Hợp đồng giao khoán nhân công – Cách tính thuế TNCN từng trường hợp

0

Hợp đồng giao khoán việc với một lao động hoặc một nhóm người lao động hiện đang là giải pháp mà khá nhiều doanh nghiệp áp dụng. Trường hợp ký hợp đồng giao khoán với một nhóm người lao động thì sẽ có một người đại diện nhóm đứng ra làm việc với Doanh nghiệp, khi đó người này được gọi là đội trưởng và được các thành viên trong nhóm ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến nhóm.

Hợp đồng giao khoán có thể được thực hiện như sau:

+ Ký hợp đồng giao khoán việc với từng người lao động. Doanh nghiệp ký hợp đồng giao khoán với từng cá nhân, khi đó Kế toán có trách nhiệm theo dõi, chấm công, tính lương, tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu toàn phần đối với từng người lao động.

+ Ký hợp đồng giao khoán với một nhóm người lao động trong đó có một người đại diện nhóm. Cá nhân đại diện được các cá nhân trong nhóm ủy quyền để thực hiện các giao dịch với Doanh nghiệp.

+ Ký hợp đồng giao khoán với chỉ một người (người này có trách nhiệm tìm kiếm lao động để thực hiện các công việc trong hợp đồng giao khoán). Trường hợp này người đại diện nhóm phải là cá nhân kinh doanh hoặc hộ kinh doanh cá thể.

 Hợp đồng giao khoán nhân công

Hợp đồng giao khoán nhân công

Phân tích từng trường hợp cụ thể, hồ sơ và cách tính thuế thu nhập cá nhân:

Trường hợp 1: Ký hợp đồng giao khoán việc với từng người lao động. Doanh nghiệp ký hợp đồng giao khoán với từng cá nhân, khi đó Kế toán có trách nhiệm theo dõi, chấm công, tính lương, tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu toàn phần đối với từng người lao động.

Hồ sơ gồm và cách tính thuế thu nhập cá nhân:

 • Hợp đồng giao khoán việc đến từng lao động
 • Hồ sơ lao động,
 • Bảng chấm công (nếu có),
 • Bảng thanh toán tiền lương,
 • Thực hiện đăng ký MST cho từng người lao động.
 • Tính thuế TNCN theo biểu thuế toàn phần 10% trên thu nhập và không được giảm trừ gia cảnh.

Trường hợp 2: Ký hợp đồng giao khoán với một nhóm người lao động trong đó có một người đại diện nhóm. Cá nhân đại diện được các cá nhân trong nhóm ủy quyền để thực hiện các giao dịch với Doanh nghiệp.

Người đại diện nhóm có trách nhiệm:

 • Người đại diện của nhóm sẽ là người đứng ra ký hợp đồng giao khoán với doanh nghiệp, cung cấp danh sách nhân sự nhóm cho doanh nghiệp.
 • Theo dõi lao động trong nhóm;
 • Chấm công (nếu có);
 • Lập bảng thanh toán tiền lương theo lương đã thỏa thuận trong hợp đồng giao khoán, cá nhân trong nhóm nhận lương phải ký nhận đầy đủ;
 • Nhận tiền lương theo bảng lương và trả lại cho từng cá nhân trong nhóm;
 • Gửi lại toàn bộ hồ sơ trên cho doanh nghiệp để doanh nghiệp là căn cứ tính vào chi phí được trừ.

Trước khi trả tổng lương của nhóm cho người đại diện nhóm, kế toán phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo biểu toàn phần 10%. Thuế này được khấu trừ trên thu nhập của từng người lao động.

Trường hợp 3: Ký hợp đồng giao khoán với chỉ một người (người này có trách nhiệm tìm kiếm lao động để thực hiện các công việc trong hợp đồng giao khoán). Trường hợp này người đại diện nhóm phải là cá nhân kinh doanh hoặc hộ kinh doanh cá thể.

Quy định về Cá nhân kinh doanh được hướng dẫn chi tiết tại thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015.

Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
1.    Nguyên tắc áp dụng
a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm. …….

c) Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.”…..

 “2.  Căn cứ tính thuế Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế
a.1) Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.      Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hoá đơn.

a.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu
b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

Lĩnh vực ngành nghề

Tỷ lệ thuế suất

Thuế GTGT

Thuế TNCN

–  Phân phối, cung cấp hàng hóa

1%

0,5%.

–  Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

5%

2%.

–  Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

3%

1,5%.

–  Hoạt động kinh doanh khác

2%

1%

Như vậy theo trường hợp 3 này:

+ Nếu cá nhân này có tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dưới 100trđ/năm thì không phải kê khai tính nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

+ Nếu tổng doanh thu trong năm của cá nhân trên 100trđ/năm. Người này có thể đến cơ quan thuế đề nghị được cấp hóa đơn lẻ theo số tiền trong hợp đồng khoán. Khi đó cơ quan thuế sẽ khấu trừ thuế GTGT và thuế TNCN theo một trong các lĩnh vực ngành nghề trên.

+ Trường hợp cá nhân này không có hóa đơn cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên tổng thu nhập trước khi thanh toán.

Doanh nghiệp bạn đã gặp trường hợp nào như trên chưa? Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình làm việc.

Xem thêm về hợp đồng lao động:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99