Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn? 123/2020/NĐ-CP

Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn không? Quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP nói rất rõ vấn đề này. Nhưng có một vấn đề là, sau nhiều lần sửa đổi bổ sung về hàng tiêu dùng nội bộ thì nghị định 123/2020/NĐ-CP này lại quay về như cũ. Cụ thể thế nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé:

1/ Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn không?

Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu 2 khái niệm sau:

1.1/ Thế nào là hàng tiêu dùng nội bộ

Là hoạt động xuất hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm… để sử dụng nội bộ cho doanh nghiệp và kết thúc luôn quá trình gia tăng giá trị ở khâu thương mại.

Ví dụ 1:

1.2/ Thế nào là hàng luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất

Là hoạt động xuất nguyên vật liệu, hàng hóa… để tiếp tục sản xuất ra sản phẩm khác của Doanh nghiệp

Ví dụ 2:

Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn

2/ Hàng tiêu dùng nội bộ theo quy định cũ

2.1/ Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”

Như vậy theo thông tư 39/2014/TT-BTC thì:

2.2/ Tại Điểm a, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”

Như vậy đến năm 2015, theo thông tư 26/2015/TT-BTC thì đã bỏ cụm từ Tiêu dùng nội bộ đối với các trường hợp người bán phải xuất hóa đơn. Chỉ còn quy định về hàng hóa tiếp tục quá trình sản xuất là không phải xuất hóa đơn.

Vậy kể cả Tiêu dùng nội hay Luân chuyển nội bộ, không phân biệt tiếp tục quá trình sản xuất hay không đều không phải xuất hóa đơn.

3/ Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn theo quy định mới tại nghị định 123/2020/NĐ-CP

Căn cứ Khoản 1, Điều 4, Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua {bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa}…”

Đọc đi đọc lại thì các bạn thấy rằng nó chẳng khác gì quy định cũ của thông tư 39/2014/TT-BTC. Tức là:

Ví dụ 3: Công ty sản xuất ô tô

Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu tự ngày 01/07/2022. Do đó kể từ ngày này thì hàng Tiêu dùng nội bộ là phải xuất hóa đơn.

Các bạn thấy thế nào về màn “quay xe” của Bộ tài chính đối với việc lập hóa đơn của Hàng tiêu dùng nội bộ :))))

Xem thêm về hóa đơn:

Exit mobile version