Thời hạn nộp lệ phí môn bài, tờ khai lệ phí môn bài

0

Thời hạn nộp lệ phí môn bài, tờ khai lệ phí môn bài được quy định tại nghị định 126/2020/NĐ-CP. Theo đó:

1/ Về thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Theo khoản 1, điều 10, nghị định 126/2020/NĐ-CP:

1. Lệ phí môn bài:

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Như vậy theo quy định này thì:

+ Việc nộp tờ khai lệ phí môn bài chỉ phải nộp 01 lần khi mới thành lập (mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên DN nhỏ và vừa). Hạn nộp là 30/01 năm sau năm thành lập.

Ví dụ: Công ty thành lập ngày 11/03/20N thì hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài là 30/01/N+1

+ Trường hợp trong quá trình hoạt động mà doanh nghiệp có thay đổi về vốn thì mới phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài. Và thời hạn nộp lại cũng là 30/01 năm sau năm có sự thay đổi.

+ Nếu trong quá trình hoạt động mà không thay đổi vốn thì những năm sau doanh nghiệp chỉ phải nộp tiền lệ phí môn bài chứ không phải nộp lại tờ khai môn bài nữa.

Hạn nộp lệ phí môn bài

Hạn nộp lệ phí môn bài

2/ Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Theo khoản 9, điều 18, nghị định 126/2020/NĐ-CP:

9. Lệ phí môn bài:

a) Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

b) Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ 4 kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp như sau: (vì loại hình này được miễn môn bài trong 3 năm đầu sau chuyển đổi, tính tròn theo tháng).

b.1) Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.

b.2) Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Lưu ý: với DN nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên thì hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài vẫn là ngày 30/01 năm sau năm chuyển đổi các bạn nhé. Chỉ có tiền lệ phí môn bài được miễn 3 năm thì thực hiện theo quy định tại điểm b.1 hoặc b.2 nêu trên.

Trên đây là toàn bộ quy định mới nhất về thời hạn nộp lệ phí môn bài, tờ khai lệ phí môn bài. Các bạn xác định đúng trường hợp của doanh nghiệp mình để áp dụng và nộp cho đúng hạn nhé. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm về môn bài:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99