Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

0

Khi phát sinh tăng tài sản cố định kế toán cần đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng. Việc đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định này phải được tuân thủ theo hướng dẫn của thông tư số 45/2013/TT-BTC, ngày 25/04/2013 và ổn định trong suốt thời gian sử dụng tài sản của từng loại tài sản (trừ trường hợp khác theo hướng dẫn cụ thể tại thông tư).

1. Tại sao phải đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định?

  • Vì tài sản đã được đăng ký thì chi phí khấu hao của tài sản đó mới được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Nếu đăng ký chậm thì chi phí khấu hao chỉ được tính từ thời điểm đăng ký phương pháp khấu hao.

2. Nếu doanh nghiệp chỉ dùng một phương pháp khấu hao chung cho tất cả tài sản khi phát sinh

Thì lựa chọn 1 trong 3 phương pháp trích khấu hao sau:

  • Phương pháp khấu hao đường thẳng
  • Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
  • Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Mẫu đăng ký tham khảo:

đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

3. Nếu mỗi TSCĐ dùng một phương pháp khấu hao riêng hoặc một số TSCĐ ghi tăng cùng lúc và dùng chung một phương pháp khấu hao

Thì mỗi lần phát sinh tăng TSCĐ kế toán cần đăng ký phương pháp khấu hao riêng cho từng tài sản, nhóm tài sản.

Mẫu đăng ký tham khảo:đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Tải >> Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao

Sau khi tải về bạn sửa lại thông tin doanh nghiệp, thông tin cơ quan thuế… và nộp đến cơ quan thuế trước khi đưa vào sử dụng nhé.

Xem thêm về khấu hao:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99