HOT – 5 vấn đề NÓNG với hàng biếu tặng

0

Hàng biếu tặng là vấn đề rất nhạy cảm đối với kế toán. Làm thế nào để hợp thức được những chi phí này. Nhất là khi Việt Nam là một nước có rất nhiều các ngày lễ tết, các ngày kỷ niệm. Ngoài những ngày kỷ niệm của đất nước, còn là các ngày kỷ niệm của doanh nghiệp. Việc phát sinh chi phí biếu tặng là rất phổ biến.

Trong bài viết này vaa.com.vn sẽ giúp bạn trả lời 5 câu hỏi về hàng biếu, tặng:

  1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để biếu, tặng có được khấu trừ thuế GTGT?
  2. Có phải ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng?
  3. Khi đi biếu, tặng cho khách hàng, có cần phải xuất hóa đơn?
  4. Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?
  5. Có phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng?

Vaa.com.vn sẽ đưa ra cơ sở pháp lý cho các câu hỏi trên để các bạn tham khảo nhé.

1. Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng biếu tặng:

Tại khoản 5 điều 14 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

=> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2. Ghi nhận giá tính thuế GTGT đầu ra

Tại khoản 3 điều 7 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại  thời điểm phát sinh các hoạt động này.

=> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ phải ghi nhận giá tính thuế theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm phát sinh.

3. Có cần phải xuất hóa đơn đối với hàng biếu, tặng

Tại điểm b khoản 1 điều 16 của thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

=> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ phải lập hóa đơn.

4. Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Tại điểm 2.21 khoản 2 điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi quyết toán thuế TNDN: “Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

=> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, nhưng bị khống chế ở mức 15% tổng chi phí được trừ.

hang bieu tang

Xử lý chi phí biếu, tặng

5. Có phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN

Tại điều 5 của thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Không quy định doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa đi biếu, tặng (Thông tư 123/2012/TT-BTC có quy định)

=> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ không phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN.

Kết luận:

  • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để biếu, tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT.
  • Phải ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường.
  • Khi đi biếu, tặng cho khách hàng, phải xuất hóa đơn đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng.
  • Được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN nhưng bị khống chế 15% tổng chi phí được trừ đối với hàng hóa đi biếu, tặng.
  • Không phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng biếu, tặng.

Bạn nên đọc: About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99