Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

0

Bài viết này vaa.com.vn sẽ hướng dẫn giúp bạn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân từ liên lương tiền công trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK). Để nắm được cách kê khai thuế thu nhập cá nhân trên HTKK bạn cần phải tổng hợp được dữ liệu lương trong kỳ (tháng/quý) của doanh nghiệp. Có nghĩa là bạn đã phải có sẵn bảng thanh toán tiền lương trong tay. Việc lập bảng lương như thế nào thì tùy thuộc vào từng doanh nghiệp.

1. Ngắn gọn về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công

 • Hàng tháng/quý nếu có phát sinh thu nhập chịu thuế thì phải kê khai tính nộp thuế (nếu không phát sinh thu nhập chịu thuế thì không phải kê khai);
 • Cuối năm không phân biệt có phát sinh thuế thu nhập cá nhân hay không đều phải lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 • Trong năm nếu không phát sinh tiền lương trả cho NLĐ thì cuối năm không phải quyết toán;
 • Thuế thu nhập cá nhân kê khai theo tháng hay quý sẽ phụ thuộc vào kỳ kê khai của thuế giá trị gia tăng.
 • Thời hạn nộp tờ khai theo tháng là 20 ngày, tờ khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp sau quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

2. Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân như sau:

Kế toán căn cứ vào bảng tính lương của doanh nghiệp, bao gồm cả lương của cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, lương hợp đồng dưới 3 tháng, lương không ký hợp đồng lao động (hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận miệng) và cá nhân không cư trú.

Lưu ý:

 • Chỉ có những cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với doanh nghiệp mới được tính giảm trừ gia cảnh và được tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần.
 • Còn lại những cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc cá nhân không cư trú thì không được tính giảm trừ gia cảnh, do vậy tổng thu nhập họ nhận được chính là Thu nhập tính thuế TNCN. Và bị tính thuế theo biểu toàn phần:
  • Với cá nhân cư trú không ký hợp đồng LĐ và cá nhân cư trú có hợp đồng dưới 3 tháng biểu thuế toán phần là 10%,
  • Cá nhân không cư trú biểu thuế toàn phần là 20%
 • Thu nhập kê khai lên tờ khai thuế là THU NHẬP CHỊU THUẾ chứ không phải tổng thu nhập (tổng lương), cũng không phải tổng thực lĩnh (số thực trả cho người lao động). Bạn cần phân biệt rõ điều này nếu không sẽ kê khai sai.

Bước 1: Đăng nhập phần mềm hỗ trợ kê khai

Đăng nhập phần mềm hỗ trợ kê khai => Chọn thuế thu nhập cá nhân => Chọn tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN (theo tháng/quý) => Chọn kỳ kê khai => Trạng thái tờ khai (trạng thái bổ sung chỉ chọn khi bạn nộp tờ khai lần đầu rồi mà sau đó bạn phát hiện ra có sai sót) => Đồng ý. (Giả sử Công ty kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng)

Bước 2: Chuyển số liệu từ bảng lương lên tờ khai thuế theo từng chỉ tiêu

Bảng lương dưới đây giả thiết doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm và đã ẩn đi một số cột không cần thiết. (ẩn tổng lương, ẩn thực lĩnh, chỉ để những cột cần lấy số liệu lên tờ khai).

cách kê khai thuế thu nhập cá nhân

=> Số liệu được kê khai vào từng chỉ tiêu như sau:

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

3. Hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế thu nhập cá nhân cho từng chỉ tiêu:

+ Chỉ tiêu 21, 22: là thống kê số người lao động trong kỳ của DN, không phân biệt có bị khấu trừ thuế TNCN hay không.

Theo ví dụ trong bảng tính trên Cty có 14 người hợp đồng dài hạn từ 3 tháng trở lên + 1 người cư trú không ký hợp đồng lao động + 2 người không cư trú = tổng 17 người.

+ Chỉ tiêu 23=24+25: là tổng số người bị khấu trừ thuế TNCN trong kỳ (không phân biệt có hay không có hợp đồng lao động). Trong đó:

 • Chỉ tiêu 24: Cá nhân cư trú là 6 người (5 người ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên: Thúy, Hoàng, Hiệu, Xuân, Huy và 1 người không ký hợp đồng lao động: An)
 • Chỉ tiêu 25: có 2 cá nhân không cư trú

+ Chỉ tiêu 26=27+28: Tổng số thu nhập chịu thuế (số tiền) trả cho tất cả các lao động (không phân biệt có bị khấu trừ thuế hay không). Trong đó:

 • Chỉ tiêu 27: Tổng thu nhập chịu thuế của Thúy, Hoàng, Hiệu, Xuân, Huy, An = 160.648.148đ
 • Chỉ tiêu 28: Tổng thu nhập chịu thuế của 2 cá nhân không cư trú = 90.000.000đ

+ Chỉ tiêu 29=30+31: Tổng số thu nhập chịu thuế (số tiền) chỉ trả cho cá nhân bị khấu trừ thuế. Trong đó:

 • Chỉ tiêu 30: Tổng thu nhập chịu thuế của Thúy, Hoàng, Hiệu, Xuân, Huy, An = 85.666.667đ
 • Chỉ tiêu 31: Tổng thu nhập chịu thuế của 2 cá nhân không cư trú = 90.000.000đ

+ Chỉ tiêu 32=33+34: Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ. Trong đó:

 • Chỉ tiêu 33: Thuế thu nhập cá nhân của Thúy, Hoàng, Hiệu, Xuân, Huy, An = 1.554.444đ
 • Chỉ tiêu 34: Thuế thu nhập cá nhân của 2 cá nhân không cư trú: 18.000.000đ

=> Sau khi kê khai đúng số liệu vào 05/KK-TNCN theo tháng/quý bạn thực hiện Ghi dữ liệu => Kết xuất XML để nộp qua mạng đến cơ quan thuế.

=> Việc kê khai theo tháng hay theo quý chỉ là quy định về thời hạn kê khai, còn mẫu biểu và chỉ tiêu thì không có gì khác nhau. Khi kê khai theo tháng thì bạn dựa vào bảng lương hàng tháng, khi kê khai theo quý thì bạn tổng hợp 3 bảng lương của quý lại để đưa số liệu lên phần mềm.

=> Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng/quý trên phần mềm hỗ trợ kê khai. Chúc các bạn làm việc thật tốt, hiểu và thực hiện tốt chính sách thuế.

Xem thêm về thuế thu nhập cá nhân:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99