Đối tượng được làm mẫu cam kết 08/CK-TNCN

0

Đối tượng được làm mẫu cam kết 08/CK-TNCN – là mẫu cam kết thu nhập chưa tới mức chịu thuế thu nhập cá nhân, áp dụng từ năm 2022. Mẫu này sẽ thay thế mẫu 02/CK-TNCN trước đây. Vậy điểm đáng chú ý trong mẫu 08/CK-TNCN này là gì?

Bản chất mẫu cam kết 08/CK-TNCN

Hướng tới những cá nhân có thu nhập không ổn định trong năm:

  • Các thu nhập của họ đều thuộc diện phải khấu trừ 10% trên tổng thu nhập
  • Ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch không vượt quá mức giảm trừ gia cảnh (chưa đến mức chịu thuế TNCN).
  • Được phép làm cam kết này để đơn vị trả thu nhập không khấu trừ 10% thuế TNCN của họ nữa.

Ví dụ: Ông A chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công thời vụ, thuộc diện phải khấu trừ 10%. Trong năm 20N ông A ước tính tổng thu nhập của mình chưa tới mức giảm trừ gia cảnh:

  • 11 trđ x 12 tháng = 132 trđ (nếu ông không có giảm trừ cho người phụ thuộc)
  • Hoặc 11 trđ x 12 tháng + 4,4 trđ x 12 tháng = 184,8 trđ (nếu có 01 người phụ thuộc và thời gian giảm trừ là 12 tháng)
  • Tương tư cách tính trên khi có thêm người phụ thuộc.

Vậy ông A được phép làm mẫu 08/CK-TNCN để đơn vị trả thu nhập không khấu trừ 10% thuế TNCN của ông.

Đối tượng được làm mẫu cam kết 08CK-TNCN

Đối tượng được làm cam kết 08/CK-TNCN

Đối tượng được làm mẫu cam kết 08/CK-TNCN phản ánh đúng tinh thần thông tư về thuế TNCN

Khác với mẫu 02/CK-TNCN trước đây. Mẫu 08/CK-TNCN không còn quy định về việc người lao động trong năm chỉ có thu nhập duy nhất tại một nơi mới được làm mẫu cam kết. Nghĩa là trong năm dương lịch người lao động có thu nhập tại nhiều nơi vẫn được làm cam kết 08/CK-TNCN (với điều kiện những thu nhập này đều thuộc diện phải khấu trừ 10% TNCN và chưa tới mức chịu thuế).

Trước đây quy định tại mẫu 02/CK-TNCN thì chỉ cá nhân có thu nhập tại một nơi mới được làm cam kết.

Note: Cá nhân đã tính thuế lũy tiến từng phần ở một nơi và có thu nhập thuộc diện phải khấu trừ 10% thuế TNCN ở nơi khác sẽ không thuộc đối tượng được làm mẫu cam kết 08/CK-TNCN.

Kết luận: Kế toán giờ thoải mái làm mẫu cam kết rồi nhé. Không còn bị hạn chế như trước 🙂

Xem thêm về thuế thu nhập cá nhân:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99