Điểm mới về cách tính đơn giá ngày công lương thời gian

0

Đây là một nội dung thay đổi trong thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 16/11/2015, hiệu lực 01/01/2016. Theo đó thì việc thay đổi cách tính đơn giá ngày công về tiền lương thời gian được hướng dẫn lại và có khác so với trước đây.

Quy định cũ về cách tính đơn giá ngày công

Tại điểm c, khoản 1, điều 4, thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH

“Điều 4. Hình thức trả lương

c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày) theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;”

Như vậy theo quy định cũ, doanh nghiệp có thể tính đơn giá ngày công bằng cách chia cho số ngày công tiêu chuẩn quy định trong tháng do doanh nghiệp tự quyết định, nhưng phải đảm bảo mỗi tháng nhân viên được nghỉ ít nhất 4 ngày. Với quy định này doanh nghiệp có thể lựa chọn chia cho một số ngày công nhất định của từng tháng (tức là số ngày công tiêu chuẩn trong tháng này sẽ biến động theo tổng số ngày trong tháng và số ngày nghỉ theo quy định). 

cách tính đơn giá ngày công

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Ví dụ:

  • Tháng 1 có 31 ngày, trong đó có 4 chủ nhật và DN có làm việc thứ 7 thì đơn giá ngày công sẽ bằng Tiền lương chia cho 27 ngày.
  • Tháng 2 có 28 ngày, trong đó có 4 chủ nhật và DN có làm việc thứ 7 thì đơn giá ngày công sẽ bằng Tiền lương chia cho 24 ngày.
  • Tháng 3 có 31 ngày, trong đó có 5 chủ nhật và DN có làm việc thứ 7 thì đơn giá ngày công sẽ bằng Tiền lương chia cho 26 ngày.

Quy định mới tại thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

Tại điểm a, khoản 4, điều 14 – Hiệu lực thi hành -> Theo đó cách tính đơn giá ngày công được hướng dẫn như sau:

a) Sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 4 như sau:

“c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày”.

Như vậy theo quy định mới tại thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH thì: Như ví dụ trên tại tháng 1 chúng ta vẫn phải chia cho 26, chứ không được chia cho 27 ngày nữa.

Cách tính đơn giá ngày công khác:

Thay vì kế toán phải tính xem mỗi tháng có bao nhiêu ngày công tiêu chuẩn để chia thì kế toán có thể áp dụng cách chia đơn giản hơn là chọn một con số cố định về ngày công tiêu chuẩn để chia. Ví dụ 26 ngày, tháng nào đơn giá ngày công cũng bằng Tiền lương chia cho 26 ngày.

Với cách tính nêu trên có vẻ dễ dàng hơn cho kế toán trong việc theo dõi và tính toán tiền lương.

Tuy nhiên tùy thuộc vào đặc thù từng doanh nghiệp, tùy thuộc vào yêu cầu của người quản lý mà bạn có thể lựa chọn một trong hai cách tính đơn giá ngày công nêu trên nhé.

Xem thêm về tiền lương:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99