Hướng dẫn làm kế toán xây dựng – Những điểm cần lưu ý

0

Dưới đây là một vài lưu ý khi làm kế toán xây dựng, bạn tham khảo và áp dụng cho doanh nghiệp mình nhé.

1/ Đầu năm kết chuyển lời nhuận chưa phân phối:
Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi:
+ Trường hợp TK 4212 có số dư Có (Lãi), ghi:
Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
Có TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.
– Số lỗ của một năm được xử lý trừ vào lợi nhuận chịu thuế của các năm sau theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc xử lý theo quy định của chính sách tài chính hiện hành.

2/ Xác định chi phí và nghĩa vụ thuế môn bài phải nộp trong năm
Căn cứ đăng ký kinh doanh và quy định hiện hành của thuế môn bài để xác định số thuế môn bài phải nộp cho trụ sở và chi nhánh (nếu có)
Hạch toán: căn cứ tờ khai thuế và giấy nộp tiền nhà nước kế toán hạch toán:
Nợ TK 6425 (hoặc 6422)/Có TK 3338
Khi nộp tiền: kế toán lập phiếu chi tiền , hoặc chứng từ ngân hàng nếu chuyển khoản
Nợ TK 3338/ Có TK 1111,1121

Đơn vị thi công lập hồ sơ dự thầu theo yêu cầu chủ đầu tư:
+ Hồ sơ pháp lý:
– Đơn tham gia dự thầu (căn cứ theo đơn giá Dự tóan do kỹ sư lập)
– Giấy phép kinh doanh
– Hồ sơ năng lực về tài chính:Kỹ thuật công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm thi công…; văn bản thoả thuận liên danh; bảo lãnh dự thầu, các hợp đồng có giá trị lớn đã thi công và đang thực hiện phô tô để chứng minh năng lực nhà thầu
– Thuyết minh biện pháp thi công
+ Các biện pháp kỹ thuật thi công: thiết kế biện pháp thi công phần cọc,phần ép cừ; phần móng (các phương án đào đất,thiết kế ván khuôn móng); phần thân ( thiết kế ván khuôn dầm; sàn; cột; vách thang máy…); phần hoàn thiện
+ Các biện pháp tổ chức thi công: chuẩn bị nhân lực, máy móc phục vụ thi công; xác định nguồn vật tư… để lên tiến độ thi công (chú ý quy định về thời gian thi công trong hồ sơ mời thầu), thiết kế mặt bằng thi công.
+ Các biện pháp an toan lao đồng, bảo vệ môi trường
+ Giá dự thầu:
+ Xác định giá dự toán ( giá mà chủ đầu tư lập theo em hiểu thì đây là giá cao nhất)
+ Phân tích các đối thủ cạnh tranh để xác định giá dự đoán
+ Căn cứ vào các biện pháp thi công, tiến độ thi công xác định được giá dự thầu
= > Hồ sơ lập thành 3 bản:
– Một bản lưu tại công ty
– Hai bản gửi chủ đầu tư để tham gia đấu thầu
= > Sau khi chủ đầu tư xem xét hồ sơ thầu tiến hành chọ nhà thầu thi công, đơn vị thi công được chọn sẽ được công bố và phát văn bản ( công văn) thông báo trúng thầu

Đơn vị trúng Thầu và nhà thầu tiến hành lập:
– Thương thảo hợp đồng: thường 04 bản chủ đầu tư 2, thi công 2
– Hợp đồng kinh tế: thường 10 bản chủ đầu tư 6 thi công 4
– Bảo lãnh hợp đồng giữa đơn vị thi công và Ngân hàng => ngân hàng lập hợp đồng bảo lãnh và lập chứng thư bão lãnh hợp đồng => đơn vị thi công nộp chứng thư bão lãnh hợp đồng cho Chủ đầu Tư, đơn vị thi công sẽ được tạm ứng một giá trị % trên tổng giá trị hợp đồng ký kết, và tiến hành tổ chức biện pháp thi công

Bước 01: Sau Khi hai bên ký xong hợp đồng xây dựng, dựa vào Dự toán phần: BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU của công trình, dựa vào bảng tổng hợp vật liệu đối chiếu với BẢNG NHẬP XUẤT TỒN KHO xem còn thiếu vật tư nào rồi in ra kêu xếp, cai công trình, cán bộ quản lý theo dõi công trình hoặc bạn sẽ theo dõi liên hệ đi lấy hóa đơn vật tư đầu vào cho đủ như theo bảng kê. Hóa đơn chứng từ phải lấy về được trước ngày NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH. Giá mua vào của vật tư thấp hơn hoặc bằng giá trên dự toán của bảng BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU nếu cao hơn thì cũng chênh lệch chút ít nếu ko sẽ bị bóc ra khi quyết toán thuế.

So sánh giữa bảng TỔNG HỢP VẬT TƯ CỦA DỰ TOÁN và BẢNG TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN KHO xem còn thiếu vật tư nào nữa cần lấy cho công trình để lấy hóa đơn đầu vào

Hạch toán kế toán xây dựng

Hạch toán kế toán xây dựng

Hạch toán kế toán xây dựng

Giá thành: do đặc điểm ngành nghề sản phẩm: nhà cửa, công trình dân dụng, công trình công nghiệp như nhà xưởng, văn phòng, cầu đường…. => do đó yếu tố cấu thành giá thành là nguyên vật liệu (621) và nhân công (622) và chi phí sản xuất chung (627), và chi phí máy thi công nếu có (623) (Quyết định 48 bạn hạch toán hết vào 154, nhưng nhớ phải chi tiết theo khoản mục chi phí để theo dõi)

+Tập hợp Nguyên vật liệu (152):
+Qua kho: Nguyên vật liệu mua vào: xi măng, cát, đá, sỏi, sắt thép……..
Hóa đơn đầu vào:
+ Hóa đơn mua vào (đầu vào) liên đỏ < 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt : phải kẹp với phiếu chi + phiếu nhập kho + biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có.
+ Hóa đơn mua vào (đầu vào) >20 triệu: phải kẹp với phiếu kế toán (hay phiếu hạch toán) + phiếu nhập kho hoặc biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề nghị chuyển khoản kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có. .=> sau này chuyển tiền kẹp thêm: Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ + khi chuyển khoản đi: Ủy nhiệm chi

Nếu nhập kho:
Nợ TK 152; TK 1331/ Có TK 111, 112, 331

+ Xuất thẳng xuống công trình không qua kho:
+ Hóa đơn mua vào (đầu vào) liên đỏ < 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt: phải kẹp với phiếu chi + biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có.
+Hóa đơn mua vào (đầu vào) >20 triệu: phải kẹp với phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề nghị chuyển khoản kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có. => sau này chuyển tiền kẹp thêm: – Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ + khi chuyển khoản đi : Ủy nhiệm chi
Nợ TK 621,1331 / Có TK 111,112,331
= > Cuối kỳ kết chuyển: Nợ TK 154/ Có TK 621

Bước 02: Căn cứ vật liệu tồn kho và hóa đơn đầu vào cho công trình làm phiếu xuất kho hoặc khi có nhu cầu sử dụng các kỹ sư hoặc bộ phận có nhu cầu sẽ làm phiếu đề xuất vật tư để đáp ứng thi công
Xuất kho: Phiếu xuất kho + Phiếu yêu cầu vật tư
Nợ TK 621/ Có TK 152
=> Cuối kỳ kết chuyển: Nợ TK 154/ Có TK 621

Căn cứ phiếu yêu cầu làm phiếu xuất kho cho công trình, mỗi công trình là một mã 15401,15402,15403…….. để theo dõi giá thành riêng của mỗi công trình

+ Khi xuất vật tư, bạn sẽ phải xuất chi tiết cho công trình, để tập hợp chi phí vào công trình đó để theo dõi tính giá thành cho từng công trình : 15401,15402,15403 bạn dựa vào BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ rồi xuất vật tư cho công trình thi công

+ Vật tư trong dự toán với thực tế thi công có thể xuất chênh lệch so với dự toán có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút càng tốt vì thực tế không thể khớp 100% với dự toán được mà sẽ có hao hụt như người thợ làm hư hoặc kỹ thuật tay nghề yếu kém gây lãng phí khi thi công , đừng để chênh lệch nhiều quá là được nếu chênh lệch quá cao thuế sẽ xuất toán phần chênh lệch này , kể cả chi phí nhân công cũng vậy nếu lớn hơn đều bị xuất toán ra
– Nếu vật liệu đưa vào thấp hơn là do kỹ thuật tay nghề thợ xây tốt giảm chi phí đầu vào => giảm giá thành => giảm giá vốn => Lãi khi quyết toán thuế ko sao cả
– Nhưng nếu xuất vật liệu đầu vào cao hơn dự toán thì nếu làm theo đúng chuẩn mực kế toán thì:

Một là: loại ngay từ đầu, cuối năm khi quyết toán thuế TNDN phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x % thuế suất thuế TNDN.

Hạch toán kế toán xây dựng phần chi chí vượt định mức
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường)
Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

Hai là: vẫn tập hợp vào 154 để theo dõi và sau này khi công trình kêt thúc lúc kết chuyển giá vốn
Nợ TK 154/ có TK 621
Nợ 632/ có 154 = Vật liệu dự toán + chênh lệch vượt dự toán
Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 = TK 632 chênh lệch vượt dự toán của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x % thuế suất thuế TNDN.
Đối với hàng tồn kho bộ chứng từ phải có đủ:
+ Phiếu nhập
+ Phiếu xuất, phiếu yêu cầu đi kèm nếu có
+ Xuất Nhập Tồn tổng hợp + Thẻ Kho chi tiết
+ Bảng tính Giá thành (nếu có)

Tính giá xuất kho cho nguyên vật liệu 152
Các phương pháp tính giá xuất kho: doanh nghiệp chọn một trong các phương pháp tính giá xuất kho và áp dụng ổn định trong chu kỳ hoạt động của năm tài chính.
(Thông thường các doanh nghiệp chọn phương pháp bình quân gia quyền dễ sử dụng)

Bước 03: Hạch toán kế toán xây dựng phần Nhân công:
Nhân viên chính thức và thời vụ doanh nghiệp: lương nhân viên trực tiếp phục vụ công tác thi công tại công trường được theo dõi hàng ngày và chấm công do các tổ trưởng hoặc cai công trình cung cấp vào cuối mỗi tháng, đối với trường hợp không thể theo dõi có thể phân bổ theo các tiêu chí thích hợp (theo yếu tố vật liệu đưa vào hoặc sản xuất chung đưa vào nhưng ko được đưa vượt quá dự toán.
– Chi phí: Nợ TK 622, 627, 6421/ có TK 334
– Chi trả: Nợ TK 334/ có TK 111,112

Trích bảo hiểm các loại theo quy định (tính vào chi phí) 24% lương đóng bảo hiểm (BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%, BHCĐ 2%)
Nợ TK 622, 627, 642
Có TK 3382 (BHCĐ 2%)
Có TK 3383 (BHXH 18%)
Có TK 3384 (BHYT 3%)
Có TK 3389 (BHTN 1%)

Trích bảo hiểm các loại theo quy định và tiền lương của người lao động
Nợ TK 334 (10,5%)
Có TK 3383 (BHXH 8%)
Có TK 3384 (BHYT 1,5%)
Có TK 3389 (BHTN1%)

Nộp các khoản bảo hiểm theo quy định
Nợ TK 3382 (BHCĐ 2%)
Nợ TK 3383 (BHXH 26%)
Nợ TK 3384 (BHYT 4,5%)
Nợ TK 3389 (BHTN 2%)
Có TK 112 (34,5%)

Tính thuế thu nhập cá nhân (nếu có)
Nợ TK 334/ Có TK 3335

Để là chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN bạn phải có đầy đủ các thủ tục sau
+ Hợp đồng lao động + CMTND phô tô kẹp vào
+ Bảng chấm công hàng tháng
+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó
+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi
+ Tất cả có ký tá đầy đủ
+ Đăng ký mã số thuế cho công nhân để cuối năm làm quyết tóan thuế TNCN cho họ
=> thiếu 1 trong các cái trên cơ quan thuế sẽ loại trừ ra vì cho rằng bạn đang đưa chi phí khống vào, và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN

+ Hàng tháng: Phiếu chi tiền lương hoặc bảng kê tiền lương chuyển khoản cho nhân viên, chứng từ ngân hàng + Bảng lương + Bảng chấm công + Tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu có ….=> đóng lại một thùng

Chú ý:

– Nếu ký hợp đồng dưới 3 tháng dính vào vòng luẩn quẩn của thuế TNCN, nhưng ký > 3 tháng lại rơi vào ma trận của BHXH. Để tránh thuế TNCN và BHXH chỉ có cách ký < 3 tháng và lập bảng kê 23 để tạm không khấu trừ 10% của họ

Căn cứ Tiết khoản i, Điểm 1, Điều 25, Chương IV Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 01/7/2013 quy định

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

+ Cuối kỳ: kết chuyển sang tài khoản 154: chi tiết cho các công trình 15401,15402,15403

Nợ TK 154/ Có TK 622

+ Chi phí nhân công trong dự toán với thực tế thi công có thể xuất chênh lệch so với dự toán có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút càng tốt vì thực tế không thể khớp 100% đừng để chênh lệch nhiều quá là được nếu chênh lệch quá cao thuế sẽ xuất toán phần chênh lệch này

– Nếu chi phí nhân công đưa vào giảm chi phí => giảm giá thành => giảm giá vốn => Lãi khi quyết toán thuế ko sao cả

– Nhưng nếu chi phí nhân công vào cao hơn dự toán thì nếu làm theo đúng chuẩn mực kế toán thì:

Một là: loại ngay từ đầu cuối năm khi quyết toán thuế TNDN phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x (nhân) % thuế suất thuế TNDN.

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Phần chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường)

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp.

Hai là: vẫn tập hợp vào 154 để theo dõi và sau này khi công trình kêt thúc lúc kết chuyển giá vốn

Nợ TK 154/ Có TK 622

Nợ TK 632/ có TK 154 = Vật liệu dự toán + chênh lệch vượt dự toán

Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 = TK 632 chênh lệch vượt dự toán của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x (nhân) % thuế suất thuế TNDN.

Bước 04: Hạch toán kế toán xây dựng phần Chi chi phí sản xuất chung:

– Chi chi phí sản xuất chung: khấu hao tài sản, máy móc thiết bị: xe nâng, xe cẩu, xe vận tải để trở vật liệu ra công trường, máy móc khác, máy hàn, máy đầm bàn, dùi…phân bổ chi phí trước dài và ngắn hạn công cụ dụng cụ: máy hàn, bay, thước, đầm cóc, đầm tay…..các chi phí chung khác điện nước khác …….. những thứ này phân bổ trên tài khoản 142, 242, 214 vào các hợp đồng dịch vụ sữa chữa bên công ty bạn cung cấp khách hàng

Nếu là dịch vụ: mua các dịch vụ điện nước, điện thoại phân xưởng,……

Nợ TK 627,1331/ Có TK 111,112,331…

Nếu là công cụ:

Nợ TK 153,1331/ có TK 111,112,331

Đưa vào sử dụng:

Nợ TK 142,242/ có TK 153

Nếu là Tài sản:

Nợ TK 211; Nợ TK 1331/ Có TK 111,112,331

Phân bổ:

Nợ TK 627/ có TK 142,242,214

=> Hàng kỳ kết chuyển chi phí dỡ dang để tính giá thành dịch vụ

Nợ TK 154/ có TK 622,627

-Công cụ dụng cụ, TSCĐ tiến hành phân bổ và theo dõi theo thông tư 45/2013/TT-BTC tùy theo sử dụng bộ phận nào phân bổ cho bộ phận đó

Chi phí này phân bổ theo yếu tố nguyên vật liệu xuất dùng:

Phân bổ = (tiêu chí phân bổ*100/ tổng 621 trong tháng)%* tổng 627 trong tháng

+ Cuối kỳ: kết chuyển sang tài khoản 154: chi tiết cho các công trình 15401,15402,15403

Nợ TK 154/ Có TK 627

+ Chi phí SXC trong dự toán với thực tế thi công có thể xuất chênh lệch so với dự toán có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút càng tốt vì thực tế không thể khớp 100% đừng để chênh lệch nhiều quá là được nếu chênh lệch quá cao thuế sẽ xuất toán phần chênh lệch này

– Nếu chi phí SXC đưa vào giảm chi phí => giảm giá thành => giảm giá vốn => Lãi khi quyết toán thuế ko sao cả

– Nhưng nếu chi phí SXC vào cao hơn dự toán thì nếu làm theo đúng chuẩn mực kế toán thì:

Một là: loại ngay từ đầu Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x (nhân) % thuế suất thuế TNDN.

Nợ TK 632 – Giá vốn bán hàng (Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ hoặc vượt dự toán)

Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

Hai là: vẫn tập hợp vào 154 để theo dõi và sau này khi công trình kêt thúc lúc kết chuyển giá vốn

Nợ TK 154/ có TK 627

Nợ TK 632/ có TK 154 = Vật liệu dự toán + chênh lệch vượt dự toán

Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 = TK 632 chênh lệch vượt dự toán của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.1.7 chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x (nhân) % thuế suất thuế TNDN.

Các chứng từ:

-Hóa đơn đầu vào + phiếu chi tiền, phiếu hoạch toán, ủy nhiệm chi

-Bảng phân bổ CCDC, TSCĐ

Bước 05:

Nếu công trình chưa kết thúc kéo dài nhiều tháng, năm thì cứ treo trên 154 cho đến khi hoàn thành:

– Khi nghiệm thu hoàn thành

– Xác nhận khối lượng

– Quyết toán khối lượng là dựa vào khối lượng thực tế đã thi công và thanh thoán

– Xuất hóa đơn theo giá trị thực tế này

Ghi nhận Doanh thu:

Nợ TK 111,112,131

Có TK 511

Có TK 33311 Hóa đơn đầu ra:

Ghi nhận Giá vốn :

Nợ TK 632/ Có TK 154

Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành và hoàn công có thể gồm:

– Hồ sơ thanh toán của ĐƠN VỊ THI CÔNG

Hồ sơ gồm: làm 08 quyển trong đó 04 quyển chính có mộc tươi ký tươi để mang ra kho bạc, 04 quyển còn lại giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công mỗi bên 02 quyển

1/ Bìa hồ sơ thanh toán đơn vị thi công

2/ PHỤ LỤC 03.a: BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

4/ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

5/ Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành

6/ Phô tô đi kèm:

– Hợp đồng thi công

– Biên bản xác nhận khối lượng các giai đoạn nếu có của đơn vị Thi công

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành các giai đoạn công trình đưa vào sử dụng của thi công

– Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

– Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thi công

– Quyết định bổ nhiệm sát trưởng hay tổ trưởng công trình

– Biên bản xác nhận khối lượng phát sinh tăng giảm nếu có

– Biên bản kiểm tra hiện trường nếu có

– Biên bản bàn giao cọc mốc mặt băng thi công

Bước 6:

+ Sau khi kết thúc mỗi công trình lấy một thùng catong: bỏ hết tất cả tài liệu vào đó: hợp đồng , thanh lý, biên bản xác nhận khối lượng, biên bản nghiệm thu, công văn, hồ sơ thanh toán, hồ sơ hoàn công, bản vẽ hoàn công , báo cáo kinh tế kỹ thuật, thương thảo hợp đồng……….dán nhãn mác ghi chú tên công trình mã 154ABC

Các vấn đề lưu ý:

Các căn cứ để xuất vật tư, và nhân công, chi phí sản xuất chung phải bám sát để tránh đưa vào vượt khung => bị xuất toán sau này

+ Dự toán là do các kỹ sư xây dựng ở phòng kỹ thuật lập bạn sang bên đó xin bản mềm = excel hoặc bằng quyển dự toán: trong dự toán có định mức nguyên vật liệu, nhân công, sản xuất chung, và chi phí máy thi công…tất cả thể hiện đầy đủ trên : BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ

Xuất hóa đơn đối với kế toán xây dựng:

Thông Tư Số: 39/2014/TT-BTCHà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Chương III
SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

+ Thời điểm xuất hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền

+ Loại công trình cuốn chiếu làm đến đâu nghiệm thu đến đó (gọi là phân đoạn, nghiệm thu giai đoạn) => gọi là nghiệm thu giai đoạn thi công, hạng mục nào làm xong nghiệm thu luôn , thanh toán xuất hóa đơn luôn

Giai đoạn 1: biên bản nghiệm thu giai đoạn 1 + biên bản xác nhận khối lượng giai đoạn 1 + bảng quyết toán khối lượng giai đoạn 1 => xuất hóa đơn tài chính giai đoạn 1

Giai đoạn 2: biên bản nghiệm thu giai đoạn 2 + biên bản xác nhận khối lượng giai đoạn 2 + bảng quyết toán khối lượng giai đoạn 2 => xuất hóa đơn tài chính giai đoạn 2

……………….cho đến khi kết thúc công trình

=> Kết thúc công trình = các giai đoạn cộng lại: biên bản nghiệm thu khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng + biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành + bảng quyết toán khối lượng công trình => xuất hóa đơn tài chính phần còn lại + thanh lý hợp đồng

=> Thực tế mỗi lần ứng là chủ đầu tư đều yêu cầu xuất hóa đơn mới cho tạm ứng do đó để hợp thức hóa tiền tạm ứng cho các hóa đơn xuất ra thì làm biên bản nghiệm thu + xác nhận giai đoạn theo dạng cuốn chiếu kiểu này cho đúng luật chế độ sử dụng hóa đơn

+ Loại công trình hoàn thành đại cục => tức bên thi công phải thi công xây dựng hết các hạng mục toàn bộ => tiến hành nghiệp thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

=> Kết thúc công trình : biên bản nghiệm thu khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng + biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành + bảng quyết toán khối lượng công trình => xuất hóa đơn tài chính + thanh lý hợp đồng

Vấn đề chi phí nhân công trong kế toán xây dựng:

Lao động thời vụ < 3 tháng thì bạn ko phải đóng BẢO HIỂM CHO họ nhưng lại phát sinh thuế TNCN và bị khấu trừ đầu nguồn 10%, bên cạnh đó trên hợp đồng bạn phải ghi rõ là trong lương đã bao gồm phụ cấp theo lương và BHXH, BHYT , BHTN

Để không phải khấu trừ tại nguồn 10% bạn làm thêm bảng kê 23 cam kết 1 năm ko quá 108 triệu = 12 tháng x 9 triệu/tháng khấu trừ bản thân, các đối tượng này vẫn được khấu trừ gia cảnh bình thường (3,6 triệu/tháng/1 người phụ thuộc)

1 – Nhân công thuê ngoài ký HĐLĐ phải dưới 3 tháng thì không phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN

2 – Nhân công thuê ngoài tối đa chỉ được ký HĐLĐ 2 lần/1năm. (mỗi lần ký phải cách quãng về thời gian. (thường nghỉ sau 1 quý thì ký lại)

3 – Khi ký HĐLĐ trong HĐLĐ phải nêu rõ thu nhập hàng tháng …….đồng/tháng hoặc…….đồng/ngày công (chú ý: các khoản phụ cấp….được trả trực tiếp vào lương…BHXH…trả trục tiếp vào lương…)

4 – Phải làm bản cam kết thu nhập không quá =9.000.000 x 12 tháng = 108.000.000 tr/năm. (theo mẫu số 23)

5 – Nếu có nhiều nhân công thuê ngoài có thể lập danh sách ủy quyền cho tổ trưởng tổ nhân công thay thay mặt cho tổ ký HĐLĐ (trong danh sách ủy quyền phải có chữ ký của người ủy quyền)

6 – Trong nhận bảng lương, nhận các khoản tăng ca, làm thêm giờ (nhất nhất phải có chữ ký của người lao động GIỐNG NHAU

7 – Hồ sơ trên phải bao gồm 1 CMND phô tô của người lao động (có công chứng càng chặt chẽ).

Nguồn: Fb.com/ChuDinhXinh

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299