Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

0

Một trong những công việc của kế toán đối với doanh nghiệp mới thành lập là Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Đây là một bản đăng ký thông tin chung cho tất cả các tài sản cố định sẽ có trong doanh nghiệp. Việc đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định này phải được tuân thủ theo hướng dẫn của thông tư số 45/2013/TT-BTC, ngày 25/04/2013 và ổn định trong suốt thời gian sử dụng tài sản của từng loại tài sản (trừ trường hợp khác theo hướng dẫn cụ thể tại thông tư)

+ Việc đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định ban đầu có thể đăng ký 1 trong 3 phương pháp, hoặc cả 3 phương pháp, gồm:

Phương pháp khấu hao đường thẳng
– Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
– Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định ban đầu như sau:

+ Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định khi có phát sinh tài sản cố định đưa vào sử dụng:

Khi doanh nghiệp đi vào hoạt động và có mua sắm, hoặc nhận vốn góp, hoặc xây dựng, lắp đặt… được tài sản cố định. Thi khi đưa tài sản cố định đó vào sử dụng, doanh nghiệp cần đăng ký phương pháp trích khấu hao cụ thể, thời gian trích khấu hao cụ thể cho từng tài sản đó.
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định cụ thể cho từng tài sản:

đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Link tải toàn bộ mẫu Đăng ký phương pháp trích khấu hao tải sản cố định TẠI ĐÂY

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299