#15-Hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài theo giá Net và Gross

0

Hạch toán thuế nhà thầu là câu hỏi mà không có sách vở nào hướng dẫn cả. Chỉ khi đi làm thực tế các bạn mới nghe đến tên về thuế nhà thầu. Vậy làm thế nào để hạch toán thuế nhà thầu? Điều này thực ra rất đơn giản.

Quan trọng là chúng ta cần xác định được hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài là Net hay Gross. Bởi theo giá Net thì tiền thuế nộp thay phía Việt Nam sẽ được tính trừ TNDN và khấu trừ VAT. Còn Gross thì không.

1. Căn cứ hạch toán thuế nhà thầu

 • Hợp đồng nhà thầu (nếu có)
 • Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho phía nước ngoài
 • Chứng từ nộp thuế thay cho phía nước ngoài
 • Chứng từ xác định hàng hóa đã nhập kho, dịch vụ đã hoàn thành
 • Cùng các hồ sơ liên quan khác để hạch toán thuế nhà thầu. 

Lưu ý: không phải trường hợp nào cũng phát sinh cả 2 loại thuế GTGT và TNDN đâu. Bởi có những hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì sẽ không có thuế GTGT nhé.

Hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài

Hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài

2. Hạch toán thuế nhà thầu vào tài khoản nào?

Các bạn hạch toán vào TK 3338: tổng số tiền thuế GTGT + thuế TNDN.

3. Cách hạch toán thuế nhà thầu

+ Bút toán 1: Phản ánh công nợ phải trả nhà thầu nước ngoài:

Nợ TK HTK, TS, CP / Có TK 331 (giá trị thanh toán cho nhà thầu nước ngoài)

+ Bút toán 2: Phản ánh tiền thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước.

 • Nếu tiền thuế nộp thay được tính trừ thuế TNDN và khấu trừ VAT (hợp đồng giá Net).

Nợ TK HTK, TS, CP / Có TK 3338 (tiền thuế TNDN nhà thầu được tính vào giá trị HTK, TS, CP)
Nợ TK 1331 / Có TK 3338 (tiền thuế GTGT nhà thầu được khấu trừ)

 • Nếu tiền thuế nộp thay không được trừ như trên 🙁 (hợp đồng giá Gross).

Nợ TK 811 / Có TK 3338 (tổng tiền thuế nhà thầu).
(cuối năm tính thuế TNDN loại ra tại chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán)

+ Bút toán 3: Hạch toán nộp thuế nhà thầu
Nộp thuế GTGT và TNDN nhà thầu: Nợ TK 3338/ Có TK 112

+ Bút toán 4: Trả tiền cho nhà thầu nước ngoài
Nợ TK 331 / Có TK 112

(Note: HTK: hàng tồn kho; TS: tài sản; CP: chi phí)

4. Ví dụ hạch toán thuế nhà thầu theo giá Net

Ví dụ: Trong tháng 8/20N Công ty Thiên Đường ở Việt Nam, có thuê dịch vụ quảng cáo trên internet của Google với giá thanh toán 50.000.000đ (giá chưa bao gồm thuế).

Theo ví dụ trên thì:

 • Doanh thu tính thuế nhà thầu là chưa bao gồm thuế. Nên kế toán phải quy đổi thành doanh thu có thuế.
 • Tỷ lệ chịu thuế GTGT là 5%, tỷ lệ chịu thuế TNDN là 5% (theo quy định của Bộ tài chính)
 • Bên Việt Nam là bên chịu thuế và được tính vào chi phí được trừ tiền thuế TNDN nộp thay, được khấu trừ thuế GTGT nộp thay.

Bước 1: Quy đổi và tính thuế nhà thầu theo giá Net

 • Doanh thu tính thuế TNDN = 50.000.000 / (1 – 5%) = 52.631.579 đ
 • Tiền thuế TNDN = 52.631.579 x 5% = 2.631.579 đ
 • (Lưu ý: DT tính thuế TNDN = DT chưa có thuế GTGT)
 • Doanh thu tính thuế GTGT = 52.631.579 / (1 – 5%) = 55.401.662 đ
 • Tiền thuế GTGT = 55.401.662 x 5% = 2.770.083 đ

>> Vậy tổng thuế nhà thầu = 2.631.579 + 2.770.083 = 5.401.662 đ

Bước 2: Hạch toán thuế nhà thầu theo giá Net như sau:

Bt1: Nợ TK 642/ Có TK 331: 50.000.000 đ (tiền thuê quảng cáo phải trả)

Bt2: Nợ TK 642/ Có TK 3338: 2.631.579 đ (tiền thuế TNDN được tính vào chi phí được trừ)
        Nợ TK 1331/ Có TK 3338: 2.770.083 đ (tiền thuế GTGT phải nộp được khấu trừ)

Bt3: Nợ TK 3338/ Có TK 112: 5.401.662 đ (nộp thuế nhà thầu)

Bt4: Nợ TK 331/ Có TK 112: 50.000.000 đ (tiền thực trả cho Google)

5. Ví dụ hạch toán thuế nhà thầu theo giá Gross

Vẫn ví dụ trên, nhưng giá trị 50.000.000đ là giá đã bao gồm thuế.

Theo ví dụ trên thì:

 • Doanh thu tính thuế nhà thầu là doanh thu đã có thuế nên kế toán không phải quy đổi gì cả.
 • Tỷ lệ chịu thuế GTGT là 5%, tỷ lệ chịu thuế TNDN là 5% (theo quy định của Bộ tài chính)
 • Bên Google là bên chịu thuế nhà thầu, nhưng bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ và nộp vào NSNN. Trường hợp này tiền thuế bên VN nộp thay sẽ không được tính vào chi phí được trừ tiền thuế TNDN, cũng không được khấu trừ thuế GTGT.

Bước 1: Tính thuế nhà thầu theo giá Gross

 • Doanh thu tính thuế GTGT: 50.000.000 đ
 • Tiền thuế GTGT = 50.000.000 x 5% = 2.500.000 đ
 • Doanh thu tính thuế TNDN: = 50.000.000 – 2.500.000 = 47.500.000 đ
 • Tiền thuế TNDN = 47.500.000 x 5% = 2.375.000 đ

>> Vậy tổng thuế nhà thầu = 2.500.000 + 2.375.000 = 4.875.000 đ

Bước 2: Hạch toán thuế nhà thầu theo giá Gross như sau:

Bt1: Nợ TK 642/ Có TK 331: 50.000.000 – 4.875.000 = 45.125.000 đ (tiền thuê quảng cáo phải trả sau khi trừ đi tiền thuế Google phải chịu)

Bt2: Nợ TK 811/ Có TK 3338: 4.875.000 đ (tiền thuế không được trừ)

Bt3: Nợ TK 3338/ Có TK 112: 4.875.000 đ (nộp thuế nhà thầu)

Bt4: Nợ TK 331/ Có TK 112: 45.125.000 đ đ (tiền thực trả cho Google)

Xong, trên đây là hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài và một số phân tích. Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ để cùng chia sẻ. Chúc bạn may mắn nhé!

Xem thêm về thuế nhà thầu:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99