Doanh nghiệp vẫn được sử dụng hóa đơn giấy?

0

Như đã biết, kể từ ngày 01/07/2022 toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đều phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp Doanh nghiệp vẫn được sử dụng hóa đơn giấy? Vậy trong trường hợp nào doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giấy và loại hóa đơn giấy được sử dụng là hóa đơn như thế nào?

1/ Các trường hợp doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giấy

Căn cứ điều 23, nghị định 123/2020/NĐ-CP thì có 2 trường hợp được sử dụng hóa đơn giấy như sau:

Điều 23. Áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong thời gian 12 tháng. Nhưng không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

 • Thời gian được mua hóa đơn của CQT: Tối đa 12 tháng
 • Thời gian tiếp theo CQT có giải pháp hỗ trợ DN… chuyển dần sang HĐĐT

+ Trong thời gian hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế gặp sự cố.

Như vậy hóa đơn giấy trong trường hợp này không phải do doanh nghiệp, tổ chức tự đặt in mà phải mua của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp vẫn được sử dụng hóa đơn giấy

Doanh nghiệp vẫn được sử dụng hóa đơn giấy

2. Khi sử dụng hóa đơn giấy mua của cơ quan thuế doanh nghiệp phải làm gì?

 • Không phải thông báo phát hành
 • Phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý.
 • Nếu viết sai mà chưa giao hóa đơn cho người mua thì lưu tại quyển hóa đơn
 • Nếu viết sai đã giao hóa đơn cho người mua thì phải lập biên bản thu hồi hoặc điều chỉnh và xuất hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh.
 • Nếu làm mất, cháy, hỏng phải báo cáo => Phạt
 • Nếu không dùng nữa phải thông báo tiêu hủy…

3. Hồ sơ mua hóa đơn giấy của cơ quan thuế

 • Đơn đề nghị mua hóa đơn theo mẫu quy định
 • Giấy tờ tùy thân
 • Giấy ủy quyền của người đại diện pháp luật
 • Cam kết về địa chỉ SXKD theo giấy tờ được cơ quan chức năng cấp (nộp lần đầu)
 • Đóng dấu Tên, MST, địa chỉ trên liên 2 của hóa đơn trước khi về

Trên đây là quy định về việc sử dụng hóa đơn giấy khi doanh nghiệp thuộc trường  hợp phải sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế. Hy vọng doanh nghiệp bạn không thuộc những trường hợp trên 🙂

Xem thêm về hóa đơnAbout Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99