Công việc của kế toán tổng hợp hàng ngày, tháng, quý và cuối năm

0

Bạn chuẩn bị đi làm kế toán? Nhưng bạn chưa biết các công việc của kế toán tổng hợp cần làm là gì? Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn quy trình làm kế toán theo các bước cụ thể: hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và cuối năm. Điều TUYỆT VỜI là sau khi đọc xong bài viết này bạn sẽ dễ dàng hình dung được quy trình và nắm được các bước cần làm của kế toán.

1/ Công việc của kế toán tổng hợp hàng ngày

+ Lập, tiếp nhận, xắp xếp các hóa đơn, chứng từ

Hóa đơn đầu ra, đầu vào, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, biên bản bàn giao, biên bản nghiệm thu, phiếu thu, phiếu chi, Giấy nộp tiền NH, Ủy nhiệm chi, lệnh chi, báo nợ, báo có, đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng… Hợp đồng, đơn đặt hàng, biên bản thanh lý hợp đồng, báo giá, phiếu yêu cầu vật tư… Thủ tục hành chính với các cơ quan chức năng liên quan…

+ Kiểm tra, xử lý chứng từ xem hóa đơn chứng từ đã đầy đủ các yếu tố hợp lệ, hợp lý, hợp pháp hay chưa?

 • Hợp lệ: Kế toán cần kiểm tra xem hóa đơn đã phản ánh đúng, đầy đủ, chi tiết, hóa đơn có vị viết sai, tẩy sửa, dập xóa, ghi chồng đè, thời gian xuất hóa đơn, các tiêu thức tên hàng hóa đơn giá, thành tiền, tiền thuế VAT đã chính xác hay chưa và hóa đơn phải tuân thủ chính xác nguyên tắc lập hóa đơn…
 • Hợp lý: Theo nguyên tắc phù hợp các bạn phải kiểm tra xem hóa đơn, chứng từ có phục phụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay không. Ví dụ: Doanh nghiệp bạn là 1 đơn vị kinh doanh về lĩnh vực đào tạo và dịch vụ kế toán. Trong kỳ phát sinh hóa đơn 100 lít xăng mà công ty không hề có 1 phương tiện hay máy móc nào sử dụng đến hóa đơn xăng dầu => hóa đơn này không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hợp pháp: Hóa đơn phải được thông báo phát hành…(tra cứu trên tracuuhoadon.gdt.gov.vn)

+ Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán…

+ Thực hiện các công việc kế toán khác theo yêu cầu quản lý…

Công việc của kế toán tổng hợp

Công việc của kế toán tổng hợp

2/ Công việc của kế toán tổng hợp hàng tháng

+ Tổng hợp nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa…

+ Tính giá vốn xuất kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm…

+ Chấm công, lập bảng tính lương, tính bảo hiểm, tính thuế thu nhập cá nhân

+ Tổng hợp lao động mới phát sinh (nếu có) để đăng ký MST TNCN.

+ Lập các bảng phân bổ công cụ dụng cụ và chi phí trả trước, trích khấu hao tài sản cố định

+ Tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, công trình…

+ Đối chiếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp, tạm ứng…

+ Lên kế hoạch thanh toán, thu nợ…

+ Hạch toán các bút toán cuối tháng

+ Lập bảng cân đối phát sinh tháng (nếu cần)

+ Kê khai thuế, tính nộp các loại thuế theo THÁNG

 • Thuế GTGT, thuế TNCN (nếu thuộc diện kê khai theo tháng),
 • Báo cáo Tình hình sử dụng hóa đơn (đối với những doanh nghiệp thuộc diện rủi do cao về thuế, như: Doanh nghiệp thường xuyên thay đổi địa điểm kinh doanh, chậm nộp tờ khai thuế, không nộp thuế…).
 • Hạn nộp tờ khai và thuế theo tháng là ngày 20 tháng sau.
 • Riêng tháng 1 hàng năm bạn còn thuế môn bài, hạn nộp thuế môn bài 30/01.

3/ Công việc của kế toán tổng hợp hàng quý

+ Kê khai thuế, tính nộp các loại thuế theo QUÝ:

 • Tạm nộp thuế TNDN nếu có lãi (không phải làm tờ khai)
 • Thuế GTGT, thuế TNCN (nếu thuộc diện kê khai theo quý)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu theo quý).
 • Hạn nộp tờ khai và thuế theo QUÝ: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. (ví dụ: hạn quý 4/20N là 31/01/N+1)

+ Lập bảng cân đối phát sinh quý (nếu cần)

+ Riêng quý 2 và quý 4 hàng năm phải nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm trước ngày 25/5 và ngày 25/11 hàng năm.

Học kế toán thuế online từ A-Z để nắm rõ quy định về kỳ kê khai thuế theo tháng, quý.

4/ Công việc của kế toán tổng hợp cuối năm

 • Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số liệu trong năm
 • Lập BCTC năm bao gồm: Bảng cân đối phát sinh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC.
 • Tổng hợp dữ liệu để khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN và nộp thuế (nếu có).
 • Thời hạn nộp báo cáo tài chính và hồ sơ quyết toán năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Thực hiện việc kiểm kê tài sản, lập biên bản kiểm kê tài sản cuối năm với NVL, hàng hóa, CCDC, TSCĐ…
 • Thực hiện chốt, lập biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả cuối năm với khách hàng, nhà cung cấp…
 • Tổng hợp doanh thu để xác định kỳ khai thuế GTGT cho năm tiếp theo (nếu đã hết chu kỳ 3 năm khai thuế GTGT).
 • Tổng hợp số liệu doanh thu và thuế giá trị gia tăng đầu vào để điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng chung cho cả sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng đầu ra. (nếu doanh nghiệp có cả 2 loại doanh thu chịu thuế và không chịu thuế GTGT phát sinh trong năm). Việc điều chỉnh này được tính toán bên ngoài và kê điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của kỳ khai thuế GTGT cuối cùng trong năm (chỉ tiêu 25 trên tờ khai VAT tháng 12 hoặc quý 4).
 • Nộp tờ khai lệ phí môn bài nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư. Thời hạn nộp muộn nhất là ngày 30/01 năm sau năm thay đổi.

Trên đây là hầu hết các công việc của kế toán tổng hợp mà bạn sẽ thực hiện trong 1 năm. Còn lại, tùy thuộc vào đặc thù từng loại hình doanh nghiệp mà công việc của kế toán tổng hợp tại mỗi doanh nghiệp có khác nhau.

Bạn nên xem:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99