Cưỡng chế thuế – Trường hợp áp dụng và biện pháp thi hành

0

Cưỡng chế vi phạm hành chính thuế là cụm từ đọc tắt của “cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế”. Gọi tắt vậy cho nhanh đó các bạn. Nội dung này thì được quy định ở luật quản lý thuế mới nhất bây giờ là luật số 38/2019/QH14 và được hướng dẫn chi tiết bởi nghị định 126/2020/NĐ-CP.  

Cưỡng chế vi phạm hành chính thuế là một trong những biện pháp sẽ được Tổng cục Thuế áp dụng để xử lý tình trạng nợ thuế có khả năng thu hồi theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế như sau:

1. Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

2. Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế. 

Đây là một trường hợp khó hiểu. Bởi nếu doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế trong 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định, thì khi hết thời hạn gia hạn 30 ngày mà DN chưa nộp đủ thuế thì DN sẽ bị cưỡng chế thuế ngay. Trong khi nếu không gia hạn thì phải sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn (như khoản 1) thì DN mới bị cưỡng chế thuế.

3. Người nộp thuế có tiền thuế nợ có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.

4. Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.

Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; phong tỏa tài khoản;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập (trường hợp người nộp thuế là cá nhân);

c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

d) Ngừng sử dụng hóa đơn;

đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật;

e) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;

g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Note: người nộp thuế còn bị công khai “danh sách đen” trên website của tổng cục thuế.

Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện như sau:

a) Đối với các biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm a, b và c, căn cứ vào tình hình thực tế, cơ quan quản lý thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp;

b) Đối với các biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm d, đ, e và g, trường hợp không áp dụng được biện pháp cưỡng chế trước thì cơ quan quản lý thuế chuyển sang áp dụng biện pháp cưỡng chế sau;

c) Trường hợp quyết định cưỡng chế đối với một số biện pháp chưa hết hiệu lực nhưng không có hiệu quả mà cơ quan quản lý thuế có đủ thông tin, điều kiện thì thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo.

Ví dụ: Người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế, Cơ quan Thuế sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế “Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng và yêu cầu phong tỏa tài khoản” trong thời hạn 30 ngày đối với tất cả các tài khoản của Người nộp thuế ở tất cả các Ngân hàng, Kho bạc, Tổ chức tín dụng,… nơi Người nộp thuế mở tài khoản.

Hết thời hạn cưỡng chế bằng biện pháp “Trích tiền từ tài khoản…” mà vẫn không thu đủ số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp thì Cơ quan Thuế thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế “Ngừng sử dụng hóa đơn”. 

Hết thời hạn Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp “Ngừng sử dụng hóa đơn” mà vẫn không thu đủ số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp thì Cơ quan Thuế xem xét thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo….

Trên đây là quy định về “Cưỡng chế vi phạm hành chính thuế” tức cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Rất mong các bạn kế toán thuế nắm rõ quy định để không bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế trên. Chúc các bạn thành công! 

Xem thêm về quản lý thuế:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99