Công việc của kế toán thuế thời điểm cuối năm nay, đầu năm sau

0

Vào dịp cuối mỗi năm tài chính công việc của kế toán thuế lại bận rộn hơn và càng sát thời điểm cuối năm thì càng cấp bách hơn. Vậy bạn đã biết mình cần phải làm những gì trong thời điểm giao thời của 2 năm này chưa?

Học Viện Kế Toán Việt Nam chia sẻ với bạn một số công việc của kế toán thuế như sau:

Thời điểm cuối năm N các bạn cần làm gì?
(Năm N là năm hiện tại, Năm N-1 là năm trước, Năm N+1 là năm sau)

+ Nếu DN bạn đồng thời có hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT trong năm N và đã thực hiện phân bổ số VAT đầu vào dùng chung trong mỗi kỳ kê khai, thì cuối năm này bạn cần tổng hợp lại số VAT đầu vào dùng chung của cả năm để điều chỉnh lại và thực hiện điều chỉnh, bổ sung số VAT chênh lệch vào hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 12 hoặc quý 4 năm N.

+ Nếu DN bạn mới thành lập từ quý 1 đến quý 3/N và khi thành lập đã nộp mẫu 06/GTGT – xin áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ, thì hạn chót là đến hết 20/12/N bạn cần nộp mẫu 06/GTGT một lần nữa, để được tiếp tục áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ cho 2 năm tiếp theo N+1 và N+2 (vì được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT ổn định trong 2 năm). Khi này bạn cần căn cứ vào doanh thu từ khi thành lập đến hết tháng 11/N (nếu kê khai VAT theo tháng), hoặc hết quý 3/N (nếu kê khai VAT theo quý)… Chi tiết cách tính bạn tham khảo thông tư 219/2013/TT-BTC. (Quy định này đã hết hiệu lực từ 05/11/2017)

+ Nếu DN bạn thành lập trong quý 4/N và khi thành lập đã nộp mẫu 06/GTGT rồi thì bạn không cần lập mẫu 06/GTGT nữa. (Quy định này đã hết hiệu lực từ 05/11/2017)

+ Trường hợp DN bạn thành lập từ lâu và đã hết chu kỳ 2 năm áp dụng phương pháp tính thuế GTGT, thì bạn cũng phải xác định lại doanh thu xem có phải làm lại mẫu 06/GTGT không và nộp trước 20/12/N nhé. (Quy định này đã hết hiệu lực từ 05/11/2017)

Công việc của kế toán thuế tiếp theo là?

+ DN thành lập trong quý 4 hàng năm được phép gộp BCTC vào năm sau, vậy nếu DN bạn thành lập trong quý 4/N và bạn muốn gộp BCTC thì bạn nộp thêm Công văn xin gộp BCTC (Công văn này do bạn tự soạn thôi, không cần mẫu của cơ quan thuế). Khi đã gộp BCTC thì bạn không phải nộp BCTC của năm N, không phải quyết toán thuế TNDN năm N, nhưng vẫn phải quyết toán thuế TNCN năm N nhé.

+ Nếu DN bạn trong năm N có thay đổi về vốn điều lệ dẫn đến thay đổi bậc lệ phí môn bài thì làm lại tờ khai Thuế Môn Bài (01/MBAI) và nộp. Thời hạn là 31/12/N (không phải nộp thêm tiền lệ phí môn bài).

+ Báo cáo tài chính và quyết toán năm N tuy chưa làm nhưng để có được BCTC và số liệu quyết toán năm N được Ok thì bạn nên:

– Tổng hợp và cân đối doanh thu, chi phí, soát xét lại chứng từ xem cần bổ sung những gì, đẩy đi những gì và om lại những gì? Ngay lập tức bổ sung ngay các chứng từ còn thiếu…

– Cập nhật sổ sách và thực hiện việc kiểm kê, đối chiếu tài sản cuối năm N bao gồm nguyên vật liệu, hàng hóa, CCDC, TSCĐ…

– Thực hiện chốt, đối chiếu và lập biên bản đối chiếu các khoản công nợ cuối năm N, bao gồm tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng…

– Rà soát danh sách nhân viên, danh sách người phụ thuộc của nhân viên, thực hiện đăng ký MST thu nhập cá nhân cho nhân viên và đăng ký danh sách người phụ thuộc. Thực hiện mẫu 02UQ-QTT-TNCN – mẫu ủy quyền quyết toán thay cho những LĐ ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên và có 1 nguồn thu nhập tại DN bạn…

– Một số DN nhỏ – chi tiêu không theo dõi chi tiết, xuất ra, mua vào không sát sao thì cần kiểm tra lại ngay sổ quỹ và kho ngay để có kế hoạch xử lý quỹ tiền mặt và hàng tồn kho.

– Hoàn thiện hồ sơ sổ sách cho tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh….vv

– Trong năm N có một số quy định “MỞ” về các khoản chi phí mang tính chất phúc lợi, công tác phí… (theo các văn bản về thuế TNDN). Vậy bạn cần cập nhật và đưa thêm các nội dung đó vào trong Quy chế của Công ty.

Những công việc của kế toán thuế thời điểm đầu năm N+1 là gì?

+ Nộp lệ phí môn bài cho năm N+1 (Chú ý: nếu DN bạn không thay đổi vốn điều lệ thì không cần lập tờ khai (01/MBAI) mà chỉ lập Giấy nộp tiền và nộp tiền vào NSNN. Thêm nữa, bạn cần xem DN mình có mở thêm chi nhánh, VPĐD, Cửa hàng giới thiệu SP… không.

+ Khai nộp các loại thuế theo tháng:
Khai, nộp thuế GTGT, TNCN (nếu có phát sinh) và các loại tờ khai khác (nếu có) cho tháng 12/N, hạn 20/01/N+1.

+ Khai nộp các loại thuế theo quý:
Khai, nộp thuế GTGT, TNCN (nếu có phát sinh), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, TẠM NỘP thuế TNDN và các loại tờ khai khác (nếu có) cho quý 4/N, hạn 30/01/N+1.

Đặc biệt đối với thuế TNDN, bạn cần có thao tác kiểm tra nhanh để tính ra số thuế TNDN phải nộp trong năm và so sánh với số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm. Nếu số thuế TNDN bạn đã tạm nộp chưa đủ 80% số thuế TNDN phải nộp theo năm thì bạn cần có kế hoạch nộp bổ sung trước ngày 01/02/N+1.

+ Công việc của kế toán thuế tiếp theo là Khai quyết toán thuế và nộp BCTC năm N:

– Khai quyết toán, nộp thuế TNDN, TNCN năm N và các loại tờ khai quyết toán khác (nếu có)

– Nộp BCTC năm N (gồm: Bảng cân đối số phát sinh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính)

– Thời hạn nộp tờ khai quyết toán và BCTC là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

+ Nộp hồ sơ cho Phòng/Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội gồm:
– Công văn xin thay đổi áp dụng mức lương tối thiểu vùng N+1
– Biên bản họp công ty
– Quyết định ban hành hệ thống thang lương
Hệ thống thang bảng lương chi tiết,
– Bảng quy định tiêu chuẩn chưc danh
– Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh…
(Bạn chỉ phải làm bộ hồ sơ này khi mức lương tối thiểu trước đó bạn đăng ký thấp hơn mức lương tối thiểu của năm N+1).

+ Đăng ký lại mức lương tham gia bảo hiểm năm N+1 theo mức lương đã xây dựng lại theo thang lương năm N+1 và các văn bản liên quan.

…….vv

Trên đây là một số công việc của kế toán thuế thường làm tại hầu hết các doanh nghiệp vào thời điểm giao thời giữa hai năm dương lịch. Còn lại, tùy thuộc vào đặc thù từng loại hình doanh nghiệp mà còn có các công việc khác nhau. Các bạn tham khảo nhé…!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Cần kiểm tra gì trước khi lập báo cáo tài chính
Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh
Kế toán – Có phải bạn đang QUÊN

 Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299