Công ty dùng hóa đơn GTGT bị trả lại hàng bằng hóa đơn bán hàng

0

Người bán áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ bị trả lại hàng bằng hóa đơn bán hàng (người mua là tổ chức hoặc hộ cá nhân tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp).

Ở trường hợp này khi người mua trả lại hàng bằng hóa đơn bán hàng thì trên hóa đơn bán hàng không có dòng “tiền thuế giá trị gia tăng”. Vậy người mua sẽ xuất hóa đơn trả hàng như thế nào, khi trước đó họ nhận được hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT? và người bán kê khai thuế ra sao?

Cách xử lý khi công ty dùng hóa đơn GTGT bị trả lại hàng bằng hóa đơn bán hàng

Với bên mua:

+ Bên mua lập biên bản ghi rõ lý do trả lại hàng là gì. Trên biên bản ghi rõ giá chưa thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT (của phương pháp khấu trừ theo hóa đơn mua hàng trước đó), tổng tiền thanh toán. Ghi rõ là xuất trả lại hàng theo hóa đơn mua hàng số bao nhiêu, ký hiệu, ngày tháng…

+ Bên mua lập hóa đơn bán hàng để trả lại hàng. Trên hóa đơn, phần nội dung cũng ghi rõ giá chưa thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT (của phương pháp khấu trừ theo hóa đơn mua hàng trước đó), tổng tiền thanh toán. Ghi rõ là xuất trả lại hàng theo hóa đơn mua hàng số bao nhiêu, ký hiệu, mẫu số là gì… Dòng “cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi giá là giá tổng thanh toán (đã có thế GTGT, tương ứng với công nợ sẽ giảm do trả lại hàng).

Bị trả lại hàng bằng hóa đơn bán hàng

Hóa đơn trả lại hàng của bên mua áp dụng thuế GTGT trực tiếp

Với bên bán:

Bên bán căn cứ biên bản trả hàng, hóa đơn trả hàng và căn cứ vào phần nội dung đã ghi rõ tiền hàng, tiền thuế trên hóa đơn bên mua trả lại để hạch toán và kê khai giảm trên tờ khai  thuế giá trị gia tăng 01/GTKT.

Ok xong, hy vọng các bạn đã hiểu vấn đề.

Xem thêm về xử lý hóa đơn:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99