Hướng dẫn chuyển lỗ trên phần mềm kê khai thuế HTKK

0

Hướng dẫn chuyển lỗ trên phần mềm kê khai thuế HTKK – Bài viết này Học Viện Kế Toán Việt Nam sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn từ căn cứ pháp lý đến cách ghi chép trên phần mềm như thế nào nhé:

Căn cứ pháp lý:
Căn cứ Điều 4, “Xác định thu nhập tính thuế” của thông tư 78/2014/TT-BTC, ngày 18/06/2014, hiệu lực thi hành ngày 02/08/2014,

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Lỗ được chuyển

(Thu nhập được miễn thuế bạn tham khảo Điều 8 thông tư 78/2014/TT-BTC)

      Vậy Lỗ được chuyển là gì? Và thực hiện chuyển lỗ như thế nào?

Khoản 2, Điều 9 thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

      “2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

        Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm”.

      – Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

      – Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

      Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

      Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

Ví dụ chi tiết…

+ Năm 2012 Học Viện Kế Toán Việt Nam có phát sinh số lỗ là 100trđ
+ Năm 2013 Học Viện Kế Toán Việt Nam có phát sinh số lỗ là 120trđ
+ Năm 2014 Học Viện Kế Toán Việt Nam có phát sinh thu nhập chịu thuế là 60trđ

Hướng dẫn chuyển lỗ cho 2014 như sau:

Theo số liệu trên, năm 2014 Học Viện Kế Toán Việt Nam có phát sinh thu nhập chịu thuế là 60tr. Như vậy theo nguyên tắc chuyển lỗ, năm 2014 HVKTVN được chuyển lỗ tối đa bằng thu nhập chịu thuế là 60tr và ưu tiên chuyển lỗ năm 2012 trước.

Bạn đăng nhập tờ khai quyết toán thuế TNDN 2014 => chọn phụ lục KQKD liên quan (Ví dụ 03-1A/TNDN) => Chọn phụ lục chuyển lỗ liên quan (Ví dụ 03-2A/TNDN)

Sau đó thực hành chuyển lỗ như hình hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn chuyển lỗ

Hướng dẫn chuyển lỗ trên phần mềm HTKK

Khi đó lỗ năm 2012 còn: 100tr – 60tr = 40tr
Tổng số lỗ chưa chuyển tính đến hết năm 2014 là:
40tr (năm 2012 còn) + 120tr (năm 2013) = 160tr

+ Năm 2015 Học Viện Kế Toán Việt Nam có phát sinh thu nhập chịu thuế là 120trđ

Hướng dẫn chuyển lỗ cho 2015 như sau:

Bạn thực hiện quy trình đăng nhập tương tự như trên cho năm 2015 và thực hiện chuyển lỗ như hình hướng dẫn dưới đây:

Năm 2015 HVKTVN phát sinh thu nhập chịu thuế là 120tr. Theo nguyên tắc chuyển lỗ, HVKTVN sẽ được chuyển tối đa bằng thu nhập chịu thuế năm 2015 là 120tr. Vì năm 2012 HVKTVN vẫn còn 40tr chưa chuyển hết, nên năm 2015 này sẽ thực hiện chuyển hết 40tr của năm 2012 và cộng thêm 80tr của năm 2013 nữa.

Hướng dẫn chuyển lỗ trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn chuyển lỗ trên phần mềm HTKK

      Như vậy số lỗ còn lại chưa sử dụng hết của năm 2013 là 120tr – 80tr = 40tr
Số lỗ này tiếp tục được theo dõi để chuyển lần lượt đến năm 2018 (5 năm liên tục)

Sau 5 năm nếu Học Viện Kế Toán Việt Nam chưa chuyển hết số lỗ thì sẽ không được chuyển nữa. Lúc này kế toán phải tự theo dõi số lỗ không được chuyển để tách biệt với những số lỗ của các năm khác.

      Nguyên tắc dễ nhớ:
–   Nếu lỗ năm trước nhỏ hơn thu nhập chịu thuế năm nay thì được chuyển hết số lỗ
–   Nếu lỗ năm trước lớn hơn thu nhập chịu thuế năm nay thì được chuyển tối đa bằng thu nhập chịu thuế năm nay.
–   Nếu năm trước lỗ, năm nay cũng lỗ thì không chuyển gì cả, kế toán theo dõi lũy kế số lỗ để chuyển vào năm tiếp sau (nếu phát sinh thu nhập chịu thuế)

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299