên quan của cá nhân/tổ chức
 • Truy cập vào hệ thống lập HĐĐT của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử
 • Khai, nộp đầy đủ các loại thuế/phí theo quy định của pháp luật
 • Hóa đơn lẻ có mã của CQT sẽ được cấp ngay trong ngày làm việc

5. Lưu ý về việc mua tài sản của cá nhân không kinh doanh

Theo quy định trên thì các trường hợp mua tài sản của cá nhân không kinh doanh sẽ không thuộc trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ từng lần. Những trường hợp này sẽ thực hiện theo quy định về hồ sơ tại các văn bản về thuế GTGT và thuế TNDN.

Xem thêm về hóa đơn:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99