Hướng dẫn cách chuyển lỗ và nguyên tắc chuyển lỗ dễ nhớ

0

Chuyển lỗ là quyền lợi của doanh nghiệp, nếu bạn không nắm được những nguyên tắc cơ bản của việc chuyển lỗ thì rất có thể bạn sẽ làm thiệt hại của doanh nghiệp mình. Về hướng dẫn cách chuyển lỗ cũng đã có nhiều bài viết hướng dẫn, nhưng trong bài này vaa.com.vn sẽ tổng kết và đưa ra các nguyên tắc chuyển lỗ dễ nhớ. Nhằm giúp các bạn có thể dễ dàng nhớ mà không bị nhầm lẫn.

Căn cứ pháp lý về việc chuyển lỗ

Căn cứ Điều 4, thông tư 78/2014/TT-BTC, ngày 18/06/2014, hiệu lực thi hành ngày 02/08/2014,

Điều 4: Xác định thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Lỗ được chuyển

(Thu nhập được miễn thuế bạn tham khảo Điều 8 thông tư 78/2014/TT-BTC)

Vậy lỗ được chuyển là gì? Và thực hiện chuyển lỗ như thế nào?

Khoản 2, Điều 9 thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

“2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm”.

– Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

– Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

Hướng dẫn cách chuyển lỗ

Hướng dẫn cách chuyển lỗ (ảnh khóa hoc lớp kế toán thuế)

Ví dụ về hướng dẫn cách chuyển lỗ

(Các ví dụ dưới đây giả sử Công ty không có thu nhập miễn thuế)

Ví dụ 1: Chuyển lỗ hàng quý:

 • Năm 20N Công ty A phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng,
 • Quý 1 năm 20N+1 Công ty A có phát sinh thu nhập chịu thuế là 12 tỷ đồng. Công ty A được sử dụng số lỗ của 20N để trừ vào thu nhập chịu thuế quý 1/20N+1 là 10 tỷ. Do đó quý 1/20N+1 Cty A sẽ nộp thuế trên 2 tỷ đồng (12 tỷ – 10 tỷ).
 • Quý 2/20N+1 Cty A phát sinh lỗ là 5 tỷ đồng. Cty A không phải tạm nộp thuế TNDN quý 2/20N+1.
 • Quý 3/20N+1 Cty A có phát sinh thu nhập chịu thuế là 3 tỷ. Công ty A được sử dụng số lỗ của quý 2/20N+1 để trừ vào thu nhập chịu thuế quý 3/20N+1 tối đa là 3 tỷ. Do đó quý 3/20N+1 Cty A không phải nộp thuế TNDN. Số lỗ còn lại của quý 2 là 2 tỷ đồng (5 tỷ – 3 tỷ) Cty A tiếp tục được chuyển vào quý 4/2N+1 nếu quý 4 phát sinh thu nhập chịu thuế.
 • Cuối năm 20N+1 theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì Cty A phát sinh thu nhập chịu thuế là 13 tỷ đồng. Công ty A phải chuyển toàn bộ số lỗ phát sinh năm 20N là 10 tỷ đồng vào thu nhập chịu thuế năm 20N+1. Do đó năm 20N+1 Cty A sẽ nộp thuế trên 3 tỷ đồng (13 tỷ – 10 tỷ).

Ví dụ 2: Chuyển lỗ hàng năm:

Năm 20N Công ty B phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 20N+1 Công ty B có phát sinh thu nhập chịu thuế là 15 tỷ đồng, thì:

 • Công ty B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng năm 20N vào thu nhập chịu thuế năm 20N+1 (số lỗ được chuyển tối đa bằng thu nhập chịu thuế 20N+1);
 • Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, Công ty B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ (lỗ 20N được chuyển vào các năm từ 20N+1 đến 20N+5).
 • Sau 5 năm (hết 20N+5) mà doanh nghiệp chưa chuyển hết số lỗ thì sẽ không được chuyển nữa. Lúc này kế toán phải tự theo dõi số lỗ không được chuyển để tách biệt với những số lỗ của các năm khác.

Nguyên tắc chuyển lỗ dễ nhớ:

 • Nếu lỗ quý trước nhỏ hơn thu nhập chịu thuế quý này thì được chuyển hết số lỗ
 • Nếu lỗ quý trước lớn hơn thu nhập chịu thuế quý này thì được chuyển tối đa bằng thu nhập chịu thuế quý này.
 • Nếu quý trước lỗ, quý này cũng lỗ thì không chuyển gì cả, kế toán theo riêng lỗ của từng quý để chuyển vào quý tiếp sau (nếu phát sinh thu nhập chịu thuế).

Nguyên tắc này áp dụng tương tự khi quyết toán cuối năm.

Xem thêm về quyết toán thuế:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99