Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Hướng dẫn cách lập hóa đơn mới nhất

hUONG DAN CACH LAP HOA DON

hUONG DAN CACH LAP HOA DON

Vì sao các bạn hay lập sai hóa đơn? Đến 99% là do tâm lý, do áp lực công việc, do không nắm được quy định… Hãy đọc bài hướng dẫn cách lập hóa đơn dưới đây để  hóa đơn với bạn chỉ là chuyện nhỏ nhé.

Hướng dẫn cách lập hóa đơn dưới đây là chung cho cả hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng.

1/ Số hóa đơn

Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn, theo trình tự thời gian. Bạn không được nhảy số, nhảy ngày.

2/ Cách lập hóa đơn với tiêu thức Ngày, tháng, năm phát hành hóa đơn

Căn cứ điều 9, nghị định 123/2020/NĐ-CP thì:

  1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa: Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ: Là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ).
  3. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
  4. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  5.  Một số trường hợp đặc thù khác xem tại điều 9, nghị định 123/2020/NĐ-CP

3/ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

Ghi theo thông tin trên giấy phép đăng ký của người mua, như: giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh… Trường hợp người mua là cá nhân chưa đăng ký kinh doanh thì ghi theo thông tin người mua cung cấp (theo CMND, CCCD…).

+ Các thông tin cần ghi gồm: Tên người mua, Tên tổ chức mua (nếu là cá nhân thì bỏ qua), MST người mua (nếu có), địa chỉ, (số điện thoại, fax, tài khoản ngân hàng nếu có).

+ Một số thông tin được viết tắt: “Phường” = “P”; “Quận” = “Q”, “Thành phố” = “TP”, “Việt Nam” = “VN” hoặc “Cổ phần” = “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” = “TNHH”, “khu công nghiệp” = “KCN”, “sản xuất” = “SX”, “Chi nhánh” = “CN”.

+ Trường hợp bán hàng mà người mua không lấy hóa đơn thì phần thông tin người mua ghi “người mua không lấy hóa đơn, hoặc người mua không cung cấp địa chỉ, mã số thuế….

+ Một số trường hợp đặc thù các xem tại khoản 14, điều 10, nghị định 123/2020/NĐ-CP.

4/ Hình thức thanh toán

Ghi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản – TM/CK

Hướng dẫn cách lập hóa đơn

5/ Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền

a. Nội dung hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt

b. Đơn vị tính:

c. Số lượng hàng hóa, dịch vụ: Ghi số lượng bằng chữ số căn cứ theo đơn vị tính nêu trên.

d. Đơn giá hàng hóa, dịch vụ: Ghi đơn giá hàng hóa, dịch vụ theo đơn vị tính nêu trên. Trường hợp các hàng hóa, dịch vụ sử dụng bảng kê để liệt kê các hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn giá.

e. Thuế suất thuế giá trị gia tăng: là thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

f. Thành tiền chưa thuế giá trị gia tăng: cộng chung tất cả lại

g. Tiền thuế giá trị gia tăng: cộng riêng cho từng loại thuế suất (nếu hóa đơn có nhiều mặt hàng chịu thuế suất khác nhau).

h. Tổng cộng tiền thanh toán có thuế GTGT: cộng chung tất cả lại.

i. Trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì số tiền thể hiện theo nguyên tệ

k. Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn.

Xem >> Cách lập hóa đơn chiết khấu

6/ Chữ ký số của người bán, người mua

Người bán ký số theo quy định về thời điểm ký số (thời điểm lập hóa đơn) đã nêu ở mục 2 nêu trên.

Xem >> Thời điểm ký số và lập hóa đơn điện tử

Một số trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán và người mua thực hiện theo quy định tại khoản 14, điều 10, nghị định 123/2020/NĐ-CP.

7/ Cách soạn thảo nội dung trên hóa đơn

>>> Trên đây là hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử mới nhất tại thời điểm này. Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng đặt câu hỏi trong phần comment hoặc liên hệ để cùng chia sẻ.

Xem thêm về hóa đơn:

Exit mobile version