Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

0

Nội dung hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán được hướng dẫn cụ thể tại t thông tư 200/2014/TT-BTC. Đây là thông tư hướng dẫn chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp lớn.

Với doanh nghiệp nhỏ, vừa thì hệ thống danh mục tài khoản ít hơn, nhưng cũng có những tài khoản như doanh nghiệp lớn. Do đó khi lập cân đối kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, vừa thì chúng ta cũng vận dụng linh hoạt hướng dẫn của chế độ doanh nghiệp lớn để lập.

1. Cơ sở số liệu để lập Bảng Cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là bảng theo dõi số liệu thời điểm (đầu kỳ, cuối kỳ), do đó khi lập các bạn căn cứ vào:

  • Căn cứ vào các sổ kế toán tổng hợp.
  • Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết.
  • Căn cứ vào Bảng Cân đối kế toán năm trước.

2. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán năm

Bảng cân đối kế toán sẽ đúng khi mà Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn. Nhưng vẫn rất nhiều bạn không hiểu hết bản chất của các chỉ tiêu, nhất là những chỉ tiêu đặc biệt như 132 hay 312, hay một số chỉ tiêu phải ghi âm. Việc lấy sai nguồn gốc số liệu cho các chỉ tiêu sẽ dẫn đến Tài sản không bằng Nguồn vốn và bảng cân đối kế toán sẽ sai.

Chúng tôi đã hệ thống và lọc nội dung hướng dẫn lập cho từng chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán theo bảng dưới đây. Bạn đọc kỹ để hiểu bản chất nhé:

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Hướng dẫn lập cân đối kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Trên đây là hướng dẫn nguồn gốc số liệu để lập cân đối kế toán. Công ty bạn chắc chắn không thể phát sinh hết tất cả các chỉ tiêu, nhưng chúng ta cũng nên tìm hiểu hết để hiểu rộng hơn.

Nếu bạn chưa đi làm thì có thể tham gia học kế toán thực hành Online cùng chúng tôi để được thực hành làm kế toán từ A-Z, thực hành lập báo cáo tài chính, trong đó có bảng cân đối kế toán.

Xem Video hướng dẫn lập cân đối kế toán trên excel

Xem thêm về báo cáo tài chính:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99