Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

#3-Đối tượng nào không áp dụng thuế nhà thầu?

Đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu theo hướng dẫn của Bộ tài chính gồm những đối tượng sau:

Xem lại >>> Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật các Tổ chức tín dụng.

Nôm na hiểu rằng những đối tượng trên đã được hướng dẫn bởi các luật liên quan và áp dụng theo quy định của các luật đó. Không áp dụng hướng dẫn của thuế nhà thầu nữa.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:

– Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).

– Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).

Với trường hợp 2 này thì nôm na hiểu rằng đây là trường hợp nhập khẩu hàng hóa thông thường. Địa điểm giao hàng có thể là cửa khẩu bên bán hoặc bên mua. Hàng đến cửa khẩu đó là hết trách nhiệm bên bán về quá trình giao nhận. Lúc này ta thấy có yếu tố nước ngoài, có trả tiền cho bên nước ngoài, nhưng hàng hóa không vào Việt Nam (tức bên nước ngoài không nhận thêm được khoản thu nhập nào liên quan đến lô hàng đó trên lãnh thổ Việt Nam). Do đó là đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu. Kể cả khi hợp đồng có điều khoản về bảo hành của bên bán.

Ví dụ: Công ty C ở Việt Nam ký hợp đồng nhập khẩu lô hàng máy xúc, máy ủi với Công ty D ở nước ngoài, việc giao hàng được thực hiện tại cửa khẩu Việt Nam. Công ty D chịu mọi trách nhiệm, chi phí liên quan đến lô hàng cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; Công ty C chịu trách nhiệm, chi phí liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam. Hợp đồng có thỏa thuận lô hàng trên được Công ty D bảo hành trong 1 năm, ngoài ra Công ty D không thực hiện bất kỳ dịch vụ nào khác tại Việt Nam liên quan đến lô hàng trên. Trường hợp này, hoạt động cung cấp hàng hóa của Công ty D thuộc đối tượng không áp dụng của Thông tư.

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.

Trường hợp này thì quá rõ rồi. Tiêu dùng ngoài Việt Nam thì không áp dụng thuế nhà thầu.

Ví dụ: Công ty H của HongKong cung cấp dịch vụ thu xếp hàng hóa tại cảng ở HongKong cho đội tàu vận tải quốc tế của Công ty A ở Việt Nam. Công ty A phải trả cho Công ty H phí dịch vụ thu xếp hàng hóa tại cảng ở HongKong. (dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam)

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

– Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;

– Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);

Ví dụ: Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với tổ chức ở Singapore để thực hiện dịch vụ quảng cáo sản phẩm tại thị trường Singapore thì dịch vụ quảng cáo này của tổ chức Singapore không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư. Trường hợp tổ chức ở Singapore thực hiện quảng cáo sản phẩm để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam trên internet thì thu nhập từ dịch vụ quảng cáo này thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư.

Nôm na hiểu rằng doanh nghiệp nước ngoài có thể sử dụng bất kỳ hình thức quảng cáo, tiếp thị nào (gồm cả internet) để quảng cáo cho sản phẩm của Việt Nam ở thị trường nước ngoài. Sản phẩm quảng cáo được tiêu dùng ở nước ngoài thì dịch vụ này của đối tác nước ngoài là đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu.
Nhưng nếu DN nước ngoài dùng internet để quảng cáo, tiếp thị sản phẩm cho bên VN, tại thị trường VN và tiêu thụ tại VN thì thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. (internet xuyên không được mà các bạn 🙂 )

– Xúc tiến đầu tư và thương mại;

– Môi giới: bán hàng hóa,cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;

Ví dụ: Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng thuê doanh nghiệp ở Thái Lan thực hiện dịch vụ môi giới để bán sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Thái Lan hoặc thị trường thế giới thì dịch vụ môi giới này của doanh nghiệp Thái Lan không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư; trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng thuê doanh nghiệp ở Thái Lan thực hiện dịch vụ môi giới để chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp Việt Nam tại Việt Nam thì dịch vụ môi giới này thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư.

– Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);

Ví dụ: Công ty A ở Việt Nam ký hợp đồng với Trường Đại học B của Singapore để nhân viên Việt Nam sang Singapore học tại Trường Đại học B của Singapore thì dịch vụ đào tạo của Trường Đại học B không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư; trường hợp Công ty A ở Việt Nam ký hợp đồng với Trường Đại học B của Singapore để trường Đại học B dạy học cho nhân viên Việt Nam tại Việt Nam theo hình thức học trực tuyến thì dịch vụ đào tạo trực tuyến của trường Đại học B thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư.

– Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của Luật Viễn thông; Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ bưu chính quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài theo quy định của Luật Bưu chính, các điều ước quốc tế về Bưu chính mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam.

5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công.

Trên đây là 5 đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu. Với một số phân tích nhỏ hi vọng các bạn đã hiểu được bản chất của vấn đề.

Xem thêm về thuế nhà thầu:

Exit mobile version