Hướng dẫn chuyển lỗ trên phần mềm kê khai thuế HTKK

0

Hướng dẫn chuyển lỗ trên phần mềm kê khai thuế HTKK – Bài viết này vaa.com.vn sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn từ căn cứ pháp lý đến cách ghi chép trên phần mềm như thế nào nhé:

Căn cứ pháp lý về chuyển lỗ:

Căn cứ Điều 4, thông tư 78/2014/TT-BTC – Xác định thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Lỗ được chuyển

(Thu nhập được miễn thuế bạn tham khảo Điều 8 thông tư 78/2014/TT-BTC)

Căn cứ Khoản 2, Điều 9 thông tư 78/2014/TT-BTC – Xác định lỗ và chuyển lỗ

“2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

Ví dụ chi tiết hướng dẫn chuyển lỗ

+ Năm 2017 Công ty A có phát sinh số lỗ là 100trđ
+ Năm 2018 Công ty A có phát sinh số lỗ là 120trđ
+ Năm 2019 Công ty A có phát sinh thu nhập chịu thuế là 60trđ

Hướng dẫn chuyển lỗ cho 2019 như sau:

Theo số liệu trên, năm 2019 Công ty A có phát sinh thu nhập chịu thuế là 60tr. Như vậy theo nguyên tắc chuyển lỗ, năm 2019 Công ty A được chuyển lỗ tối đa bằng thu nhập chịu thuế là 60tr và ưu tiên chuyển lỗ năm 2017 trước (lấy lỗ năm ở xa trước).

Bạn đăng nhập vào tờ khai quyết toán thuế TNDN 2019 => chọn phụ lục KQKD liên quan (03-1A/TNDN) => Chọn phụ lục chuyển lỗ liên quan (03-2A/TNDN)

Sau đó thực hành chuyển lỗ như hình hướng dẫn dưới đây:

Khi bạn đăng nhập vào 2019 thì phần mềm sẽ hiện cho bạn 5 năm liên tục trở về trước, tức là nếu những năm đó lỗ thì được chuyển lỗ vào 2019. Năm xa nhất là 2014, tính đến 2019 là đủ 5 năm. Những năm trước 2014 nếu còn số lỗ chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển nữa.

Cột (5) chính là số lỗ được chuyển cho năm 2019. Năm 2019 bạn dùng 60tr lỗ của 2017 nên dòng năm 2017 cột (5) bạn nhập 60.000.000đ.

Chuyển lỗ trên phần mềm kê khai thuế

Phụ lục chuyển lỗ 2019

Khi đó lỗ năm 2017 còn: 100tr – 60tr = 40tr
Tổng số lỗ chưa chuyển tính đến hết năm 2019 là:
40tr (năm 2017 còn) + 120tr (năm 2018) = 160tr

+ Năm 2020 Công ty A có phát sinh thu nhập chịu thuế là 120trđ

Hướng dẫn chuyển lỗ cho 2020 như sau:

Bạn thực hiện quy trình đăng nhập tương tự như trên cho năm 2020 và thực hiện chuyển lỗ như hình hướng dẫn dưới đây:

Năm 2020 Cty A phát sinh thu nhập chịu thuế là 120tr. Trong khi đó lũy kế lỗ vẫn còn 160tr. Nên theo nguyên tắc chuyển lỗ, Cty A sẽ được chuyển tối đa bằng thu nhập chịu thuế năm 2020 là 120tr. Vì năm 2017 Cty A vẫn còn 40tr chưa chuyển hết, nên năm 2020 này sẽ thực hiện chuyển hết 40tr của năm 2017 và cộng thêm 80tr của năm 2018 nữa.

Phụ lục chuyển lỗ 2020

Phụ lục chuyển lỗ 2020

Như vậy số lỗ còn lại chưa sử dụng hết của năm 2018 là 120tr – 80tr = 40tr
Số lỗ này tiếp tục được theo dõi để chuyển lần lượt đến năm 2023 (5 năm liên tục)

Sau 5 năm nếu Công ty A chưa chuyển hết số lỗ thì sẽ không được chuyển nữa. Lúc này kế toán phải tự theo dõi số lỗ không được chuyển để tách biệt với những số lỗ của các năm khác.

Nguyên tắc chuyển lỗ dễ nhớ:

  • Nếu lỗ năm trước nhỏ hơn thu nhập chịu thuế năm nay thì được chuyển hết số lỗ
  • Nếu lỗ năm trước lớn hơn thu nhập chịu thuế năm nay thì được chuyển tối đa bằng thu nhập chịu thuế năm nay.
  • Nếu năm trước lỗ, năm nay cũng lỗ thì không chuyển gì cả, kế toán theo dõi riêng số lỗ của từng năm để chuyển vào năm tiếp sau (nếu phát sinh thu nhập chịu thuế).

Trên đây là nội dung hướng dẫn chuyển lỗ khi bạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Số lỗ được chuyển này sẽ tự động chạy về tờ khai thuế, chỉ tiêu C3. Quan trọng là bạn cần nắm được nguyên tắc chuyển lỗ và thứ tự ưu tiên chuyển lỗ để đảm bảo sử dụng được hết số lỗ. Chúc bạn thành công!

Xem thêm về quyết toán thuế thu  nhập doanh nghiệp:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99