Giải thích cách tính thuế thu nhập cá nhân – TNCN

0

Bạn đã và đang làm kế toán, có bao giờ bạn tự giải thích cách tính thuế thu nhập cá nhân mà bộ tài chính đã hướng dẫn không?

Theo hướng dẫn thông tư số 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/08/2013 thì có 2 cách tính thuế thu nhập cá nhân (phụ lục số 01/PL-TNCN)

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng trđ

5%

0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ10% TNTT – 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ15% TNTT – 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ20% TNTT – 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ25% TNTT – 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ30 % TNTT – 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ35% TNTT – 9,85 trđ

Theo cách tính thuế thu nhập cá nhân thứ 1 có lẽ ai cũng có thể dễ dàng tính ra được, nhưng hơi lâu một chút bởi chúng ta phải bóc ra thu nhập của từng bậc một để nhân với tỉ lệ thuế suất tương ứng của nó.

Còn với cách 2 thì sao, tại sao từ bậc 2 trở đi lại trừ đi những con số như 0,25 trđ (250.000đ), 0,75 trđ (750.000đ)….

Giải thích cách tính thuế thu nhập cá nhân của cách 2

Có thể nhiều người có cách giải thích khác nhau. Nhưng với tôi, tôi sẽ giúp bạn cách giải thích theo phân tích dưới đây:

Bậc 2: 0,25trđ = 10trđ x 10% – (5000000 x 5%+5000000 x 10%)

Bậc 3: 0,75trđ = 18trđ x 15% – (5000000 x 5%+5000000 x 10%+8000000 x 15%)

Bậc 4: 1,65trđ = 32trđ x 20% – (5000000 x 5%+5000000 x 10%+8000000 x 15%+14000000 x 20%)

Tương tự cho các bậc sau và bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy rằng biểu thức sau của công thức chính là cách tính thuế thu nhập cá nhân của cách 1.

Bạn có thể xem bảng tính dưới đây:

(TNTT = Thu nhập tính thuế)

Hi vọng với cách giải thích cách tính thuế thu nhập cá nhân trên bạn đã không còn thắc mắc về cách tính thuế thứ 2 nữa. Và để nhanh chóng tính ra số thuế TNCN trên excel bạn có thể dùng hàm Lookup nhé.

Xem thêm về thuế thu nhập cá nhân:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99