Đóng dấu chữ ký khắc sẵn lên hóa đơn chứng từ kế toán có được không?

0

Hiện nay việc đóng dấu chữ ký khắc sẵn được sử dụng khá nhiều trong các văn bản tại doanh nghiệp. Nhiều bạn kế toán khi viết hóa đơn, hay các chứng từ kế toán khác, lấy luôn chữ ký đó đóng lên chứng từ (khi Sếp đi vắng và được sự đồng ý của Sếp).

Vậy đóng dấu chữ ký khắc sẵn lên hóa đơn, chứng từ kế toán như vậy có hợp lệ không?

Trả lời luôn cho các bạn nhé. Việc đóng dấu chữ ký khắc sẵn lên hóa đơn, chứng từ kế toán là không hợp pháp.

Khoản 1, điều 19, luật kế toán số 88/2015/QH13, ban hành ngày 20/11/2015, hiệu lực 01/01/2017 quy định:

“Điều 19. Ký chứng từ kế toán

“1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Trước đó luật kế toán số 03/2003/QH11 cũng quy định tương tự)

đóng dấu chữ ký khắc sẵn lên hóa đơn chứng từ kế toán có được không

Đóng dấu chữ ký khắc sẵn có được không?

Hướng dẫn của cơ quan thuế về đóng dấu khắc sẵn

Về việc đóng dấu chữ ký khắc sẵn lên hóa đơn, chứng từ kế toán cũng đã được Tổng cục thuế ban hành công văn trả lời số 2826/TCT-PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006, theo đó cách xử lý như sau:

“1. Các hoá đơn, chứng từ kế toán, tờ khai thuế và văn bản giao dịch khác do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế mà người ký văn bản không đúng thẩm quyền (Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 1498/TCT-PCCS ngày 24/4/2006) thì không được coi là hoá đơn, chứng từ kế toán và văn bản giao dịch hợp pháp.

2. Các hoá đơn, chứng từ kế toán, tờ khai thuế và văn bản giao dịch khác do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế mà người ký văn bản đúng thẩm quyền nhưng sử dụng chữ ký khắc thì cũng không được coi là hoá đơn, chứng từ kế toán và văn bản giao dịch hợp pháp.

3. Khi phát hiện các hoá đơn, chứng từ kế toán, tờ khai thuế và văn bản giao dịch khác do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế thuộc một trong các trường hợp nêu trên, cơ quan thuế xử lý như sau:

– Đối với các hoá đơn, chứng từ kế toán được phát hiện (như Điểm 1 và Điểm 2 nêu trên) thì không được coi là hoá đơn, chứng từ hợp pháp để xác định quyền và nghĩa vụ về thuế của cơ sở kinh doanh.

– Đối với các tờ khai thuế và văn bản giao dịch khác được phát hiện (như Điểm 1 và Điểm 2 nêu trên) thì yêu cầu cơ sở kinh doanh khắc phục sai sót và nộp bản thay thế. Thời Điểm cơ quan thuế nhận được bản thay thế được coi là thời Điểm nộp tờ khai và văn bản giao dịch. Nếu tính đến thời điểm nộp bản thay thế mà quá thời hạn pháp luật quy định đối với việc nộp loại tờ khai, văn bản giao dịch đó thì cơ quan thuế phải xử phạt về hành vi chậm nộp theo quy định của pháp luật.”

>>> Câu trả lời đã rất rõ ràng, vậy việc đóng dấu chữ ký khắc sẵn lên hóa đơn, chứng từ kế toán là không hợp lệ, cũng không có tính hợp pháp .

Hy vọng với bài viết này chúng tôi đã giải quyết thắc mắc cho bạn về việc đóng dấu chữ ký khắc sẵn lên hóa đơn, chứng từ. Và lời khuyên cho bạn là, những dấu chữ ký khắc sẵn như vậy chỉ nên dùng nội bộ trên những văn bản của doanh nghiệp thôi. Và doanh nghiệp nên ban hành quy định rõ ràng về việc sử dụng con dấu khắc sẵn này.

Hiện tại thì qua tìm hiểu, thực tế một số loại tài liệu phổ biến của Nhà nước như CMND, bằng khen, giấy khen… do số lượng cần đóng dấu hàng ngày quá nhiều nên thường sử dụng dấu chữ ký của các đồng chí lãnh đạo. Đây là loại dấu khắc bằng đồng và có quy định rõ ràng của nhà nước về việc sử dụng.

Bạn nên xem:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99