Công việc của kế toán thuế thời điểm cuối năm nay đầu năm sau

0

Vào dịp cuối mỗi năm tài chính công việc của kế toán thuế lại bận rộn hơn và càng sát thời điểm cuối năm thì càng cấp bách hơn. Vậy bạn đã biết mình cần phải làm những gì trong thời điểm giao thời của 2 năm này chưa?

I. Thời điểm cuối năm N công việc của kế toán thuế cần làm gì?

(Năm N là năm hiện tại, Năm N-1 là năm trước, Năm N+1 là năm sau)

1/ Điều chỉnh lại tỷ lệ phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng chung cả năm

Nếu doanh nghiệp bạn đồng thời có hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT trong năm N và đã thực hiện phân bổ số VAT đầu vào dùng chung trong mỗi kỳ kê khai, thì cuối năm này bạn cần tổng hợp lại số VAT đầu vào dùng chung của cả năm để phân bổ lại theo doanh thu cả năm. Số liệu sau phân bổ lại được điều chỉnh (tăng cộng, giảm trừ) vào chỉ tiêu 25 trên hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 12 hoặc quý 4 năm N.

2/ Xác định lại kỳ khai thuế giá trị gia tăng

Kiểm tra xem trong năm vừa qua tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng cộng lại lớn hơn hay nhỏ hơn 50 tỷ. Đây là mốc doanh thu để xác định xem năm tiếp theo bạn thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

+ Nếu bạn đang kê khai thuế GTGT theo quý mà:

 • Tổng doanh thu năm vừa qua > 50 tỷ thì năm sau tự động chuyển lên kê khai thuế GTGT theo tháng
 • Tổng doanh thu năm vừa qua < 50 tỷ thì năm sau tiếp tục được kê khai theo quý

+ Nếu bạn đang kê khai thuế GTGT theo tháng mà:

 • Tổng doanh thu năm vừa qua > 50 tỷ thì năm sau tiếp tục kê khai thuế GTGT theo tháng
 • Tổng doanh thu năm vừa qua < 50 tỷ, bạn đủ điều kiện chuyển kê khai theo quý:
  • Nếu bạn nộp công văn xin chuyển kỳ kê khai theo quý, hạn nộp công văn là 31/01 năm tiếp theo. Thì năm tiếp theo bạn được kê khai theo quý.
  • Nếu bạn không nộp công văn thì bạn tiếp tục kê khai thuế GTGT theo tháng.

+ Việc kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý ổn định trong năm dương lịch. Cứ hết 1 năm thì bạn lại xác định lại theo hướng dẫn nêu trên.

3/ Doanh nghiệp mới thành lập xác định lại kỳ khai thuế GTGT

Doanh nghiệp mới thành lập mà trong năm chưa hoạt động đủ 12 tháng (thành lập từ tháng 2, đến tháng 12 hàng năm) thì năm tiếp theo tiếp tục được kê khai thuế GTGT theo quý. Hết năm tiếp theo thì xác định lại kỳ kê khai thuế GTGT theo nguyên tắc ở mục 2 nêu trên.

Công việc của kế toán thuế

Công việc của kế toán thuế

4/ Doanh nghiệp mới thành lập nếu đủ điều kiện gộp báo cáo tài chính

Doanh nghiệp thành lập trong quý 4 hàng năm được phép gộp báo cáo tài chính vào năm sau, vậy nếu DN bạn thành lập trong quý 4/N và bạn muốn gộp báo cáo tài chính thì bạn nộp thêm Công văn xin gộp BCTC (Công văn này do bạn tự soạn thôi, không cần mẫu của cơ quan thuế). Khi đã gộp BCTC thì bạn không phải nộp BCTC của năm N, không phải quyết toán thuế TNDN năm N, nhưng vẫn phải quyết toán thuế TNCN năm N nhé.

5/ Xác định lại nghĩa vụ lệ phí môn bài

Nếu Doanh nghiệp bạn trong năm N có thay đổi về vốn điều lệ, vốn đầu tư thì nộp lại tờ khai Lệ phí Môn Bài (01/MBAI). Thời hạn là 30/01/N+1.

6/ Rà soát số liệu để lập Báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm N

 • Tổng hợp và cân đối doanh thu, chi phí, soát xét lại chứng từ xem cần bổ sung những gì, đẩy đi những gì và om lại những gì? Ngay lập tức bổ sung các chứng từ còn thiếu…
 • Cập nhật sổ sách và thực hiện việc kiểm kê, đối chiếu tài sản cuối năm N bao gồm nguyên vật liệu, hàng hóa, CCDC, TSCĐ…
 • Thực hiện chốt, đối chiếu và lập biên bản đối chiếu các khoản công nợ cuối năm N, bao gồm tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng…
 • Rà soát danh sách nhân viên, danh sách người phụ thuộc của nhân viên, thực hiện đăng ký MST thu nhập cá nhân cho nhân viên và đăng ký người phụ thuộc.
 • Lập mẫu 02UQ-QTT-TNCN – mẫu ủy quyền quyết toán thay cho những LĐ ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên và có 1 nguồn thu nhập tại DN bạn…
 • Một số DN nhỏ – chi tiêu không theo dõi chi tiết; xuất ra, mua vào không sát sao thì cần kiểm tra lại ngay sổ quỹ và kho để có kế hoạch xử lý quỹ tiền mặt và hàng tồn kho.
 • Hoàn thiện hồ sơ sổ sách cho tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh….vv
 • Bổ sung, hoàn thiện các Quy chế của Công ty để đảm bảo chi phí được trừ.

7/ Nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm, hạn 05/12/N

II. Những công việc của kế toán thuế thời điểm đầu năm N+1 là gì?

1. Nộp lệ phí môn bài

Nộp lệ phí môn bài cho năm N+1, hạn 30/01/N+1

2. Khai nộp các loại thuế theo tháng

Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, báo cáo sử dụng hóa đơn (nếu theo tháng) và các loại tờ khai khác (nếu có) cho tháng 12/N, hạn 20/01/N+1.

3. Khai nộp các loại thuế theo quý

Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, TẠM NỘP thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại tờ khai khác (nếu có) cho quý 4/N, hạn 31/01/N+1.

4. Khai quyết toán thuế và nộp báo cáo tài chính cho năm N

+ Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm N và các loại tờ khai quyết toán khác (nếu có)

+ Nộp báo cáo tài chính năm N

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán và báo cáo tài chính chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. (nếu áp dụng theo năm dương lịch thì hạn là 31/03/N+1)

…….vv

Trên đây là một số công việc của kế toán thuế thường làm tại hầu hết các doanh nghiệp vào thời điểm giao thời giữa hai năm dương lịch. Ngoài ra, tùy thuộc vào đặc thù từng doanh nghiệp mà còn có các công việc khác nhau. Các bạn tham khảo thêm nhé…!

Xem thêm về công việc của kế toán:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99