Hàng tiêu dùng nội bộ – 3 vấn đề cần lưu ý

0

Doanh nghiệp của các bạn là doanh nghiệp sản xuất. Sẽ có trường hợp sản phẩm các bạn sản xuất ra được dùng để xuất phục vụ cho chính hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp các bạn (hàng tiêu dùng nội bộ trong doanh nghiệp).
Ví dụ: Học Viện Kế Toán Việt Nam là công ty chuyên sản xuất máy tính xách tay. Trong năm có xuất một số máy tính do chính Học Viện sản xuất cho cán bộ công nhân viên để làm việc tại Học Viện.
=> Câu hỏi đặt ra như sau:
–    Có phải xuất hóa đơn đối với trường hợp này hay không?
–    Có phải tính, nộp thuế GTGT đối với trường hợp này hay không?
–    Có phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN trong trường hợp này hay không?

Trong bài viết này, Học Viện Kế Toán Việt Nam sẽ đưa ra cơ sở pháp lý về hàng tiêu dùng nội bộ để các bạn tham khảo.

Thứ nhất: Có phải xuất hóa đơn đối với trường hợp xuất hàng tiêu dùng nội bộ hay không?
Tại điểm a khoản 3 điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm b khoản 1 điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về lập hóa đơn quy định:
“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

=> Theo đó, hàng tiêu dùng nội bộ phải xuất hóa đơn (Trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

+ Theo điểm a, khoản 7, điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC):
“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

>>> Như vậy kể từ thời điểm thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực thì bạn không phải xuất hóa đơn đối với trường hợp hàng tiêu dùng nội bộ nữa.

Thứ hai: Có phải tính, nộp thuế GTGT đối với trường hợp xuất tiêu dùng nội bộ hay không?
Tại khoản 2 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 4 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC về giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ quy định:
“Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hoá được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.”

=> Theo đó, hàng tiêu dùng nội bộ không phải tính, nộp thuế GTGT.

Hàng tiêu dùng nội bộ

Hướng dẫn hàng tiêu dùng nội bộ (ảnh lớp học kế toán thực tế tại Học Viện Kế Toán Việt Nam)

Thứ ba: Có phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN trong trường hợp xuất tiêu dùng nội bộ hay không?
Tại khoản 1 điều 6 thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC về ghi nhận doanh thu quy định:
“Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi (không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi.”
(Bỏ quy định ghi nhận doanh thu đối với hàng tiêu dùng nội bộ)

=> Theo đó,  hàng tiêu dùng nội bộ không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế TNDN.

KẾT LUẬN:
–    Không phải xuất hóa đơn đối với trường hợp xuất hàng tiêu dùng nội bộ
–    Không phải tính, nộp thuế GTGT đối với trường hợp xuất hàng tiêu dùng nội bộ.
–    Không phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với trường hợp xuất hàng tiêu dùng nội bộ.

Mời bạn đọc thêm: 5 vấn đề nóng về hàng biếu tặng
Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục Kế toán – thuế

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299