Gộp báo cáo tài chính khi nào?

0

Gộp báo cáo tài chính là khái niệm khá mới lạ, thực chất nó là quy định về “hợp nhất kỳ kế toán“. Quy định của pháp luật kế toán cho phép doanh nghiệp được phép hợp nhất kỳ kế toán giữa các năm liền kề với nhau. Vậy trong trường hợp nào thì doanh nghiệp được phép hợp nhất kỳ kế toán?

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về các trường hợp được phép gộp báo cáo tài chính hay còn gọi là hợp nhất kỳ kế toán nhé

Theo quy định của luật kế toán thì:
“Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.”

Ví dụ: Kỳ kế toán năm trùng với năm dương lịch. Công ty bạn thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 của năm N (tổng số ngày hoạt động không quá 90 ngày). Thì được phép gộp thời gian của năm N vào năm N+1 để tạo thành một kỳ kế toán dài hơn. Tức là lúc này bạn không phải nộp BCTC cho năm N nữa mà đợi hết năm N+1 thì làm BCTC chung cho số liệu của năm N và N+1.

Hoặc doanh nghiệp bạn giải thể, phá sản ở khoảng từ tháng 1 đến tháng 3 của năm N, thì có thể gộp thời gian này với cả năm N-1 để thành một kỳ kế toán chung với năm N-1. Vì lúc này năm N-1 đang trong thời gian hoàn thiện báo cáo tài chính của năm N-1.

Lưu ý: Việc hợp nhất kỳ kế toán này liên quan đến kỳ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi bạn hợp nhất kỳ kế toán năm thì kỳ báo cáo tài chính cũng chính là kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Có nghĩa là lúc này doanh thu, chi phí của bạn cũng phải tập hợp theo báo cáo tài chính đã gộp để xác định kết quả kinh doanh và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Còn thuế thu nhập cá nhân thì khác. Thuế thu nhập cá nhân vẫn quyết toán theo năm dương lịch bình thường nhé. Tức là dù có chưa tới 90 ngày thì bạn cũng quyết toán trong năm dương lịch đó thôi.

Khi muốn gộp báo cáo tài chính bạn cần gửi công văn lên cơ quan thuế. Mẫu biểu thì bạn tự soạn nhé.

Trên đây là chia sẻ về việc gộp báo cáo tài chính hay còn gọi là hợp nhất kỳ kế toán. Chúc các bạn hiểu vấn đề và làm tốt nhé!

Xem thêm về báo cáo tài chính:

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán
Kiểm tra bảng cân đối số phát sinh
Kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp
Học kế toán lập báo cáo tài chính trên excel


About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99