Hướng dẫn cách viết hóa đơn một số trường hợp đặc thù

0

Bài viết này vaa.com.vn sẽ hướng dẫn cách viết hóa đơn tài chính trong một số trường hợp đặc thù như: hóa đơn chiết khấu, hóa đơn biếu tặng, hóa đơn điều chỉnh giá, hóa đơn trả hàng, hóa đơn thay thế, hóa đơn không chịu thuế…

Trong bài viết này chúng tôi chỉ trích phần nội dung hóa đơn để các bạn xem, các phần khác của hóa đơn bạn viết như những hóa đơn bình thường.

1/ Hướng dẫn cách viết Hóa đơn trả lại hàng mua

Khi trả lại hàng mua bạn cần xuất hóa đơn trả lại hàng mua và có biên bản trả hàng đi kèm (có chữ ký 2 bên). Trên biên bản nêu rõ lý do trả lại là gì, hóa đơn trả lại là hóa đơn nào (số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng).

Cách viết hóa đơn xuất trả lại hàng

Hóa đơn xuất trả lại hàng

2/ Hướng dẫn cách viết Hóa đơn điều chỉnh giá

  • Hóa đơn điều chỉnh thì có nhiều dạng (điều chỉnh tăng, giảm số lượng, đơn giá, thành tiền… điều chỉnh mã số thuế, thuế suất…).
  • Nội dung nào không điều chỉnh thì gạch chéo
  • Với hóa đơn điều chỉnh giảm thì ghi âm
  • Phải có biên bản điều chỉnh kèm theo

3/ Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại

4/ Hóa đơn có hàng khuyến mại, hàng mẫu không thu tiền

Với hàng khuyến mại, hàng mẫu không thu tiền thì doanh nghiệp phải đăng ký chương trình khuyến mại với sở công thương nơi tổ chức khuyến mại, đưa hàng mẫu.

4.1. Trường hợp hàng khuyến mại xuất cùng trên hóa đơn bán hàng

Khuyến mại cùng hóa đơn bán hàng

Khuyến mại cùng hóa đơn bán hàng

4.2. Trường hợp hàng khuyến mại xuất 01 hóa đơn riêng

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại

Khuyến mại xuất 01 hóa đơn riêng

5/ Hóa đơn cho, biếu, tặng, trả thay lương

Khi cho, biếu, tặng, trả thay lương thì phải xuất hóa đơn như xuất hóa đơn bán hàng bình thường, với giá bán là giá của hàng hóa tương đương.

Cách viết hóa đơn hàng biếu tặng

Hóa đơn hàng cho, biếu, tặng

6/ Cách viết Hóa đơn thuế suất 0%

Cách viết hóa đơn 0%

Viết hóa đơn 0%

7/ Hóa đơn không chịu thuế

Hóa đơn không chịu thuế thì thuế xuất và tiền thuế gạch chéo.

Hướng dẫn cách viết hóa đơn không chịu thuế

Hóa đơn không chịu thuế

8/ Hóa đơn xuất thay thế hóa đơn sai đã thu hồi

  • Tức là hóa đơn trước bị sai và phải thu hồ lại để xuất hóa đơn mới thay thế. Trường hợp này chỉ xảy ra khi cả hai bên mua và bán chưa kê khai thuế.
  • Hai bên phải có biên bản ghi nhận sự việc, trên biên bản ghi rõ lý do thu hồi, hóa đơn nào thu hồi, hóa đơn nào thay thế…
Hướng dẫn cách viết hóa đơn thay thế

Hóa đơn thay thế

Trên đây là phần hướng dẫn cách viết hóa đơn một số trường hợp đặc thù. Thường thì không phải doanh nghiệp nào cũng phát sinh toàn bộ những nghiệp vụ như trên. Nhưng biết đâu một ngày nào đó doanh nghiệp bạn phát sinh thì sao. Vậy hãy ghi nhớ nhé.

Xem thêm về hóa đơn:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99